.

Případové studie Finanční správa


Generální finanční ředitelství: Jak na automatizované čištění dat?

Dnešní digitální doba s sebou přináší stále se stupňující a vyšší nároky na množství, a hlavně kvalitu dat uvnitř organizace. S větší či menší nekonzistencí v datech se potýká každá firma i organizace státní správy a musí tento problém řešit – buď pomocí manuálních oprav a úprav nebo plně automatizovaným přístupem. Nejinak tomu bylo i v případě Generálního finančního ředitelství, které zvolilo automatizaci.

Správa daní státu vyžaduje rychlou a automatizovanou práci s daty

Generální finanční ředitelství je státní organizace spravující daně státu (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická, daň darovací). Pracuje tedy s obrovským množstvím dat o daňových poplatnících.

Pracovníci GFŘ museli často řešit problémy související s velkým počtem daňových poplatníků (cca deset milionů obyvatel, téměř 500 tisíc cizinců, přes 450 tisíc firem a téměř 1 milion živnostníků (OSVČ)), tedy s ohromným objemem dat. Jedním z nich byla také jednoznačná identifikace fyzických i právnických osob spolu s jednoznačným a správným přiřazením jednotlivých daní k danému subjektu. Zpracovávaná data potřebovali pravidelně aktualizovat, a to co nejrychleji a automatizovaně.

GFŘ spravuje a zpracovává data v miliardových objemech v hodnotě desítek až stovek milionů korun.

Ataccama Data Quality Center (ADQC) pomáhá finanční správě zpracovávat data v miliardových objemech

Jako nejlépe splňující podmínky GFŘ  byl vybrán a nasazen nástroj z rodiny Ataccama Data Platform: Ataccama Data Quality Center (ADQC). Mezi hlavní úlohy, pro které ADQC využívají, patří:

  • unifikace osob v číselnících vnějších zdrojů pro potřeby další analýzy
  • okamžité opravy identifikovaných duplicit
  • automatizované doplňování adres a jejich unifikace
  • a další úlohy

Zpracování dat probíhá dávkově, protože při transformaci dat dochází ke kombinaci ADQC a jiných ETL prostředků s cílem zajistit co nejkvalitnější datovou základnu pro analytickou činnost GFŘ. Variabilita vstupních a výstupních formátů ADQC takové nasazení velice usnadňuje.

ADQC je velmi efektivní a uživatelsky velmi příjemný nástroj, který lze snadno a rychle implementovat. Dodavatel poskytuje dostatečně rozsáhlé a kvalitní školení, dokumentaci i potřebnou součinnost v místě implementace.

Ing. Bedřich Valigura, ředitel Odboru daňové analytiky, generální finanční ředitelství

Implementace v řádu několik dnů a jednoduchá správa nástroje. ADQC si zaměstnanci finanční správy zvládají obsluhovat sami

Samotná instalace nástroje ADQC na Generálním finančním ředitelství proběhla v řádu dní. Součástí implementačního týmu byli i zaměstnanci Finanční správy, kteří si dnes vše sami spravují a upravují. Při implementaci ocenili lokální, česky hovořící supportní a vývojový tým.

Nástroj ADQC nabízí kromě již používaných i řadu dalších funkcionalit, které Generální finanční ředitelství v budoucnu také 

využije. Rozhodlo se je nasazovat postupně, v dalších fázích projektu, s ohledem na aktuální možnosti a potřeby.

Instalace ADQC proběhla během několika dní.

Nástroj Ataccama oceňujeme především pro jeho přehlednost a efektivitu. Koncoví uživatelé ho byli schopni plně využívat prakticky ihned po nasazení a proškolení. Co nám tato investice přinesla? Automatizaci v procesech, obrovskou úsporu času a možnost se spolehnout na kvalitu dat pro analytickou činnost.

Ing. Bedřich Valigura, ředitel Odboru daňové analytiky, generální finanční ředitelství

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.