.

Případové studie Známá česká banka


Banka sáhla po informační architektuře ODS od společnosti Adastra

Díky řešení Operational Data Store od Adastry získala významná česká banka flexibilní datové úložiště pro integraci klíčových dat svých operativních procesů v reálném čase včetně podpory pro čištění a konsolidaci těchto dat.

Jaký problém jsme řešili

V důsledku neustále rostoucích funkčních požadavků dospěl zákazník k přesvědčení, že jeho dosavadní IT architektura přestala být efektivní a začal hledat lepší řešení. Volba padla na Service Oriented Architecture od Adastry a banka úspěšně podstoupila technologickou revoluci, která ji zařadila mezi technologickou špičku mezi českými bankami.

Centrální prvkem nového řešení se stal Enterprise Service Bus (ESB) propojující dílčí systémy banky. Integrace funkcí na straně ESB je však pouze jedna strana mince, protože bylo nutno dořešit i datovou perspektivu. Základem řešení datové perspektivy bylo vytvoření centrálního datového úložiště pro podporu práce s operativními daty, aby řešení bylo opravdu efektivní a eliminovalo zcela zbytečné datové toky včetně případných datových nekonzistencí mezi systémy. Jak takové úložiště ale vytvořit?

Operational Data Store je tak trochu paradoxní architektonická komponenta: spousta lidí ODS zná, spousta lidí o ní mluví, ale málokdo jí opravdu rozumí. A to má velmi neblahé následky na úspěšnost implementací. Naštěstí to není případ tohoto klienta.

Martin Bém, Adastra

Jaké jsme dodali řešení

Odpovědí na předchozí otázku je Operational Data Store podporující datovou integraci v reálném čase. Jako databázovou plaformu jsme použili Oracle Database s využitím RAC pro zajištění vysoké dostupnosti. Datový model ODS jsme vytvořili na základě bankovního datového modelu společnosti Adastra (Adastra Banking Data Model). Technologickou integraci s ESB jsme implementovali v souladu s technickými standardy zákazníka.

Nejzajímavější částí řešení je využití Model-Driven Developementu pro tvorbu tabulek, API i ELT. Všechny uvedené struktury a transformace jsou generované z metadat uložených v CASE nástroji Sybase PowerDesigner. Tento přístup vede díky využití návrhových vzorů a osvědčených postupů k maximální standardizaci celého řešení, vysoké flexibilitě, snadné údržbě i velmi zajímavému výkonu řešení.

300

Datový model ODS v bance tvoří na 300 velmi pečlivě vybraných a navržených tabulek.

Jak projekt dopadl

Klient úspěšně využívá naši implementaci Operational Data Store k datové podpoře svých operativních procesů. Řešení se dlouhodobě ukazuje jako velmi efektivní a flexibilní a lze ho snadno rozšiřovat o nové funkcionality a zjednodušovat tak IT architekturu klienta. Zjednodušování kromě rychlejšího dodávání  změn vede k nižším nákladům na IT.

Banka tak v podobě ODS získala vysoce efektivní datovou integrační platformu schopnou integrovat data v reálném čase a poskytovat je operativním procesům i datovému skladu zároveň. V budoucnu ODS velmi usnadní implementaci řešení třídy Master Data Management (MDM). Díky úzké integraci s datovým skladem je zajištěna konzistence mezi operativními procesy a reportingem.

450

ODS v bance bezproblémově zvládá více než 450 volání API za sekundu.

Kdo se na projektu podílel

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

David Kozelka

Ředitel divize Finance

Vlastimil Bažant

Consultant

Stanislav Kaczor

Consultant

Jaromír Mataj

Solution Architect

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.