.

Případové studie Známá česká banka


API/ELT generátory společnosti Adastra bance asistovaly s tvorbou datových transformací

Významná česká banka úspěšně využila API/ELT generátory od Adastry pro Oracle Database sloužící k vytvoření nového systému pro schvalování žádostí automaty (NAS DB), Operational Data Store a nový datový sklad (Analytic Data Warehouse).

Jaký problém jsme řešili

Zákazník se při tranformaci své původní IT architektury do nové podoby založené na Service Oriented Architecture rozhodl pro vytvoření několika nových systémů korespondujících s tímto přístupem. 

Mezi tyto systémy patřily také Operational Data Store, Analytic Data Store (datový sklad) a databáze pro nový schvalovací systém (NAS DB). Vývoj nových bankovních systémů je nákladnou záležitostí, a proto bylo už od počátku potřeba začít řešit problémy jako produktivita práce vývoje, kvalita dokumentace řešení, standardizace vyvíjeného kódu, využití návrhových vzorů pro tvorbu programového kódu, automatizace rutinních činností a kontroly kvality vývoje. Zapomenout nelze ani na problém, jak řešit dopadovou analýzu změn na systémy, což vůbec nemusí být snadná úloha.

80 %

Více než 80 % pracovních činností vývojáře při vývoji databáze, tzn. při vývoji tabulek, ELT a API, je zcela rutinních a lze je úspěšně automatizovat. Produktivita vývojáře se tím zvýší až 5×.

Jaké jsme dodali řešení

Pro řešení uvedených problémů v kontextu vzniku třech nových systémů (NAS DB, Operational Data Store a Analytic Data Store) jsme využili našich dlouhodobých zkušeností z vývoje ELT generátorů.

Funkcionalitu jsme navíc rozšířili o podporu pro generování API, čímž vznikla zcela nová řada generátorů schopných generovat systémová rozhraní zajišťující komunikaci databáze s Enterprise Service Busem (ESB). Jako základ pro práci s metadaty jsme vybrali nejvhodnější dostupný nástroj pro modelování relačních databází Sybase PowerDesigner, který byl rozšířen o naše generátory ELT a API včetně další podpůrné funkcionality potřebné pro vývoj a kontrolu kvality vývoje. Naše stávající ELT generátory jsme navíc rozšířili podle specifických potřeb banky a postupně i podle možností aktuálních verzí Oracle Database, na které systémy postupně migrovaly.

200

ELT/API generátory od Adastry obsahují více než 200 šablon pro tvorbu API a ELT na platformě Oracle Database a stovky podpůrných funkcí pro přepočty generovaných metadat, kontroly kvality vývoje a automatizaci úprav datového modelu.

Jak projekt dopadl

Díky generátorům ELT/API od Adsatry získal klient vysoce flexibilní a efektivní nástroj pro tvorbu datových transformací pomocí metadat na poli datových skladů i OLTP systémů.

Využitím návrhových vzorů a našich postupů, získaných na celé řadě integračních projektů, se generovaná API a ELT vyznačují mnoha velice zajímavými vlastnostmi: vysoká míra standardizace, automatická dokumentace, integrované kontroly kvality vývoje, špičkový výkon generovaného kódu. Doba nutná pro vývoj API nebo ELT se zkrátila na úroveň hodin místo původních dnů.

Zapomenout nelze ani na nativní integraci dopadových analýz změn a příznivou pořizovací cenu, neboť není nutno platit žádné licenční poplatky za specializovaný ETL nástroj. Při zakoupení licencí pro Sybase PowerDesigner může banka samostatně realizovat vývoj námi dodaných API a ELT, připadně vytvářet pomocí našich generátorů úplně nové.

8000

Pomocí našich generátorů jsme zákazníkovi dodali téměř 200 API a 8000 ELT.

Doba nutná pro vývoj API nebo ELT se z původních dnů zkrátila na úroveň hodin. To díky generátorům API a ELT od Adastry, které takto zásadně zvýšily produktivitu našich vývojářů, když jsme vývoj nových systémů převzali do vlastních rukou.

Adastra

Kdo se na projektu podílel

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

Miroslav Petr

Consultant

Vlastimil Bažant

Consultant

Jaromír Mataj

Solution Architect

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.