.

Novinka

31. 01. 2017

V kůži konzultanta finančního reportingu

Délka čtení: 5 minut

Adastra je od jara roku 2016 VIP členem České asociace pro finanční řízení (CAFIN) a partnersky se také účastní její každoroční akce – Controllingového fóra. Časopis CAFINews požádal jednoho z našich konzultantů pro řešení Reporting.cz, Davida Samka, aby v krátkém osobním rozhovoru představil sebe a svou praxi.

None

Co podle vás znamená být dobrým konzul­tantem?

Z mého pohledu by měl dobrý konzultant v této oblasti ideálně rozumět celému procesu nasazení RCZ u klienta. Nestačí mu tedy pouze technická znalost, čímž je jako konzultant velmi omezený. Je zároveň potřeba, aby byl dobrým analytikem, rozuměl financím a účetnictví, neboť většina projektů se realizuje právě se zaměřením na finanční reporting. Samozřejmě musí mít znalost databází, datových skladů i základy programování. V každém případě by ale měl být pro klienta od začátku až do konce partnerem a rozumět businessu tak, aby dokázal navrhnout řešení, které bude dávat smysl.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si až praxí?

Řekl bych, že většinu svých znalostí jsem si osvojil právě praxí. Ze školy jsem byl dobře vybaven po technické stránce, ale to je pro tuto práci opravdu málo. V praxi se denně se setkávám s novými příležitostmi pro zlepšení ve všech oblastech, které jsem popisoval výše.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?

Zatím asi nemohu příliš hovořit o nějakých zásadních úspěších, hrdost je tudíž v tuto chvíli poměrně nadnesený termín. Nicméně jsem samozřejmě rád, když projekty dopadnou dobře a jsou pozitivní ohlasy na moji práci.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Nikoho konkrétního určitě ne. Na vzory si příliš nepotrpím. Inspirují mě ale lidé, kteří si dali cíl a šli za ním přes veškeré obtíže tak dlouho, dokud jej nedosáhli.

Má vaše profese nějaký vliv také na váš soukromý život? Projevuje se u vás něco jako profesionální deformace?

Zatím na sobě nic nepozoruji, ale někdo z mého okolí by mohl mít jiný názor. Jediným vlivem tak zůstává občasné ponocování kvůli nedokončenému projektu a s tím spojená špatná nálada.

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaká byla vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Moje kariéra v současné profesi je krátká (zatím). Už na škole jsem se věnoval grafice a pokračoval v ní i poté. Zásadní bylo tedy rozhodnutí vydat se jinou cestou, návrat k oboru, který jsem studoval a zaměstnání v Adastře.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

V první polovině roku jsem se zúčastnil Controllingového fóra v hotelu Sen v Senohrabech, kde jsem vedl workshop společně s kolegou. Byla to pro mne velmi zajímavá zkušenost a v této profesi zároveň i první větší prezentace před odborným publikem. Bylo to náročné, ale jsem zvyklý mluvit před lidmi, tudíž jsem si to užil.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?

Rád se opět zúčastním dalšího ročníku Controllingového fóra, a to zejména díky již uvedeným důvodům.

None

Na otázky odpovídal: Bc. David Samek

David Samek se zaměřuje především na implementaci a dodávku reportingových řešení pro koncové zákazníky. Do jeho pracovního portfolia patří také orientace na analýzu, návrh a realizaci databázových struktur a datové sklady. V Adastře se doposud podílel například na projektech pro společnosti Letuška.cz, IKEA nebo obchodní pobočky Tesco ve střední a východní Evropě.