.

Případové studie Ikea


Adastra vybudovala pro IKEA ČR, HU a SK datový sklad jako službu

Víte, proč si jako členové IKEA FAMILY nemusíte schovávat účtenky, máte je elektronické a vždy k dispozici? Protože IKEA má nový datový sklad, ve kterém jsou uloženy veškeré nákupní transakce. Vy se díky webovému rozhraní IKEA FAMILY podíváte na ty své a nemusíte se bát, že papírové účtenky z pokladny někde ztratíte. Nové řešení datového skladu, který v IKEA vybudovala Adastra, toho ale umožňuje mnohem více. Řešení běží v cloudu přístupném přes VPN, tzn. zabezpečeném, a zákazníkovi ho poskytujeme jako službu.

Jaký problém jsme řešili

Představovat společnost IKEA je úplně zbytečné. Přesto však pár čísel: IKEA Group k 31. 8. 2015 provozovala 328 obchodních domů ve 28 zemích světa. Sortiment IKEA obsahuje přibližně 9 500 výrobků, přičemž každý rok v něm společnost obmění nebo do něj nově přidá cca 2 500 výrobků­. Obchodní domy IKEA navštívilo ve finančním roce 2015 (FY15) 771 miliónů lidí, o 7,7 % více oproti předchozímu roku. Po celém světě se o ně staralo 155 000 zaměs­tnanců. V průběhu FY15 využívala IKEA Group 978 dodavatelů z 50 zemí. Tržby za FY15 dosáhly 31,9 miliardy euro.

Projekt na vytvoření datového skladu (DWH) ve společnosti IKEA v České republice, Maďarsku a na Slovensku navázal na projekt datové kvality zákaznických dat. Nový DWH shromažďuje a centralizuje data ze 4 obchodních domů v Česku, 2 v Maďarsku a 1 obchodního domu na Slovenku. Požadavkem zákazníka bylo dodat datový sklad jako službu, aby nemusel řešit servery, licence, provoz řešení atd.

Zákazník požadoval dodat datový sklad jako službu

Jaké řešení jsme zvolili

Při návrhu jsme se rozhodli pro technologii MS SQL Server. Řešení běží na hostovaných serverech, tzn. z pohledu zákazníka v cloudu. Výběr hostingového partnera byl unikátní i pro nás, protože jsme neměli zkušenost s žádným takovým partnerem z podobného předchozího projektu. Nakonec jsme se i na základě reference z našeho (adastřího) IT rozhodli pro Cloud4com, které prošlo náročnými bezpečnostními prověrkami ze strany Adastry i IT oddělení IKEA.

Datový sklad obsahuje data z mnoha oblastí – nákupní transakce, vrácené zboží, produktový katalog, zákaznická data (osobní údaje, kontaktní údaje, adresy i socio-demografická data), marketingové kampaně a odezvy na ně a další. Sami si už jistě na základě vyjmenovaných oblastí dokážete představit, že se nejedná o žádný malý DWH. Navíc pokrývá 3 středoevropské země a 7 obchodních domů. Data zdrojových systémů se do DWH stahují jak z úložišť v IKEA síti, např. nákupní transakce, tak i od externích partnerů, kteří je ukládají na SFTP server do našeho cloudu. Veškerá data se do datového skladu předávají ve formě textových extraktů na denní bázi.

None

Obr: Design řešení IKEA DWH

Benefity a využití řešení:

Zákazník využívá výsledné cloudové řešení několika způsoby:

  • Předdefinované reporty v MS Analysis Services pomocí webového prohlížeče, příp. distribuované e-mailem (např. KPI reporty, prodej vybraných produktů a skupin produktů,  vyhodnocení kampaní a eventů, geografie prodejů, návštěvnosti, zákaznické báze apod.)
  • Datová kostka pro ad-hoc analýzy pomocí běžného excelu (analýzy prodejů, účtenek, zákazníků apod.)
  • Elektronická účtenka (požadavek na nákupní historii vybraného zákazníka byl součástí řešení) – pro zaměstnance IKEA jako webová aplikace, pro zákazníky (členy IKEA FAMILY) jako součást nově vytvořeného webu IKEA FAMILY
  • Výběr zákazníků do kampaní pomocí Adastra Campaign Management (také součást dodávaného řešení)
  • Sql dotazování pomocí SQL Server Management Studia přes vzdálenou plochu (ad-hoc reporting atd.)
  • Pravidelné i ad-hoc analýzy nákupního chování zákazníků (frekvence nákupů, průměrná účtenka, životní cyklus zákazníka apod.)

7

obchodních domů ve 3 středoevropských zemích pokrývá nový datový sklad

Jak projekt dopadl

Projekt jsme úspěšně dokončili a uvedli do produkčního prostředí. Ti z vás, kteří jsou členy IKEA FAMILY (nebo jejich partnerky :-) ) si mohou okamžitě najít historii svých nákupů na novém IKEA FAMILY webu. Součástí projektu bylo i nasazení nástroje pro kampaně – Adastra Campaign Management. O tom ale zase v jiné referenci…

7

měsíců trvala realizace celého řešení v IKEA – od designu datového skladu až po webový zákaznický portál

Klíčem k úspěšné a rychlé implementaci projektu bylo to, že jsme si vybrali Adastru, která má stejné hodnoty jako tým specialistů IKEA. Spolupráce byla naprosto skvělá. Celé řešení od designu datového skladu až po webový zákaznický portál jsme zrealizovali ve velmi krátkém čase sedmi měsíců. Zákaznický portál s přehledem účtenek má vysokou návštěvnost a IKEA zaměstnanci mohou rychleji vyřídit požadavky zákazníků, jsou-li členy IKEA FAMILY. Kdyby bylo více takových firem jako Adastra, nebylo by nepodařených projektů.

Iveta Kutišová, Country Ikea Family manager, Ikea CZ/HU/SK

Kdo se na projektu podílel

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

Jan Medek

Konzultant

Sdílejte dále:

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.