.

Novinka

21. 01. 2017

Stane se Česko technologickým lídrem?

Délka čtení: 2 minuty

Internet věcí – pomalu se na trhu objevující pojem, který ožívá v době čtvrté průmyslové revoluce. Výroba řízená počítači a enormní nárůst dat otevírá dveře optimalizaci a další automatizaci výroby. Jak se k této příležitosti postaví Česko? Podaří se nám získat konkurenční výhodu a přitáhnout zahraniční kapitál díky kvalitním odborníkům na informační technologie? Pokud svou šanci totiž propásneme, reálně nám hrozí, že ve srovnání s ostatními zeměmi, které se této výhody chopí dříve, přijdeme jak o vysoce kvalifikovaná místa, tak v konečném důsledku i o manuální práci.

Posledních dvacet let jsme byli svědky postupného přesouvání výroby směrem na východ, kde firmy využívají levnou pracovní sílu ke snížení nákladů. Čtvrtá průmyslová revoluce, respektive Průmysl 4.0, svými příklady z praxe naznačuje, že lze tento trend dokonce i zvrátit a přitáhnout výrobní kapacity zpět do Evropy. Náš kontinent postupně dokazuje, že díky pokročilé robotizaci a sofistikovanému řízení výroby dokáže celou produkci zefektivnit, zrychlit a zkvalitnit. Nakonec budou jednotkové náklady i díky výrazně kratšímu logistickému řetězci srovnatelné nebo nižší než dosavadní postupy založené na vysokém podílu manuálních činností.

Pokud odbory dávají stopku levné práci, řešení nespočívá v prostém zvyšování mezd, nýbrž ve využití potenciálu, který nabízí nové technologie našemu průmyslu. Je nepopiratelným faktem, že Průmysl 4.0 nabídne více práce pro kvalifikované lidi. Taktéž z vyjádření České národní banky či vládního NERV vyplývá, že nedostatek pracovní síly a investic do inovací brzdí další rozvoj Česka.

Sama vláda, nejen české průmyslové podniky, by měla, pokud nechce promeškat jedinečnou historickou šanci, investovat do rozvoje a dalšího využití moderních technologií ve výrobě. Spolu s tím vzroste přidaná hodnota i kapacita výroby. Firmy se musí rychle naučit vytěžit veškerý potenciál, který nabízí nové technologie a automatizované zpracování dat.

Stávajícím limitem změny jsou nicméně na jedné straně investice a na druhé straně jednotlivci i firmy schopné kvalitativního posunu práce s daty a nejnovějšími technologiemi. Technologické investice umožní škálovat výrobu bez větší potřeby navyšovat razantně manuální profese. Výsledkem bude dosažení vyšší přidané hodnoty na hlavu a vznik další vysoce kvalifikované pracovní pozice související s optimalizací výroby. Dosavadní odhady a zkušenosti potvrzují až desetiprocentní nárůst pracovních míst, výroba může stoupnout i o třetinu. Odhady hovoří o méně než pětileté návratnosti takových investic. Stojíme tedy nyní na prahu příležitosti stát se technologickým lídrem i vysoce konkurenceschopným výrobcem.