.

Novinka

09. 01. 2018

Jak absolventy IT přiblížit praxi

Délka čtení: 2 minuty

Rozvoj firem vyžaduje odborníky znalé byznysu. Většina společností logicky za tímto účelem oslovuje IT konzultantské společnosti, respektive jejich experty, kteří jsou schopni rozpoznat byznys přínos a budoucí význam v množství dat, které firmy generují a uchovávají.  Tito konzultanti musí umět data nejen uspořádat a vyhodnotit užitečné informace pro další použití, ale zároveň výsledky datových manipulací a analýz přehledně představit klientovi. Ideální konzultant v IT oboru tedy není jen absolvent informačních technologií, ale také člověk s duchem obchodníka, díky němuž firma dokáže odhalit v datech nové obchodní příležitosti.

Nedostatek odborníků, nadbytek byrokracie

Velká většina konzultantských společností, které se v IT pohybují, se nicméně v posledních letech potýká s nedostatkem takto kvalifikovaných odborníků. Disponovat analytickým myšlením a empatií, neboli schopností pochopit požadavky klienta, nabídnout odpovídající řešení a ještě uzavřít obchod je bohužel vzácnost.

V současnosti se univerzity sice snaží připravit své studenty tak, aby měli následně možnost získat uplatnění v konzultantských společnostech, avšak tlak na množství absolventů a s ním spojená byrokracie vysokých škol je z tohoto pohledu bohužel kontraproduktivní. Zároveň tomu přispívá i fakt, že učitelé při své veškeré snaze nemají dostatečný prostor začleňovat inovativní řešení a novinky z oboru do studia. Nestíhají je sledovat, a tudíž je ani nemohou detailně znát. Často se o nich dočtou pouze na internetových blozích či diskuzních fórech, a to většinou jen na těch zahraničních.

Aby toho nebylo málo, technologie je také potřeba si vyzkoušet, prověřit a vymyslet ukázkové příklady. Chybí tedy konkrétní zkušenost, nestačí jen být v obraze. Z uvedených důvodů bohužel výuka za reálnou praxí z pohledu zaměstnavatelů zaostává.

Propojení firem a škol

Již několik let funguje na nižších vzdělávacích stupních spolupráce firem se školami. V současnosti k tomu dochází i na univerzitách. Firmy participují na praktických seminářích pro studenty, díky nimž mohou připravit kvalitní potenciální zaměstnance pro trh. Navázání výuky na reálné pracovní prostředí vnáší do studia svěží vítr a čerstvý absolvent má větší šanci, že obstojí i ve skutečném pracovním životě.

Spolupráce nabízí výhody všem stranám. Školy se stávají atraktivnější pro studenty díky zajímavé náplni své výuky i možnostem uplatnění v oboru. Zaměstnavatelé na základě své iniciativy ve studijní sféře zkracují čas zaškolování nových zaměstnanců a sami studenti si mohou vyzkoušet nové věci dříve, než se za nimi zavřou dveře fakulty.

Na základě nastíněného principu vznikl i projekt DS&BI Academy organizovaný Fakultou informatiky a statistiky VŠE v Praze. Katedra informačních technologií si je naštěstí vědoma rozptylu vznikajícího mezi teorií a praxí, a svou výuku tudíž systematicky vylepšuje například pořádáním workshopů a spoluprací se špičkovými odborníky.

Dagmar Bínová

Big Data & Data Science Team Lead