Jednotný lead management 

Přetvořte leady v objednávky a prodejte násobně více. Díky jednotnému Lead Managementu navíc zkrátíte realizaci kampaní až na desetinu.

Mám zájem

Důvěřují nám ti nejlepší

Snížit náklady na zisk nových zákazníků

...a v maximální možné míře pracovat se stávajícími klienty. To jsou hlavní cíle jednotného lead managementu, s nímž Adastra pomáhá firmám po celé Evropě. Klienti díky tomu zkrátili čas na realizaci kampaní o 90 %!

Zvyšte efektivitu práce s leady

 • Zvýšení efektivity – efektivní práce s leady
 • Maximalizace customer lifetime value a hodnoty leadu
 • Zvýšení konverze i akvizice nových zákazníků klienta
 • Zlepšení customer experience
 • Zvýšení loajality zákazníků díky jednotné komunikaci

 

Omnichannel komunikace = online i offline musí být v souladu

Omnichannel marketing propojuje online a offline strategie. Jedná se o jednotnou komunikaci se stávajícími zákazníky prostřednictvím více kanálů, a to tak, aby byl jejich zákaznický zážitek konzistentní.

Firmy ho využívají pro maximální využití více paralelních prodejních nebo komunikačních kanálů, nejčastěji s cílem zlepšit uživatelskou i zákaznickou zkušenost ( customer a user experience).

 

Jak vybrat ideální tool pro lead management?

Software pro lead management (správu potenciálních zákazníků) pomáhá organizacím kvalifikovat příchozí potenciální zákazníky, analyzovat je a pečovat o ně tak, aby je bylo možné přeměnit na nové obchodní příležitosti.

V typickém prodejním procesu vstupují do systému pro správu leadů potenciální zákazníci z různých kanálů a potenciální zákazníci připravení k prodeji jsou převedeni na obchody. 

15 let

zkušeností s implementací řešení

o 90 %

zkrácení času na kampaně

Rozdíl mezi omnichannel a multichannel komunikací

Zatímco u omnichannelu je zákazník oslovován různými komunikačními kanály, které jsou navzájem provázané, tak v případě multichannelu přichází do kontaktu s každým jednotlivým kanálem odděleně.

Multichannel strategie

Představuje schopnost komunikovat s potenciálními zákazníky na různých platformách individuálně. Zaměřuje se tak na jednotlivé části omnichannel marketingu. 

Omnichannel marketing

Zaměřuje se naopak na akci zákazníka jako na jeden komplexní a konzistentní zážitek, který se odehrává na více kanálech současně.  

Jednotný lead management od Adastry

End-to-end řešení včetně optimalizace

 • Implementace lead řešení
 • Processing eventů
 • Konsolidace leadů
 • Lead management – customer journey
 • Správa a retargeting leadů online
 • Microtargeting
 • Lifecycle campaign management
 • AI
 • Pokročilé datové modely pro optimalizaci lead managementu

Business i technický partner

Jednotný lead management Adastra navrhuje nejen po business stránce, ale díky technologiím je schopna zastřešit i kompletní realizaci

Více než 15 let zkušeností

V oblasti jednotného lead managementu Adastra pomáhá firmám v Evropě již více než 15 let.

Jednoduchá implementace a rychlé dodání

Pracujeme se stávajícím technickým prostředním klienta, ve kterém se umíme dobře zorientovat.

Adastra maximalizuje všechny tři metriky jednotného lead managementu

Jak jednotný lead management funguje?

Leadem rozumíme kontakt (např. Email, telefonní číslo…), který obohacujeme o sadu informací a událostí (eventy) s cílem vytvořit cílenou nabídku k oslovení nového či stávajícího zákazníka.  

Oslovení s nabídkou probíhá skrze asistované kanály (například call centra, prodejny, obchodníci…) nebo digitální kanály (online, aplikace, emaily apod.) 

Nedílnou součástí komunikace je informace o připravené nabídce a Call to action, které odpovídá konkrétnímu komunikačnímu kanálu. 

Lead je následně zpracováván asistovanými kanály a automaticky propojován s objednávkami.

Veškeré informace získané v průběhu životního cyklu leadu zaznamenáváme v reálném čase a jednotném reportovacím prostředí. 

Vyspělost firem z pohledu Lead managementu

Čtyři hlavní fáze procesu lead managementu

 • Zjistěte, co nevíte. Začněte auditem.

 

 • Získejte podporu managementu.  

 

 • Stanovte si priority implementace.  

 

 • Řiďte a spravujte změny.

Výhody lead managementu v praxi

Jak Adastra pomáhá s efektivní správou vašich leadů?

