Master Data Management

Pečujte o klíčová data – zákaznická, produktová nebo číselníky. Systematicky a automatizovaně řešte problémy s jejich kvalitou, konzistencí, a roztříštěností. Dosáhněte úrovně, kdy se stavem svých klíčových dat budete spokojeni.

Mám zájem

Využijte vaše klíčová data na maximum

První v ČR

jako první jsme se před 17 lety v ČR začali v Adastře věnovat Master Data Managementu

Niche start-up

v roce 2008 vznikla Ataccama, spin-off Adastry, specialista na Data Governance, Master Data Management a datovou kvalitu

150 milionů USD

investuje do Ataccamy americká Bain Capital Tech Opportunities v roce 2022. Jedná se o jednu z TOP 5 investic do ČR v roce 2022

Vyberte si řešení, které se přizpůsobí vaší firmě a procesům

ikona_red_outline2-13

Expertíza

konzultanti s know-how z mnoha oblastí data managementu

ikona_red_13

Best-practices

konzultanti s reálnými zkušenostmi z projektů Master Data Managementu

ikona_red_outline2-02

Individuální přístup

tým sestavený přesně na míru vašim potřebám

Důvěřují nám ti nejlepší

Master Data Management oceníte ve 4 klíčových situacích

Potřebujete identifikovat duplicity ve zdrojových systémech

 • když data vznikají nekoordinovaně na různých místech
 • v případě fúzí či akvizic

Musíte provést jednorázové čištění dat např. při

 • migracích
 • konsolidacích
 • v dalších případech

Chcete zajistit kvalitní a aktuální data pro

 • jednotný reporting
 • detekci podvodného jednání/anomálií
 • GDPR compliance

Podpujete spolupráci mezi byznysem a IT

 • definice business slovníku
 • sdílení znalostí o svých datech
 • kooperaci při definici sítě číselníků

V praxi jde o následující úlohy, které můžete automatizovat

Množství dat, s nimiž dnešní společnosti a organizace pracují, je obrovské. Proto v projektech usilujeme o co nejširší automatizaci. Implementujeme projekty nejen v následujících oblastech

Deduplikace dat

 • Jeden jediný, tj. unikátní produkt/zákazník apod. napříč odděleními
 • Celistvý / komplexní pohled na zákazníka/produkt
 • Rychlý a bezproblémový GDPR reporting
 • Evidence GDPR souhlasů

Čištění dat

 • Osobních – automatizované propojení na databáze třetích stran – veřejně dostupných i placených
 • Validace právnických osob např. dle RES, CRIF, Albertina/Bisnode, ARES VREO, využíváme registr FO přes ČKP
 • Adresních – identifikace adresy proti systému RUIAN
 • Kontaktních, vozidel, zpracování referenčních dat, profiling/skoring dat

Mastering dat a číselníků

 • Mapování lokálních číselníků na master číselník
 • Mastering zákaznických dat v rámci ODS a DWH
 • Mastering vybraných dat – např. data vozidel v datamartu pro Fraud Management System
 • Správa číselníků plně integrovaná do ICT infrastruktury
 • Automatizované procesy s možností manuálních korekcí

Metadata management

 • Jednotný a závazný katalog dat
 • Katalogizace reportů
 • Data lineage – pro dokumentaci, dopadové/what-if analýzy

Začněte tam, kde to vaše situace s Master Data Management vyžaduje

Obvykle realizujeme MDM projekty v několika krocích, ale ne vždy procházíme všemi od A do Z. Začínáme v jakékoli fázi. Pracujeme jen na vybraných částech procesu. Oslovte nás, když pocítíte potřebu, rozsah spolupráce vykrystalizuje z jednání.

