.

Případové studie Český statistický úřad


Adastra v roli systémového integrátora při budování Registru osob

O tom, že proces elektronizace ve státní správě stále úspěšně pokračuje, není třeba diskutovat. Pryč jsou časy, kdy úředníci zakládali složky o občanech, firmách a společnostech či autech do kartoték. Pryč je doba, kdy jste kvůli jedné změně museli osobně navštívit několik úřadů. Díky základním registrům i moderním komunikačním prostředkům, které státní úředníci používají, se výrazně zjednodušila, zpříjemnila i zefektivnila interakce mezi úřady a občany. Mnoho z vás se přesvědčilo, že propojení základních registrů už začalo doopravdy fungovat. A přispěla k tomu i Adastra, která se podílela na vzniku Registru osob.

Jaký problém jsme řešili

Registr osob (ROS) je jedním ze čtyř základních registrů v rámci soustavy Základních registrů České republiky. Spravuje ho Český statistický úřad. Registr osob slouží k evidenci Právnických osob a jejich organizačních složek, podnikajících Fyzických osob, zahraničních osob a jejich organizačních složek, organizací s mezinárodním prvkem a organizačních složek státu.
 

4+6

Vybudování systému Základních registrů vyžadovalo úzkou spolupráci a koordinaci aktivit 4 zadavatelů (MV, ČSÚ, ČÚZK a ÚOOÚ) a 6 dodavatelů jednotlivých registrů.

Cílem projektu bylo vybudovat celou infrastrukturu nově vznikajícího informačního systému, naplnit systém relevantními daty, verifikovat data, spustit pilotní provoz a následně nasadit ROS do ostrého provozu. Součástí dodávky byl i Integrovaný agendový informační systém ROS (IAIS-ROS) – centrální webové řešení provozované v gesci ČSÚ, které poskytuje editorům ROS nástroj pro zápis osob i změn referenčních údajů bez nutnosti pro příslušnou agendu vytvářet nebo upravovat vlastní informační systém. Nedílnou součástí projektu bylo nastavení procesů uživatelské podpory, správy systému a aktualizace dat.

1

pouze jednou oznámí podnikatel nebo právnická osoba referenční údaje nebo jejich změnu na úřadě a dál už "obíhají dokumenty a ne lidé".

Jaké řešení jsme zvolili

Projekt ROS patří mezi nejkomplexnější projekty, které se na českém trhu realizovaly. O jeho velikosti svědčí:

  • doba trvání – vlastní projekt probíhal v letech 2010 – 2012, v současnosti ČSÚ využívá našich služeb při jeho správě, zajišťování provozní podpory a dalším rozvoji.

  • počet uživatelů – s údaji z ROS pracuje na 7000 uživatelů (využívá se v 35 agendách, které zpracovává asi 6 300 orgánů veřejné moci).

To, že systémovým integrátorem takto rozsáhlého projektu byla zvolena Adastra, podtrhuje důvěryhodnost Adastry na českém trhu.

50+

zdrojových systémů poskytovalo data pro primární naplnění registru osob. Na jejich čistění Adastra nasadila řešení Ataccama Data Quality Center.

Vlastní dodávka projektu zahrnovala mnoho fází a úkolem Adastry bylo koordinovat jednotlivé kroky jako:

  • Kompletní vybudování registru včetně detailní analýzy, designu a implementace registru
  • Návrh a implementace všech hardwarových a softwarových komponent splňujících požadavky na vysokou dostupnost v architektuře 2 datových center
  • Přípravu dat pro iniciální naplnění (kontrola kvality dat, návrhy na opravu, validace adres a reporting) z více než 50 zdrojových systémů
  • Napojení registru osob na soustavu základních registrů včetně integrace s dalšími souběžně realizovanými projekty (Registr obyvatel – ROB, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – RUIAN, Registr práv a povinností – RPP, Informační systém základních registrů – ISZR a informační systém ORG – převodník identifikátorů)
  • Sjednocení procesů registrace osob s právní subjektivitou a přidělování IČO na jednom místě
  • Zajištění vysoké dostupnosti, důsledné sledování kvality a bezpečnosti realizovaných služeb včetně řešení všech aspektů ochrany osobních údajů
  • Úzkou spolupráci a koordinaci aktivit čtyř zadavatelů (Ministerstvo vnitra, Český statistický úřad, Českého úřadu katastrálního a zeměměřičského a Úřad pro ochranu osobních údajů) a šesti dodavatelů jednotlivých registrů.

Jak projekt dopadl

Projekt ROS jsme pro ČŠÚ úspěšně dokončili a pokračujeme v něm až do současnosti, když zajišťujeme správu a rozvoj tohoto informačního systému. Ostrý provoz Základních registrů byl spuštěn 1. července 2012. Adastra spolu s dalšími dodavateli získala za Systém Základních registrů veřejné správy ocenění od České asociace manažerů informačních technologií (CACIO) „IT projekt roku 2012“.

3mil

Registr osob eviduje více než 3 miliony podnikajících subjektů v České republice

Hlavní přínos projektu spočíval ve zvýšené efektivitě a kvalitě výkonu státní správy odvozené od dostupnosti aktuálních a validních referenčních údajů.

Velkým nepřímým přínosem bylo ulehčení styku s veřejnou správou pro občany, firmy i další subjekty (nemusí opakovaně dokládat referenční údaje). Při realizaci projektu kladli zadavatelé i dodavatelé velký důraz na vysokou dostupnost, důsledné sledování kvality a bezpečnosti realizovaných služeb včetně řešení všech aspektů ochrany osobních údajů.

27mil

dotazů do ROS se uskutečnilo od jeho uvedení do provozu tj. od 1. 7. 2012

Kdo se na projektu podílel

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

Martina Kohoutová

Project Manager

Sdílejte dále:

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.