.

ESG workshop: Jaká data sbírat? Jak s nimi pracovat? Jak reportovat?

Workshop, který se zaměřuje na dlouhodobý sběr dat a práci s nimi ve firmách, které budou odevzdávat nefinanční reporting (ESG)

Úkol zní jasně: více jak tisíc firem v ČR musí začátkem roku 2025, respektive 2026 odevzdat první nefinanční report (ESG) za předcházející rok.

 • Jaká data mají sbírat?
 • Kam je ukládat?
 • Kdo z nich poskládá potřebné metriky a vygeneruje ESG report?
 • Budou je automatizovaně sbírat v průběhu celého roku nebo ručně jednou ročně?

Ukážeme vám naši vizi kontinuálního sběru a dostupnosti dat o firemní udržitelnosti, který bude zajímat management, zákazníky nebo investory.


Pro koho je workshop určen?

Workshop je určen pro odpovědné pracovníky za ESG reporting, kteří se chtějí dozvědět více o ESG rámci od Frank Bold Advisory, kteří v Bruselu zastupují expertní občanskou společnost v tvorbě legislativy a standardů a o tom, jak může Adastra pomoci vyvinout a implementovat komplexní ESG strategii pro

 • získávání,
 • shromažďování,
 • konsolidaci
 • a analýzu těchto dat
 • za účelem dodržování předpisů, transparentnosti a řízení rizik.
None
None

Zjednodušte shromažďování dat a získejte jasné přehledy

Měřte a monitorujte emise a další ukazatele pomocí kombinace manuálního a automatizovaného sběru dat, převádějte data do jednotného formátu a pracujte s nimi v předem připravených výpočetních modelech.

Pomocí jednoduchých dashboardů můžete vizualizovat své emisní aktivity, sledovat dosažení cílů a vykazovat svůj pokrok. Zjistěte více jak nastavit ESG strategii založenou na datech.

Po workshopu lépe pochopíte, jak:

 • splníte regulační požadavky a přesná data vám umožní dělat lepší rozhodnutí pro udržitelnou budoucnost,
 • lze integrovat více zdrojů dat, které vám poskytnou lepší přehled o (nejen) CO2 stopě a rizicích ESG,
 • uvést ESG reporting podle EU standardů do vaší firemní praxe.

Chcete se inspirovat a uspět v ESG strategii a reportingu?

Program workshopu:

16:00 - 16:20 - Welcome drink

16:20 - 16:30 - Úvodní slovo (Adastra)

16:30 - 16.45 ESG reporting dnes (Frank Bold Advisory) 

 • Právní kontext nefinančního reportingu v kostce (Pařížská dohoda, Green deal, Fit for 55, NFRD, CSRD)

 • Současná praxe přípravy ESG reportů (co vše si firma musí ujasnit, jaká data ESG report obsahuje/využívá, nejčastější úskalí sestavování ESG reportů)

16:45 - 17:05 - Budoucnost ESG reportingu je v práci s daty (Adastra)

 • Výzvy v ESG reportingu, které firmy čekají (sběr, konzistence, dostupnost a sdílení dat)

 • Kvalitní data vedou k úspoře nákladů

 • Moderní nástroje a jejich možnosti

 • Řídím jen to, co dokážu měřit

 • Integrace podnikových systémů

 • Představení Microsoft Sustainability Manager

17:05 - 17:15 - Model dlouhodobého partnerství (Adastra)

 • ESG report jako první krok

 • Rozšiřování digitalizace a IoT pro sběr dat

17:15 - 17:30 - Máme report - ladíme metriky (Blindspot and Frank Bold Advisory)

 • Stanovení dlouhodobých cílů

 • Dlouhodobá optimalizace a data management

17:30 - 18:00 - Otevřená diskuze

18:00 - 20:00 - Raut, konzultace s odborníky

Místo: Adastra, Mississippi House, Karolinská 706/3, Praha 8 - Karlín

Datum: 21. února od 16:00 do 20:00

Vstup na workshop je bezplatný a probíhá v českém jazyce. 

Řečníci

None

David Kaláb

Ředitel divize Government & Insurance, Adastra

David pracuje v Adastře 15 let a vede divizi 50 konzultantů. Specializuje se na  nové technologie a řešení v oblasti finančního reportingu.

