.

Novinka

14. 06. 2018

Rozhovor: studenti, vzdělávejte se sami!

Délka čtení: 5 minut

Adastra patří mezi technologické firmy, které se již delší dobu snaží pozvednout úroveň absolventů vysokých škol. Oblasti Data Science a Big Data se ve firmě věnují Dagmar Bínová, která se zaměřuje na oblast datové analýzy v bankovnictví či telekomunikacích, a Jakub Augustín, jenž mimo jiné vede i workshopy specializované na Big Data technologie. V rozhovoru pro Deník E15 oba mluví o tom, co je největší bolestí českého vysokého školství a jak situaci řešit.

V čem je největší bolest současného českého vysokého školství z pohledu IT společností?

Dagmar Bínová: Studentům obvykle chybí kontext, jak to v reálném IT prostředí funguje. Studium je obvykle spíše teoretické, příkladů a reálných studií je velmi málo. Projektová výuka sice existuje, ale k tomu, aby byli studenti vedeni a aktivně konzultovali, chybí prostor.

Jak se to projevuje v praxi?

Jakub Augustín: Musíme nově příchozí absolventy dovzdělat. Absolvent může strávit dva, ale klidně i šest měsíců doplňováním vzdělání před nástupem na první reálný projekt. Z tohoto pohledu je nábor čerstvého absolventa relativně drahý.

Co českým vysokoškolákům nejvíce a nejčastěji chybí?

Jakub Augustín: Studenti IT oborů se docela často profilují v jedné konkrétní oblasti, ve které mohou být velice dobří (programování, webové technologie, databáze, atd.). Na úkor této jedné oblasti pak ale upozaďují nebo zcela ignorují příbuzné disciplíny jako matematiku, statistiku nebo ekonomii. Studentům pak chybí určitý nadhled a schopnost podívat se na problémy z pohledu zákazníka.

Je možné tento nedostatek odstranit?

Jakub Augustín: Jed noznačným přínosem by bylo, aby na škole učili lidé se zkušenostmi z praxe. Nikoliv s historickými, ale současnými zkušenostmi. Vývoj v IT je velmi rychlý, a tak je nutné vyvíjet a aktualizovat učivo každý rok. Zejména na magisterském studiu by bylo vhodné, aby studenti nepsali testy, ale aby v týmu tvořili projekty, které by byly ideálně zaměřené přímo pro koncové uživatele.

Mohou nebo měly by IT firmy vstoupit na akademickou půdu a nabídnout své zkušenosti a třeba pomoc?

Dagmar Bínová: Tak to je jistě správný a osvědčený směr, který se léta praktikuje. Nicméně se tak neděje v dostačujícím rozsahu. Otázkou jsou zčásti finance. Reálná příprava odborníka z praxe na zajímavou, prakticky a moderně vedenou výuku s prvky aktivních konzultací je věc náročná na čas. Skutečné náklady hrazeny nejsou.

Nemůže být problém také v nedostatečné kvalifikaci vysokoškolských profesorů?

Jakub Augustín: Nemys lím si, že by kvalifikace vysokoškolských profesorů byla špatná. U některých škol bohužel pedagoga zatěžuje administrativa, tlak na řešení grantů, psaní publikací a vlastní výuka tvoří jen část. Když si spočítáte, kolika studentům se má pedagog za semestr věnovat a kolik času má na každého pro řešení projektové výuky, tak je zřejmé, že ten prostor pro aktivní spolupráci studenta s pedagogem je velmi malý. Pokud bychom přistoupili k inovacím ve výuce opravdu aktivně, pak to vyžaduje takovou časovou dotaci pedagoga, která je v současné praxi nerealizovatelná. Kvalitní výuka je prostě drahá.

Bylo by správné zajímat se již o středoškoláky?

Dagmar Bínová: Vzdělá­vací cíle středních škol a vysokých škol jsou ze své podstaty odlišné. A odlišné jsou i pozice v IT. Adastra je konzultační společnost a na většinu pozic požadujeme vysokoškolsky vzdělané studenty. Zpravidla od nich potřebujeme nejen znalost IT, ale také alespoň jednu oborovou znalost (bankovnictví, finance, e-commerce…). Na některé specifické pozice, jako např. administrátorské, stačí středoškolsky vzdělaný absolvent v oblasti IT.

Firmy shánějí pracovníky s praxí. To ale diskvalifikuje čerstvé absolventy, kteří logicky žádnou praxi nemají. Jak z toho ven?

Dagmar Bínová: Nejši­kovnější uchazeči o práci jsou ti, kteří se o daný typ práce zajímají, protože sami chtějí. Mají ambice a chuť se oboru věnovat a věnují se mu především ve volném čase. Bylo by skvělé, kdyby takové nadšení uměli vyvolávat učitelé na středních školách.

Co má udělat ambiciózní student, který chce po promoci budovat kariéru, ale nemá onu požadovanou praxi?

Jakub Augustín: Ambi­ciózní student velmi brzy na VŠ zjistí, že škola pro něj není dost zajímavá, a rozhlíží se po nějaké brigádě právě v oboru, který studuje. Ideálně díky synergiím studia a praxe se tak může naučit nejvíce. U nás v týmu se snažíme, aby si studenti vybírali témata školních prací související s náplní práce, anebo naopak se jim náplň práce snažíme přizpůsobit.

Zastupujete společnost Adastra. Co nabízí jiného, odlišného než podobně zaměřené firmy?

Jakub Augustín: V A­dastře je velkou výhodou, že máme řadu zákazníků z různých oborů. Díky tomu může být práce na dost dlouhou dobu zajímavá. Máme se stále co učit a kam posouvat.

Na otázky odpovídali

Jakub Augustín

Dagmar Bínová

Big Data & Data Science Team Lead