Prvotní assessment

FÁZE 1

 • identifikace kontextu
 • zjištění zralosti z hlediska MDM/DG
 • identifikace potřeb z pohledu MDM
 • sjednocení „slovníku“
 • sladění komunikace

Definice vize

FÁZE 2

 • koncept MDM projektu
 • definice cílového stavu
 • volba vhodného přístupu
 • výběr nástrojů a jejich zařazení do stávajícího prostředí
 • demo

Proof-of-Concept

FÁZE 3

 • zhmotnění vize
 • validace vize na vybraných datech nebo omezeném vzorku master dat

Příprava realizace

FÁZE 4

 • definice roadmapy
 • volba metody realizace MDM projektu
  • waterfall
  • agilní přístup
  • iterativní
 • harmonogram projektu

Implementace

FÁZE 5

 • instalace nástrojů
 • detailní analýza
 • konfigurace
 • funkcionalita
 • integrace na okolní systémy
 • dokumentace
 • inicializace dat
 • školení
 • asistence při nasazení do produkce
 • hypercare

Dlouhodobá podpora

FÁZE 6

 • zajištění second level supportu
 • asistence při aktualizaci nástrojů
 • rozvojové změnové požadavky

Úspěšné příběhy našich zákazníků

Klientská 360 = Ucelený pohled na klienta v v energetické společnosti

Energetické společnosti jsme umožnili komplexní pohled na zákaznická data jako jsou adresa zákazníka, adresa jeho odběrného místa, historie komunikace se zákazníkem atd. včetně validace nového zápisu zákaznických dat pomocí jednotné validační komponenty.

Zvýšili jsme tak datovou kvalitu, a to nejen v oblasti unifikace a konsolidace klientských dat, což se pozitivně promítlo do oblasti reportingu.

Společnost zvažovala vlastní vývoj nového řešení v oblasti datové kvality. Avšak z provedených kalkulací vyplynulo, že by finanční náročnost in-house vývoje nového řešení byla vyšší než customizace existujícího. Přijala proto doporučení implementovat nástroj Ataccama, který již obsahoval většinu požadovaných funkcionalit včetně předpřipravených pravidel pro řešení datové kvality a procesů.

Současně také využila možností microservices, které lze ve složité IT architektuře společnosti implementovat opakovaně.

Firma tak získala komplexní řešení pro kontinuální i dávkové čištění, obohacování a deduplikaci dat, které je plně integrované do její IT architektury.

ikona_red_outline2-47

Kvalitnější reporting

ikona_red_outline1-39

Opakované použití microservices

ikona_red_outline2-32

Kontinuální i dávkové zvyšování datové kvality

Vyšší datová kvalita a rychlejší time-to-market díky jednotné datové platformě

V energetické společnosti jsme vybudovali jednotnou datovou platformu nad primárními systémy, která poskytuje data dalším systémům. Společnost získala robustní koncept datové architektury včetně

 • implementace operativního datového uložiště (ODS) pro real-time konsolidaci dat
 • analytického datového uložiště (ADS)
 • RDM (Reference Data Management) pro konsolidaci

Díky tomu společnost snížila náklady na SAP, zrychlila time-to-market a zvýšila datovou kvalitu.

ikona_red_outline1-60

Optimalizace nákladů

ikona_red_outline1-62

Rychlejší time-to-market

ikona_red_19

Kvalitnější data

Naše případové studie

Finální migrace klientů Equa banky do Raiffeisenbank proběhla za 12 hodin

Při fúzi Equa banky s Raiffeisenbankou jsme v listopadu 2022 zajišťovali migrace klientských dat Equa banky do CRM systému Raiffeisenbank a propagaci klientských master dat do core systémů banky.

místo 3 týdnů trvala ostrá migrace

migračních subjektů

osob přibylo po fúzi do klientské báze Raiffeisenbank

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Master data management je všude kolem nás

Master data management neřeší jen velké organizace, které zpracovávají mnoho dat, řeší jej každý člověk ve svém běžném životě. Nechte se přesvědčit.

Číst více

Rádi se s vámi nezávazně potkáme

Martin Bergner
Competency Lead, Master Data Management