None

David Janků

Reporting konzultant ve Frank Bold

Poskytuje komerčním klientům poradenství v oblasti udržitelnosti, a to v souvislosti s nefinančním reportingem, udržitelnými financemi a přechodem k zelenému hospodářství.

None

Jakub Ilavský

Managing Consultant, Digital Retail team

Jakub pochází z prostředí retailu, kde se zároveň věnoval digitálním transformacím. V Adastře pomáhá klientům zefektivňovat jejich výsledky prostřednictvím integrovaných smart řešení pomocí IoT - Internet of things.

None

Klára Benroth

Partnership and Presales Manager, Blindspot Solutions, člen Adastra Group

Klára je business owner tématu ESG v Blindspot Solutions, propojuje udržitelnost s moderními technologiemi. Má zkušenost s ESG auditem a process managementem v několika odvětvích.


Partnerství

None
None

Proběhlé eventy

Panelová diskuse na téma Cirkulární ekonomika a digitalizace proběhla v sídle společnosti Adastra 21. června 2022. Následovala po promítání filmu Going Circular a vystoupili na ní Ondřej Vaněk z Blindspot Solutions a Cyril Klepek z Cyrklu, moderátorkou byla Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky, který byl zároveň organizátorem této akce.

Adastra je členem Českého cirkulárního hotspotu, který byl založen jako národní platforma pro zavádění principů cirkulární ekonomiky do českých firem.

None
None

Spoluprací s Adastrou získáte

 • Plně integrovaná a přehledná data
 • Knihovny, model mapování faktorů, rozšířený profil
 • Přizpůsobené reporty a přehledy, základní linie pro další optimalizaci vaší stopy

Případové studie

Škoda Auto: Výpočet vhodné kombinace palet trvá jen 30 sekund

None


840 tisíc

Eur úspory zajistilo řešení OPTIKON

300 kontejnerů

za rok nemuselo být vypraveno

Z logistického centra v Mladé Boleslavi se denně odesílají kontejnery naložené paletami s díly pro montáž vozů v zahraničí. Hledat nové kombinace nakládky však bylo čím dál tím obtížnější. Nasazením optimalizačních algoritmů zabalených do aplikace OPTIKON a digitalizací procesu plánování nakládky jsme společně dosáhli:

 • úspory 840 000 eur během prvního roku používání,
 • snížení expedice o 300 kontejnerů během prvního roku používání,
 • snížení časové dotace na výběr vhodné kombinace palet na 30 sekund,
 • úspory 162 tun emisí CO2,
 • usnadnění procesu zaškolování nových pracovníků,
 • možnosti odhalovat systémové chyby balení.

ŠKODA AUTO chce systém OPTIKON nabízet i jiným značkám v rámci skupiny, aby také mohly využít benefitů umělé inteligence.

Continental Barum: Optimalizace vnitroskladové přepravy snížila přepravní náklady

None


20+

milionů pryžových pneumatik se ročně vyrobí v závodě Continental Barum.

1

chytrá aplikace řídí celý proces skladování nových pneumatik.

Společnost Continental Barum ročně vyrobí více než dvě desítky milionů pryžových pneumatik. Výrobce chtěl minimalizovat vnitroskladovou přepravu všech dílů určených k odeslání jednotlivých objednávek

Analyzovali jsme historická data (objednávky, expedice, trasy) a vyvinuli inteligentní algoritmus a chytrou webovou aplikaci, která navrhuje, kde skladovat vyrobené zboží, aby se minimalizovala budoucí potřeba meziskladové přepravy.

 • Více objednávek lze odeslat přímo z jednoho skladu.
 • Tranzit mezi sklady je omezen na minimum.
 • Náklady na meziskladovou přepravu se výrazně snížily.

Optimalizace výrobního procesu snížila emise CO2 a náklady na přepravu o 20 %20%

snížení nákladů na přepravu

20%

snížení emisí CO2

Velký výrobce potřeboval snížit celkové náklady spojené s dodávkou zboží od dodavatelů do výrobního závodu. Přizpůsobili jsme a integrovali naši optimalizační platformu Optimus 4.0která pomáhá společnostem:

 • optimalizovat širokou škálu složitých operací během několika minut,
 • zaručit soulad s obchodními pravidly,
 • ušetřit náklady,
 • rozšiřovat podnikání.

Platforma tak umožnila efektivní plánování přepravy od různých dodavatelů do výrobního závodu. Náklady na přepravu a emise CO2 se snížily o 20 %.