.

Případové studie Slovinská pojišťovna


Adastra implementovala povinné výpočty pro Solvency II

Adastra ve spolupráci s Adastra Business Consulting a Tools4F implementovala výpočty pro Solvency II ve slovinské pojišťovně. Konzultanti Adastry dodali v rámci projektu kalkulátor standardní formule a integrovali ho do datové architektury pojišťovny.

Řešený problém

Významná slovinská pojišťovna měla ve svém řešení Solvency II pokrytou přípravu vstupních dat pro výpočty na jedné straně a reportovací systém na straně druhé. 

Naším hlavním úkolem bylo zajistit potřebné výpočty, které ze vstupních dat připraví výstupy pro mandatorní reporting. 

Byznys popis řešení od Adastry

Základem naší dodávky byl Standard Formula Calculator. Tato obecná aplikace byla upravena pro specifické potřeby pojišťovny a pro spolupráci s jejich modulem pro výpočet marketingového rizika na straně aktiv. 

Spolu s kalkulátorem jsme dodali i potřebné know-how o výpočtu standardní formule a podrobný popis datových rozhraní. Tím jsme zákazníkovi pomohli jak při úpravách datového skladu jakožto datového zdroje pro výpočty Solvency II, tak ke správné interpretaci výstupních hodnot použitých pro reporting. 

Výsledek projektu

Výsledkem implementace je automatizovaný výpočet standardní formule „na tlačítko“. Výpočet je integrován do celkového řešení Solvency II a využívá všech výhod aplikace Standard Formula Calculator. 

Plně transparentní výpočet je založený na konzistentních vstupních datech bez duplicit a produkuje všechny potřebné hodnoty pro mandatorní reporting. Součástí výpočtu není pouze SCR a všechny jeho složky, ale i ekonomická bilance a MCR.

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.