 1. získáme lead
 2. obohatíme ho o důležitá data
 3. sledujeme jeho vývoj
 4. kvalifikujeme ho
 5. distribujeme ho dál směrem k byznysu
 6. o lead je třeba pečovat po celou jeho životnost „end to end“

Rychlá a efektivní konverze leadů v objednávky

 • umožňuje správu leadů v reálném čase – rychlejší a přesnější reakce
 • buduje zákaznickou bázi
 • napříč kanály zvyšuje celkovou konverzi leadů do objednávek
 • díky novým “follow-up” scénářům zdvojnásobuje počet leadů zpracovaných online
 • poskytuje nativní podporu potenciálních i stávajících klientů z jednoho prostředí
 • optimalizuje prodejní kanály pro lepší interakci s potenciálními zákazníky
 • díky rychlejší a přesnější reakci zvyšuje konverzi leadů do objednávek
 • výpočtem hodnoty leadu a jeho prioritizací dokáže navýšit hodnotu objednávek
 • poskytuje nezbytná data pro omni-channel marketing kampaně
 • eliminace duplicit, fraudů a nevyžádaných nabídek – snižuje se počet “nechtěných” kontaktů
 • Umožňuje sjednocení leadů a reportingových nástrojů

Kvalifikace leadů: Jak zákazníka co nejefektivněji oslovit?

 • kvalitu a prioritu leadů ovlivňují různé přístupy – například podle bonity klienta, zdroje eventu apod.
 • příklad z praxe: Lead generovaný z pobočky bankovních institucí může být důležitější než webový insight a zákazník očekává zpětný kontakt do 24 hodin
 • v praxi pomáhají jednotnému lead managementu i predikční modely
 • zákazníkovi poskytují podporu při rozhodování
 • predikční modely pro sekundární komunikační kanály (jako jsou například SMS, Email, web) generují pravděpodobnost reakce a komunikace přes zvolený kanál
 • při routování leadu tyto modely pomáhají pro tvorbu scénáře, který určí, jak zákazníka co nejefektivněji oslovit, který zvolit komunikační kanál
 • kontrola marketingových souhlasů (s přihlédnutím k specifikaci rozdílných cílových skupin)
 • kontrola blacklistů
 • kontrola fraudů

Životní cyklus leadů = o leady je třeba neustále pečovat

Životní cyklus leadů je v podstatě celý proces, při kterém jsou leady vyhodnocovány, segmentovány, kvalifikovány a dostávají se k vašemu prodejnímu týmu. Tento proces začíná v okamžiku, kdy se potenciální zákazník zapojí do vašeho webu, až do okamžiku, kdy se z něj stane prodejní příležitost kvalifikovaná pro prodej.

V O2 omezili díky jednotnému lead managementu duplicitní komunikaci se zákazníky

Telekomunikační gigant O2 Czech Republic potřeboval jednotný systém pro správu leadů. Měl sloužit jako komunikační platforma, která efektivně propojí skupinu leadů napříč různými kanály (call centra, prodejny, přímý prodej, obchodníci, online komunikaci i aplikace) a automaticky je obohatí o dostupné informace.

Řešili jsme také eliminaci duplicitních leadů a včasnou detekci a eliminaci potenciálních fraudů, aby byli zákazníci O2 v bezpečí.

Díky řešení, které Adastra implementovala, jsou nyní všechny důležité leady zpracovávány omni-channel. Veškeré informace získané v průběhu životního cyklu leadu jsou dostupné v reálném čase a jednotném reportovacím prostředí, čímž se zefektivnil čas pro přípravu, exekuci a vyhodnocování kampaní.

Přečtěte si případovou studii

Naše případové studie

Finální migrace klientů Equa banky do Raiffeisenbank proběhla za 12 hodin

Při fúzi Equa banky s Raiffeisenbankou jsme v listopadu 2022 zajišťovali migrace klientských dat Equa banky do CRM systému Raiffeisenbank a propagaci klientských master dat do core systémů banky.

místo 3 týdnů trvala ostrá migrace

migračních subjektů

osob přibylo po fúzi do klientské báze Raiffeisenbank

Číst více

ŠKODA AUTO: datové přenosy na analytické platformě komplexně řídí a monitoruje nástroj Adoki od Adastry

Adastra ve ŠKODA AUTO vybudovala v letech 2018-19 on-premise Datovou analytickou platformu (DAP) pro vizualizaci dat a realizaci sofistikovaných úloh pokročilé analytiky a umělé inteligence,...

Číst více

Poskytovatel internetu – platformu pro big data s kapacitou 3 PB jsme vybudovali za 3 měsíce

Významnému českému poskytovateli internetu jsme postavili big data platformu na ukládání provozních síťových dat. Cílem bylo dodat řešení, které není vázáno na konkrétního výrobce...

Číst více

Bankovnictví – data na jediném místě, přenášíme 4 TB dat denně

V bance jsme vytvořili big data platformu, která byznys uživatelům poskytuje streamovaná a batchová data z různých bankovních aplikací. Aby byla dávková data na...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

3 rady úspěšných českých manažerů pro zavedení data governance

Prosadit data governance u managementu organizací a stakeholderů bývá pro CIO, CDO nebo data strategistu nadlidský úkol. Vlastní implementace a dlouhodobé dodržování nastavených procesů...

Číst více

Bez funkční data governance to nepůjde. Více než pětina velkých českých firem však neví, jak začít   

Až 72 % velkých českých firem v tuto chvíli prochází počátečními fázemi data governance. Zhruba pětina firem si uvědomuje její důležitost, ale neumí si...

Číst více

Observability platforma vs. observability nástroje

Složité informační systémy selhávají neočekávanými způsoby. Proto IT týmy potřebují jak observability nástroje, tak observability platformu. Abychom pochopili rozdíl mezi nástroji a platformou, začněme...

Číst více

Rádi se s vámi nezávazně potkáme