Poradenství v oblasti fúzí a akvizic

Odhalte a pochopte skrytá rizika a příležitosti v obchodních operacích a v IT prostředí fúzovaných a akvírovaných společností.

Pomůžeme vám snížit investiční rizika a odhalit skrytou hodnotu.

Mám zájem

Důvěřují nám ti nejlepší

Provedeme vás všemi fázemi sloučení

Máme hluboké znalosti problematiky, popřípadě zkušenosti v dílčí oblasti kritických procesů fúzí a akvizic společností.

Detailní vhled do organizací

Prověřená metodika due diligence

Přístup založený na praktických zkušenostech

Ušetřete více než 80 % zátěže před procesem due dilligence

PŘED SLOUČENÍM

Konsolidace & anonymizace dat

Příprava analytického souboru dat pro účely due diligence a poskytnutí potřebných informací o budoucích synergiích.

Hodnocení kvality původních dat

Podrobné posouzení současné úrovně kvality dat pro budoucí podrobné plánování migrace dat včetně nápravných opatření.

Profilování zákazníků & překrývání portfolia

Pochopení profilu sloučených portfolií obou bank a překrývání portfolií.

Shlukování cílových segmentů

Segmentace zákazníků na základě konsolidovaných informací z obou sloučených subjektů (včetně konsolidované expozice zákazníků).

Analýza portfolia produktů pobočky

Porozumění stávající geografické struktuře obou zákaznických portfolií.

Zajistěte včasně soulad s právními předpisy

PRVNÍ DEN PO SLOUČENÍ

Zprostředkovatelské konsolidované regulační výkaznictví

Řešení souladu s regulatorním výkaznictvím i bez integrovaného IT prostředí může být všední prací. Postaráme se o to. Máme zkušenosti.

Přístup k migraci dat

V závislosti na celkovém přístupu k migraci je třeba vypracovat potřebnou strategii i pro migraci dat. Zkušeností a nástrojů máme dostatek.

Provedeme vás s hladkou migrací dat

PO SLOUČENÍ

Datové migrace

Komplexní migrace dat včetně analýzy zdrojových dat, pochopení potřeb cílového systému a implementace transformačních pravidel/procedur.

Řešení problémů s kvalitou dat

Automatizované řešení zjištěných problémů s kvalitou dat a/nebo transparentní podávání zpráv a zadávání údajů pro manuální čištění.

Sladění migrace

Srovnání finančních a nefinančních údajů a rozdílů mezi starým prostředím a cílovým ekosystémem core-banking.

Konsolidace zákazníků

Cílová konsolidace zákaznických portfolií slučovaných institucí.

Zavedení business intelligence

Úpravy ekosystému BI a datových skladů (zejména pro účely regulatorního výkaznictví).

Rychlý průběh sloučení

ikona_red_outline1-39

Due Diligence IT infrastruktury

Adastra je vaším partnerem pro přeměnu stávajících IT ekosystémů na moderní, cloudová, bezpečná, stabilní a škálovatelná řešení šitá na míru tak, aby vašemu podnikání poskytla maximální konkurenční výhodu.

ikona_red_outline3-18

Migrace dat

Plánujete zavést nový informační systém nebo provést zásadní změnu ve stávajícím systému? Potřebujete mít přístup k informacím o svých zákaznících, produktech a procesech v centralizované databázi?

ikona_red_outline1-94

Master Data Management

Pro úspěšnou realizaci projektu MDM je potřeba komplexně naplánovat činnosti napříč různými kanály a platformami v IT i obchodním sektoru.

ikona_red_outline2-14

Data Catalog

Vítejte v nové době, kdy se datový katalog automaticky rozrůstá a vylepšuje.

ikona_red_outline1-96

Due Diligence podnikových operací

Naši odborníci na daný obor pomáhají investorům provádět detailní analýzy provozu společnosti přímo na místě, aby mohli řádně vyhodnotit rizika a příležitosti spojené s plánovanou investicí.

Naše nástroje

Data Migration Engine

Konzole pro správu kontrolované migrace dat. Rychlý přehled o úspěšnosti migrace, chybných migračních záznamech a nápravných opatřeních.

Customer Consolidation Engine

Robustní platforma pro párování a slučování zákazníků, konsolidaci, sjednocení a mastering. Předdefinovaná pravidla pro párování a slučování. Skvělý start buď pro počáteční konsolidaci zákazníků, nebo pro cílovou konsolidaci během integrace po sloučení.

FinReCo: Reconciliation Engine

Porovnání rozdílů v rekonciliaci mezi starším a cílovým prostředím v reálném čase. Podpora (nejen finanční) rekonciliace pomocí automatizace výkaznictví.

Číst více

Data Quality Framework

Samoučení, detekce vzdálených hodnot, detekce duplicit, standardizační pravidla, řešení problémů, oznamování změn, detekce datových vzorů, nekonečná rozmanitost výrazů a mechanismů řešení problémů.

Naši partneři

Naše případové studie

Finální migrace klientů Equa banky do Raiffeisenbank proběhla za 12 hodin

Při fúzi Equa banky s Raiffeisenbankou jsme v listopadu 2022 zajišťovali migrace klientských dat Equa banky do CRM systému Raiffeisenbank a propagaci klientských master dat do core systémů banky.

místo 3 týdnů trvala ostrá migrace

migračních subjektů

osob přibylo po fúzi do klientské báze Raiffeisenbank

Číst více

ŠKODA AUTO: datové přenosy na analytické platformě komplexně řídí a monitoruje nástroj Adoki od Adastry

Adastra ve ŠKODA AUTO vybudovala v letech 2018-19 on-premise Datovou analytickou platformu (DAP) pro vizualizaci dat a realizaci sofistikovaných úloh pokročilé analytiky a umělé inteligence,...

Číst více

Equa bank zavedla ODS a bankovní datový model

V rámci integrace klíčových dat operativních systémů v reálném čase vzniklo v Equa bank flexibilní datové úložiště Operational Data Store (ODS), které vycházelo z...

Číst více

Nový datový sklad v Kooperativě a ČPP za 17 měsíců při zachování byznys kontinuity

V rekordním čase 17 měsíců vybudovaly Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna s Adastrou nový datový sklad. Při zachování byznys kontinuity do něj převedly data...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Tržby skupiny Adastra poprvé překročily hranici 5 miliard Kč 

Tržby skupiny Adastra dosáhly v roce 2022 výše 5,6 miliard Kč. Poprvé v historii firmy tak překonaly pětimiliardovou hranici, což představuje meziroční růst o 29 %....

Číst více

Adastra strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Její specialisté budou vyučovat data management, data science i AI 

Adastra se stává dlouhodobým strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Bude spolupracovat na výuce studentů v oblasti data management, data science a artificial intelligence...

Číst více

Top 8 trendů v data managementu pro rok 2023 a do budoucna

Digitální prostředí se vyvíjí nebývalým tempem a s ním přichází i nové výzvy a příležitosti pro IT odborníky, vedoucí datových oddělení a finanční ředitele....

Číst více

Rádi se s vámi nezávazně potkáme

Miroslav Kolář
CEO Adastra Business Consulting