.

Novinka

14. 11. 2022

Co je Data Governance a proč je důležitá

Délka čtení: 5 minut

To, že sbíráte data, ještě neznamená, že jsou tato data kvalitní a dostupná. Datová prostředí jsou v organizacích velmi často složitá, takže bez správně nastavených procesů, automatických kontrolních mechanismů a specializovaných nástrojů bývá složité a časově náročné porozumět stavu dat a efektivně s nimi dále pracovat. S pokračující digitalizací vnímá stále více firem i institucí státní správy oblast Data Governance jako klíčovou.

Co to vlastně Data Governance je?

Data Governance je soubor zásad, politik a procesů zavedených organizací, které zajišťují dostupnost, kvalitu a bezpečnost dat pro své konzumenty v dané organizaci. Hlavním kritériem kvality dat je jejich dostupnost a spolehlivost.

Dostupnost dat = rychlost vyhledávání + analýza metadat

Rychlost vyhledávání

– uživatel dat by měl být schopen najít data, která potřebuje, ověřit, že se skutečně jedná o data, která hledá, a začít je používat. Uživatelé by také měli mít dobrou představu o tom, co je obecně k dispozici.

Analýza metadat

– pochopení významu dat, různých a podobných obchodních termínů a vypočtených hodnot. Uživatel dat by měl být schopen procházet související objekty metadat a zobrazit linii dat

Spolehlivost dat (neboli důvěra v data) = autenticita dat + transparentnost kvality dat

Autenticita dat

– pochopení původu a kvality konkrétního souboru dat

Transparentnost kvality dat

– pochopení toho, jaká lze data použít pro nějaký konkrétní účel

3 klíčové komponenty Data Governance

Pro Data Governance existují různé frameworky, které mohou obsahovat až 10 komponent a pokrývají celý cyklus Data Governance, od kvality dat až po jejich ukládání, přes datové integrace, datovou architekturu, datové modelování, zabezpečení dat a další.

My se zaměřujeme primárně na následující oblasti:

1

Datová kvalita

2

Master & Reference Data Management

3

Metadata Management

1. Datová kvalita

Řízení datové kvality spočívá v zavedení procesů a metrik, které zajistí, že jsou data vhodná pro zpracování a další použití v analýzách, reportingu, BI (Business Intelligence), Data Science atd. Kvalita dat je klíčovou součástí Data Governance, protože umožňuje objektivně měřit stav dat.

Nastaví procesy proaktivní kvality dat jako včasné zachycování problémů s kvalitou a automatické opravy, přidělení správců dat k manuálním úpravám složitějších záznamů. Často zapomínané a velice podstatné je průběžné vzdělávání uživatelů a správců.

Co je cílem datové kvality?

Hlavním cílem datové kvality je zajistit spolehlivost dat. Aby organizace mohla plně využívat svůj datový potenciál, potřebujete data, která jsou úplná, platná, neduplicitní, přesná a konzistentní. Pokud jsou metriky a procesy definované vaším programem Data Governance adekvátní, měli byste dosahovat takové kvality dat, která splňuje všechna vyjmenovaná kritéria.

Ataccama patří v oblasti datové kvality mezi lídry, Gartner ji ve svých Magických kvadrantech už podeváté v řadě jmenoval vizionářem v této oblasti.

Přečtěte si více o Magickém kvadrantu vypracovaném společností Gartner a pozici Ataccamy jako vizionáře v datové kvalitě

2. Master & Reference Data Management

Master (kmenová) a Reference (referenční) data jsou v každé velké organizaci kritickými typy dat. Oba slouží jako jediný zdroj pravdy pro různé konzumenty dat. Master data zahrnují informace o osobách (častým úkolem bývá danou osobu/subjekt v prvním kroku ztotožnit), věcech (například produkt, služba, majetek atd) a místech (např. adresní body), zatímco referenční data jsou souborem číselníků pro kategorizaci master a transakčních dat.

