.

Případové studie Známá česká banka


Adastra pomohla Známé české bance s datovou migrací

Banka se rozhodla pro nové řešení CRM. Přechod na nový systém by nemohl být úspěšný, pokud by hned od začátku neobsahoval všechna potřebná data, pořízená ještě ve starším CRM. Klíčovým faktorem úspěšného přechodu z jednoho systému na jiný novější je přenést všechna potřebná data na správné místo a včas tak, aby s prvním dnem provozu nového systému mohly být uspokojeny všechny potřeby zákazníků. Pro úspěšnou datovou migraci bylo nutné vyřešit také závažné problémy s datovou kvalitou.

Jaký problém jsme řešili

V principu řeší každý CRM systém podobné úkoly. Způsob, kterým k plnění úkolů přistupuje, se ale často velmi liší, a tak se často významně liší způsob ukládání dat v jednotlivých systémech.

Rozhodne-li se organizace změnit svůj CRM systém, zpravidla je to proto, že potřebuje nové možnosti, podporu nových procesů, lepší vazby na ostatní systémy organizace nebo např. novou integraci s ostatními systémy. Neznamená to ale, že neexistují data potřebná pro podporu nových procesů. Mnohdy jsou však tato data uložena v jiných systémech a není snadné najít vztah mezi daty v jiných systémech s daty v CRM.

Naplnění nového CRM daty se pak v mnohém podobá detektivnímu románu. Nejdříve je potřebné pochopit motivaci, cíl celého snažení. Poté je nutné prozkoumat celou řadu zdrojových systémů a dohledat v nich nezbytné informace a data. Teprve detailní porozumění datům umožňuje navrhnout způsob jejich transformace. Samotná transformace dat ale nemůže úspěšně proběhnout, pokud ji nepodporuje vhodná infrastruktura a to nejen technická, ale i organizační. Nezbývá pak, než vyvinout zcela samostatný, jednoúčelový systém, jehož jedinou úlohou je migrovat data z původních úložišť do nového systému.

Hovoříme-li o migračním systému nebo jinými slovy o migračním nástroji, nemáme zdaleka na mysli jen nějaký software, ale celý ekosystém, který dokáže efektivně splnit úkoly na něj kladené.

22

Napoprvé jsme do nového CRM migrovali data ze 22 systémů. V průběhu projektu se zjistilo, že musí být migrována data ze 22 systémů do nového CRM a následně musí být nezbytné informace přeneseny z nového CRM zpět do většiny z těchto systémů. To vše bez dopadů na obsluhu klientů, v krátkém čase a také hned napoprvé bez chyb, protože startem nového CRM se navždy uzavírá jakákoli možnost migraci opakovat.

Jaké jsme dodali řešení

Nejdůležitějším faktorem úspěchu je neuzavírat se do klece striktního zadání. Díky postupně vybudované důvěře mezi bankou a řešitelským týmem Adastry se podařilo umožnit migračnímu týmu takový přesah nad rámec prosté datové migrace, který zajistil úspěch celého projektu.

Samozřejmě, že základem  byly technologie, dodávka migračního nástroje vystavěného nad Oracle v PL/SQL s přispěním ETL Informatica. Zajímavostí může být, že migrační nástroj si uměl sám “vypočítat” workflow, to znamená, že uměl z naprogramovaných algoritmů sám zjistit, co musí udělat dříve a co později, kdy může  spustit více úloh paralelně a kdy musí počkat, až některá úloha skončí.

Optimálně navržené transformační algoritmy byly klíčové pro dodržení časového plánu. Stejnou váhu ale měla organizace testů a podpora testů vhodnými nástroji. Jen kvalitní testování mohlo zajistit, že celá migrace proběhne napoprvé bez chyb.

A právě porozumění datům, jejich významu, jejich roli, charakteru, kvalitám a způsobu použití před přechodem na nový CRM a po něm, bylo velkým přínosem pro celý projekt a v konečném důsledku vedlo k zapojení týmu datové migrace do mnoha dalších projektových aktivit, zejména do plnění úkolů týkajících se budoucí integrace nového CRM do prostředí banky.

60mil

60 milionů zdrojových záznamů jsme migrovali do 50 cílových datových entit. Společný tým dodavatele a banky, čítající v průměru čtyři analytiky, jednoho programátora, a dva odborníky na zajištění nezbytné komunikace a infrastruktury, vedený dvěma projektovými manažery, zajistil migraci přibližně šedesáti milionů zdrojových záznamů do padesáti cílových datových entit.

Jak projekt dopadl

Nasazení nového CRM není snadným úkolem a projekt tohoto rozsahu se nemůže obejít bez nesnází. Přes významná úskalí, z nichž největší souvisela s tím, že v průběhu realizace došlo k podstatné změně cílů, kterých měl projekt dosáhnout, se podařilo nasadit nové CRM napoprvé a bez viditelného negativního dopadu na fungování banky.

Předem připravený tým odborníků poskytoval uživatelům v prvních týdnech nadstandardní podporu a nemůže překvapit, že zejména v prvních dnech ležela na bedrech tohoto týmu mimořádná zátěž. O to více všechny potěšilo, že podpora ze strany datové migrace byla jen okrajovou záležitostí. Uživatelé měli pochopitelně problémy s novým uživatelským rozhraním, aktualizovanými byznys procesy, či novými metodikami, data ale byla v novém systému v pořádku a nepředstavovala pro organizaci žádnou zátěž. 

180tis

180 000 případů datové nekvality jsme odstranili před vlastní migrací. Pro úspěšnou datovou migraci bylo nutné vyřešit také některé závažné problémy s datovou kvalitou. Tým datové migrace musel vyřešit nejen vlastní transformaci dat, ale také kontrolu datové kvality. Ekosystém datové migrace obsahoval také aktivity vedoucí k odstranění těch typů datové nekvality, které by znemožňovaly úspěšně migrovat data. Před vlastní migrací se tak podařilo vyřešit řádově 180 000 jedno­tlivých případů datové nekvality, identifikovaných týmem datové migrace.

Kdo se na projektu podílel

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

Vlastimil Bardoň

Consultant

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.