.

Případové studie Komerční banka


Adastra v KB zajistila datovou migraci

V rámci projektu EPOZ vznikl stejnojmenný systém, který nahradil v plné míře starý systém PEZ. Pro úspěšné nasazení bylo nezbytně nutné provést rozsáhlou sofistikovanou migraci dat z různých datových zdrojů a z distribuovaných a lokálně řízených databází. Pro datovou migraci byl použit framework ADMA od společnosti Adastra.

Jaký problém jsme řešili

Projekt EPOZ (nový systém pro „evidenci potenciálních závazků“) byl zaměřen na náhradu a rozšíření již zastaralého systému PEZ (systém na evidenci podrozvahových produktů s pro pojením na účtování pravidelných poplatků na účty BL a účtování na GL).

Pro úspěšnou realizaci bylo nejen třeba vytvořit novou aplikaci, ale také ji bezchybně naplnit správnými daty. S ohledem na rozdrobené datové zdroje a distribuovaný charakter staré aplikace bylo nezbytné zanalyzovat, naplánovat a realizovat poměrně rozsáhlou migraci, jejíž vyústění spočívalo v realizaci typu „Big Bang“, které nepřipouštělo selhání. Pro vlastní realizaci byl použit „Adastra Data Migration Approach“, což je sada metodických pokynů a nástrojů, vedoucích k bezchybně zvládnuté migraci bez ohledu na rozsah migrovaných dat. Vysoká míra automatizace pomohla splnit tento nelehký úkol a završit tak úspěšně projekt.

100

Více než 100 testovacích cyklů. Převod transakcí v rozsahu miliard Kč v různých měnách. Spolupráce s metodickým gestorem. Automatická rekoncilace.

Jaké jsme dodali řešení

Pohled na zapojení byznysu do migrace lze popsat následovně:

Byly definovány transfomace v rámci Adastra DMA, které byly jednotlivě schváleny byznys vlastníky. Data ze 7 provozních instancí PEZ byla nahrána do Oracle DB pomocí Adastra DMA již bez nutnosti zásahu byznysu. Byly provedeny datové transformace do cílového datového modelu aplikace EPOZ.

Pro datové transformace došlo k logickým účetním změnám, které vyžadovaly korekční transakce v hlavní knize (za byznys kontrola účetním metodikem). Datový sklad začal načítat data nad nově naplněnými strukturami (vše bez dopadu na byznys uživatele = transparentní přechod z jednoho systému na druhý). 

Celý projekt byl úspěšně dokončen, a to především díky kvalitní datové migraci. Datová migrace i výsledný systém byl zákazníkem hodnocen velmi pozitivně.

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.