.

Případové studie Vodafone


Adastra zajistila migraci reportingu pro nový obchodní model

Konzultanti Adastry migrovali 24 reportů kritických pro byznys Vodafonu z původního datového skladu (Oracle) na nový Enterprise Data Warehouse (Teradata) bez jakéhokoli přerušení chodu byznysu ve Vodafonu. Provedli jsme kompletní re-implementaci řešení od analýzy, přes vývoj, testování a akceptaci. Pro dosažení 100% shody nového řešení s předchozím jsme museli Vodafonu garantovat, že zajistíme vysokou datovou kvalitu.

Jaký problém jsme řešili

Vodafone Czech Republic optimalizoval svůj obchodní model. Tato změna nesla označení nový obchodní model a znamenala přenesení vybraných aktivit, zejména z oblastí obchodu, péče o zákazníky, podpory a marketingu, na nové obchodní partnery. Umožnila ji sada reportů z datového skladu, které zahrnovaly informační potřeby hlavně v oblasti výkonnostních KPI (klíčových ukazatelů výkonnosti) jako jsou udržení si zákazníků, produktivita, kontaktní historie, kvalita telefonních hovorů atd. a provizí.

24

reportů kritických pro byznys migrovali konzultanti Adastry z původního datového skladu na nový EDW bez jakéhokoli přerušení chodu byznysu Vodafonu

Jaké řešení jsme zvolili

Protože chtěl Vodafone vyřadit původní datový sklad z provozu, bylo kvůli zachování chodu společnosti nezbytné migrovat všechny reporty do nového datového skladu (Teradata Enterprise Data Warehouse).

Bohužel, zásadní rozdíly v architektuře starého a nového datového skladu znemožnily jednoduchý přesun požadovaných reportů. Museli jsme analyzovat datové potřeby každého reportu a následně reporty znovu nadefinovat a znovu implementovat.

Většina reportů byla ve Vodafonu vytvořena v technologii SAP Business Objects (BO), ale museli jsme migrovat i reporty zpracované v MS Excelu či QlikView.

V rámci projektu jsme sestavili čtyři základní oblasti (BO Universe), nad kterými je reporting vybudován:

  • Kontaktní historii
  • Výkonnost call centra
  • Změnu hodnoty zákazníků Vodafonu
  • Adjustments (dodatečné změny prováděné operátory)
4

oblasti BO Universe, které jsme definovali, se používají i v dalších oblastech reportingu společnosti Vodafone

Jak projekt dopadl

Konzultanti Adastry zajistili migraci reportů a úspěšně je předali byznysu do běžného provozu. V novém datovém skladu (Enterprise Data Warehouse) postaveném na technologii Teradata znovu nadefinovali a implementovali všechen reporting týkající se spolupráce Vodafonu s obchodními partnery. Vodafone Czech Republic mohl vyřadit původní datový sklad vybudovaný na technologii Oracle z provozu. Umožnili jsme tak zachovat kontinuitu chodu společnosti Vodafone v oblasti reportingu v novém datovém skladu.

7

měsíců trval projekt migrace reportingu pro nový obchodní model Vodafonu

I když se na úplném začátku zdál být projekt zcela jasný, objevilo se v jeho průběhu mnoho výzev spojených zejména s reportovací architekturou SAP Business Objects a s datovou kvalitou. Oceňuji proaktivní přístup a komunikaci s byznys uživateli, které jste se ujali, abyste vyřešili tyto problémy. Začal fungovat nový reporting a to nám umožnilo vypnout původní datový sklad.

Zdeněk Martinec, ředitel informačního managementu a business intelligence, finance, Vodafone Czech republic, a.s.

Kdo se na projektu podílel

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

Jan Medek

Konzultant

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.