.

Případové studie Equa bank


Adastra asistovala Equa bank u tvorby datového skladu

Zajímá vás, jak vzniká datový sklad a bankovní reporting u nově vznikající banky? Pak čtěte dál, Equa bank je právě takový případ. Navíc některá data z datového skladu požadovala banka i v on-line režimu. Tato data si přitom musela zachovat konzistenci a být integrována v datovém skladu, aby dávala celkový (byznys) obraz klientů.

Jaký problém jsme řešili

Equa bank, nová banka na českém trhu, přizvala při svém vzniku Adastru, aby pro ni vybudovala datový sklad jako základ pro bankovní reporting. Na jedné straně jsme vytvářeli samotný datový sklad založený na třech vrstvách, kde pouze poslední vrstva slouží přímo pro reportování a ostatní dvě vrstvy jsou technické, aby bylo dosaženo:

  • Konsolidace dat (spojení souvisejících dat z různých systémů)
  • Unifikace (sloučení stejných záznamů z různých systémů do jediného)

Na straně druhé jsme budovali i on-line databázi se základními klientskými daty, úzce spojenou s datovým skladem. 

Projekt byl velkou výzvou, neboť ve velmi krátkém čase budoval novou banku na zelené louce.

Jan Karban, konzultant, Adastra

Jaké jsme dodali řešení

2 nejdůležitější bankovní reportingy. Vytvořili jsme reportingové vrstvy pro jednotlivá oddělení – nejdůležitější je podpora reportingu pro ČNB a reporting pro oddělení risku. Oba mají svá specifika – např. oddělení risku si finální reporty sestavuje samo, jen potřebuje mít správná data.

Jan Karban, konzultant, Adastra

V rámci implementace datového skladu probíhala i tzv. unifikace klientů – sloučení vícenásobných záznamů o klientech.

Pomocí jednoduchých pravidel se určilo, které záznamy klientů lze dát dohromady – tedy případy, kdy se jedná o stejného klienta, který je pouze duplikován v systémech. Stejnou logiku jsme následně použili i v rámci ukládání nových záznamů v on-line režimu. Pravidla se dají jednoduše upravovat a přidávat a naše řešení je zcela dostačující, i když dnes již existují speciální nástroje na danou problematiku.

Jak projekt dopadl

Implementace datového skladu – tedy základní vytvoření nezbytného reportingu – se zrealizovala velmi rychle (v řádech měsíců). 

Následné fáze (jako je rozšiřování jednotlivých reportů či tvorba reportingu pro další oddělení) probíhají v postupných krocích, které se mění spolu se změnami zákazníka. Tento postup závisí i na datech, která má zákazník ve svých systémech.

Data lze ale samozřejmě získávat i z uživatelských aplikací (Excel, Access atd.). Důležitá je i funkčnost on-line části, která je nyní nedílnou součástí automatického schvalování banky.

None

Kdo se na projektu podílel

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

David Kozelka

Ředitel divize Finance

Miroslav Petr

Consultant

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.