Data Governance vytváří pravidla a procesy pro správu master (MDM) i referenčních dat (RDM). MDM definuje např. pokyny pro tvorbu "zlatého záznamu" v případě, že si data z různých zdrojů odporují, pravidla, kdo může vytvářet, měnit a odstraňovat master data nebo postupy pro schvalování těchto změn. Zároveň definuje, kdo má k jakým kmenovým datům přístup a jak je smí používat.

U referenčních dat (zejména externě pořízených) pomáhá Data Governance identifikovat procesy a systémy, které využívají stejná (ale často duplicitní) referenční data. Poté se snaží vytvořit centralizovaný nástroj a úložiště referenčních dat, aby se eliminovaly mnohonásobné výdaje na stejná referenční data a zjednodušil proces aktualizace na novější verze kódových sad v případě změny nebo jejich aktualizace.

Co je cílem Master & Reference Data Managementu?

Opět především spolehlivost dat. Autenticita a transparentnost dat jsou naprosto klíčové, protože jde zpravidla o to nejcennější know-how dané organizace. Proto zásady a procesy, které ve své Data Governance vydefinujete, musí být specifikované pro potřeby vaší organizace.

Ataccama patří mezi špičku i v oblasti Master Data Managementu, jak potvrzuje jiný Magický kvadrant sestavovaný společností Gartner.

Přečtěte si, jak se Ataccama umístila v Magickém kvadrantu společnosti Gartner pro oblast MDM.

3. Metadata Management

Metadata Management usiluje o to, aby celá organizace data správně interpretovala a rozuměla jim stejně, čímž se zvýší jejich dostupnost a zkrátí se „čas potřebný k jejich získání“. Data Governance definuje nástroje jako datový katalog, byznys slovník a data lineage, určuje jejich začlenění do řízení změn a integraci do důležitých procesů souvisejících s daty. Stanovuje postupy a poskytuje nástroje a metodiku pro naplňování datového katalogu a obchodního slovníku.

Zodpovědná oddělení tak vytvářejí konzistentní definice základních pojmů, dokumentují výpočty klíčových ukazatelů výkonnosti nebo jiných metrik apod., vždy v souladu se strategií dané organizace, kde napříč všemi odděleními nastavují společný referenční bod.

Co je cílem Metadata Managementu?

V první řadě zajistit dostupnost dat. Zavedením sady nástrojů zajišťujících přehledná a srozumitelná data naplňuje Data Governance celou řadu předpisů a směrnic a pomáhá jejich konzumentům najít, pochopit a rychleji získat přístup k požadovaným informacím.

Kdy začít s Data Governance

  • Začít můžete prakticky kdykoliv, pokud jste se rozhodli řídit organizaci na základě dat a systematizovat některé procesy.
  • Data Governance vyžaduje spolupráci napříč celou organizací.
  • Správci dat (běžně označovaní jako data stewardi) jsou v tomto procesu klíčoví.
  • Úspěch zavedení a nastavení Data Governance vyžaduje především dedikovaného vlastníka celé změny a zajištění spolupráce skrz celou organizaci.
  • Samotný software vaše problémy s daty nevyřeší, ale nástroje pro Data Governance jsou jeho důležitou technologickou součástí.

Efektivní využívání dat bez správné Data Governance je téměř nemožné. Pokud má vaše organizace mnoho zdrojových systémů a různých typů dat, pak je velmi pravděpodobné, že nedosahujete očekávané kvality a práce s nimi je tak vždy složitější.

Proč se obrátit na Adastru

Adastra Vám s přípravou metodiky, nastavením procesů, správou rizik, vlastním návrhem a zavedením Data Governance nástrojů může výrazně pomoci, zlepšit tak kvalitu dat a přinést vysokou míru automatizace. Provedeme Vás celým procesem, navrhneme nejvhodnější postupy a pomůžeme vám promítnout nový přístup do stávajících procesů. Řešení navrhujeme a dodáváme na osvědčených technologiích české společnosti Ataccama, která si již několik let udržuje vysoké hodnocení v Magických kvadrantech sestavovaných společností Gartner (v MDM i datové kvalitě).

Autor: Růžena Barešová, Business Development Manager, Adastra

Více informací o těchto řešeních se můžete dozvědět zde