.

Parkování v Adastře

Podzemní garáže Mississippi House

None

Adastra, s.r.o.

Mississippi House (Rohanský ostrov)

Karolinská 706/3

Praha 8 - Karlín

186 00 

Do GPS navigace zadejte: "Karolinská 706/3"

None

1. Rezervace parkovacího stání

 • Před návštěvou Adastry požádejte o rezervaci parkovacího místa zástupce Adastry, s nímž jste v kontaktu

 • Pro rezervaci parkovacího místa je třeba uvést následující informace: 
  • jméno a příjmení řidiče
  • datum a čas příjezdu/odjezdu
  • ideálně i SPZ vozu 
  • e-mail 
  • případně žádost o rezervaci místa s dobíjecí stanicí pro elektromobily

 • Potvrzení parkování v podzemních garážích obdržíte od recepce Adastry do vašeho e-mailu, včetně pětimístného PIN kódu pro vjezd, konkrétního čísla parkovacího místa a času rezervace

KONTAKT

Tel.:

(+420) 271 733 303

E-mail: 

receptionCZ@adastragrp.com

2. Vjezd do garáží

 • Adastra sídlí v budově Mississippi House

 • Vjezd do podzemních garáží je z hlavní silnice mezi budovami Nile House a Amazon Court – vedle nájezdu ke Karolinské 706/3 (viz mapa).

None
None

3. Parkovací místo

 • Při vjezdu do podzemních garáží se orientujte podle navigace k parkovacím místům budovy "Mississippi House" (viz obr. 1).

 • Na prvním kruhovém objezdu v garážích odbočte VLEVO (obr. 2).

 • Vjezd k parkovacím místům Adastry v budově Mississippi je poté první odbočka VPRAVO (obr. 3).

 • U závory zadejte na číselné klávesnici parkomatu pětimístný PIN z rezervačního e-mailu (messages@asparking.cz).

 • Parkomat Vám vydá přístupovou kartu.

 • Návštěvnická parkovací místa jsou označena velkými nápisy VISITOR, číslo Vašeho parkovacího místa najdete v rezervačním e-mailu.

 • S parkovací kartou poté projdete až do výtahového lobby, přiložíte ji ke čtečce u výtahu a zvolíte 7. podlaží, na němž se nachází recepce společnosti Adastra.
None
None
None
None

4. Výjezd

 • Pro výjezd vložte/vhoďte přístupovou kartu do parkomatu.

 • Následně se otevře závora a Vy můžete budovu opustit.

 • Děkujeme za návštěvu v kancelářích Adastra. 

Upozornění: parkování je povoleno jen v prostorách podzemních garáží s platným povolením pro vjezd