.

Případové studie Kooperativa


AIS servis zkvalitňuje vývoj SW a Kooperativa zrychluje svůj byznys s aplikačním monitoringem Dynatrace

Objektivní fakta místo subjektivních pocitů, zkvalitnění vývoje SW, efektivní komunikace mezi IT a byznysem, dostupnost klíčových aplikací a komplexní přehled provozu o tom, co se děje – to byla očekávání pojišťovny Kooperativa od projektu aplikačního monitoringu. Bylo vybráno řešení Dynatrace APM, jehož výhradním dodavatelem pro Českou a Slovenskou republiku je Adastra.

Jaký problém jsme řešili

Kooperativa patří mezi nejvýznamnější pojišťovny na českém trhu. Při poskytování pojišťovacích služeb proto klade vysoký důraz na konkurenceschopnost a neustále se zvyšující nároky v pojišťovnictví. 

Jedním z kritických nástrojů obchodní sítě pojišťovny je aplikace pro kalkulace a přípravy návrhů pojistných smluv, jejich následné elektronické podepsání a zaslání klientovi na emailovou adresu. Tato aplikace podporuje jak životní, tak i neživotní pojistné smlouvy. Vývoj této aplikace zajišťuje AIS Servis s.r.o., dceřiná společnost Kooperativy, která současně poskytuje některé SLA služby pro provoz této aplikace.

Stávající řešení dohledu nad touto klíčovou aplikací Kooperativy pro podporu obchodní sítě začalo být nedostačující, protože se zaměřovalo pouze na „zdraví“ serverů, ale nic nevypovídalo o „zdraví“ aplikace, resp. o jejích odezvách a skutečné práci koncových uživatelů. Provoz IT, vývojáři a byznys měly různé názory na optimální výkon aplikace a řešení případných problémů. Zároveň nebylo možné získat detailní data až na úroveň konkrétního uživatele a jeho aktivit v aplikaci.

2

2 týdny probíhala implementace řešení Dynatrace APM v Kooperativě a vývojovém prostředí AIS Servisu

Jaké řešení jsme zvolili

Úsek IT společnosti Kooperativa a AIS Servis se v rámci zkvalitňování svých služeb rozhodly vylepšit dohled nad aplikací pro podporu obchodní sítě s cílem sledovat její výkonnost. Oslovily dodavatele řešení aplikačního monitoringu a v rámci výběru nejvhodnějšího řešení přistoupily i k jeho testování v reálném provozu. Adastra v tomto testu obstála nejlépe s řešením Application Performance Managementu společnosti Dynatrace a to především proto, že poskytuje:

  • detailní pohled na odezvy pro každého jednotlivého uživatele aplikace
  • jednoduše a přehledně zpracované dashboardy, které lze použít jako reportingový výstup pro management
  • granulární informace pro podporu vývojářů při optimalizaci aplikace na jednom místě
  • jasnou identifikaci, zda je problém s odezvami na straně prohlížeče, sítě, serverů, databáze nebo přímo aplikačního kódu

Díky Dynatrace APM Kooperativa a AIS Servis optimalizují procesy a zrychlila se komunikace, protože byznys a IT hovoří stejným jazykem.

Jak projekt dopadl

Během 2 týdnů nasadili konzultanti Adastry v Kooperativě a AIS Servisu řešení Dynatrace APM na aplikaci pro podporu obchodní sítě. AIS Servis a pojišťovna tak získaly uživatelsky velmi přívětivé řešení pro sledování výkonnosti této kritické aplikace.

AIS Servis začal v rámci SLA poskytovat byznysu i Úseku IT Kooperativy jednoznačné informace o fungování klíčové aplikace pojišťovny pro všechny uživatele (interní zaměstnanci, pojišťovací makléři a brokeři). To přineslo požadavek na optimalizaci odezev aplikace.

AIS a IT dostává automatické alerty o nefunkčnosti nebo zpomalení procesů v aplikaci a může problémové situace proaktivně řešit. Výrazně se také zkvalitnila a zrychlila komunikace s byznysem, protože nyní hovoří stejným jazykem.

AIS Servis současně používá Dynatrace APM při vývoji SW na jeho optimalizaci a porovnání stavu SW mezi jednotlivými verzemi. Výsledkem je, že do provozu jsou nasazovány optimalizovanější verze SW.

Hlavními benefity nasazení Dynatrace APM v Kooperativě jsou :

  • Přesný přehled o počtu uživatelů v aplikaci a jejich činnosti
  • Automatické proaktivní upozornění na nefunkčnost nebo zpomalení klíčových procesů v aplikaci (např. vyhledání klienta, práce se smlouvou, biometrický podpis atd.)
  • Výrazná úspora času při řešení problémů – odpadají diskuze mezi vývojáři a provozem
  • Nevývojáři mohou dávat doporučení, kde optimalizovat odezvy – IT i byznys mluví stejným jazykem
  • Objektivní metriky o použití aplikace pro každodenní práci a identifikace úzkých hrdel
  • Množství detailních technických metrik o využití paměti, GC (Garbage collection), počtu vláken, počtu transakcí a jejich vzájemné korelaci pohodlně na jednom místě.
50%

zkrácení doby odezvy pro uživatele při načítání jedné z on-line kalkulaček

Aplikační monitoring Dynatrace nám poskytl správnou a jasnou metriku, které rozumí IT i byznys – dokážeme změřit odezvy aplikace a zároveň víme kde a jak optimalizovat. Proaktivně monitorujeme uživatelskou zkušenost v aplikaci a nemusíme čekat na uživatelské stížnosti. Našim vývojářům se díky Dynatrace APM podařilo výrazně zkrátit odezvy aplikace a již při rozvoji aplikace před nasazením do provozu objektivně optimalizovat funkcionalitu. Díky této i dalším časovým úsporám, a také optimalizaci, dokážeme flexibilně reagovat na požadavky našich zákazníků.

Karel Pavlík, ředitel IT, Kooperativa; Peter Poisel, jednatel, AIS servis

Kdo se na projektu podílel

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

Jiří Kurejko

Konzultant

Růžena Barešová

Business Development Manager

Sdílejte dále:

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.