.

Případové studie Známá česká banka


Banka zavedla stabilní a standardizovaný bankovní datový model Adastra

Adastra Banking Data Model (ABDM) umožnil našemu zákazníkovi vybudovat zcela nový schvalovací systém pro úvěrové produkty, Operational Data Store a nový konsolidovaný datový sklad (Analytic Data Store). Bankovní model prokázal svoji flexibilitu a efektivitu i po mnoha letech vývoje všech dalších řešení, která tento model využila.

Jaký problém jsme řešili

Banka při svém organickém růstu postupně vytvořila tři nezávislé datové sklady s datovými modely primárně založenými na datových modelech zdrojových systémů. 

Postupem času, s rostoucími požadavky na datovou integraci a integrovaný reporting napříč datovými sklady, uživatelé datových skladů stále více pociťovali potřebu jednotné datové vrstvy. Ta by jim zásadním způsobem zjednodušila praktický život a zároveň zrychlila veškerý reporting, případně změny tohoto reportingu. Jednotná datová vrstva by také odstranila vliv změn primárních systémů na podobu datového skladu, který nejen prodražoval vývoj jednotlivých datových skladů, ale i přinášel uživatelům řadu nečekaných překvapení.

1500

Zdrojem dat pro datové sklady banky je více než 1500 extraktů z několika desítek systémů.

Jaké jsme dodali řešení

Řešením uvedeného problému je integrace dat v jednom datovém modelu. Integrace a konsolidace dat však vyžaduje využití dostatečně univerzálního datového modelu, který respektuje potřeby a specifika aplikovaného odvětví (v tomto případě bankovnictví) i zakázníka. 

Tvorba takového modelu je časově náročná a vyžaduje mnoho znalostí a praktických zkušeností, takže vytvářet takový dokonalý model od nuly nedává smysl. Jako odrazový můstek je výhodné využít prakticky ověřený odvětvový model (industry model) jako je náš bankovní datový model (Adastra Banking Data Model), který obsahuje osvědčené postupy z řady bank a který lze snadno rozvíjet podle potřeb zákazníka. Tak zůstává zachována výhoda modelů vytvořených na míru.

ABDM obsahuje stovky prefabrikových tabulek, vazeb a tisíce sloupců s jasně definovanou sémantikou. Poslední generace modelu kromě vrstvy L1 obsahují i vrstvu L2. Na základě zvážení všech pro a proti banka zvolila pro svůj nový datový sklad Adastra Banking Data Model a rozhodně neudělala chybu.

1000

Adastra Banking Data Model obsahuje v nejširší podobě více než 1000 tabulek, které dokáží pokrýt více než 95 % požadavků zákazníka bez nutnosti provádět jakékoli úpravy.

Jak projekt dopadl

Zákazník úspěšně využil ABDM při tvorbě svého nového datového skladu. Díky propracované datové integraci, kterou model vyvolává svou podstatou, získali uživatelé rozsáhlou a snadno srozumitelnou datovou základnu, nad kterou lze velmi efektivně stavět jednotlivá data marty pro specifické reportovací úlohy.

Dostatečná abstrakce, standardizace a normalizace datového modelu zajišťuje jeho dlouhodobou stabilitu, výkon, srozumitelnost i odstínění uživatelů od struktur primárních systémů, což výrazně omezuje náklady spojené se změnami datového modelu datového skladu, protože model je dlouhodobě stabilní a fakticky neměnný. Tento přístup výrazně zlepšuje návratnost investic do nového datového skladu jako takového.

Zajímavou předností našeho modelu je také možnost jeho využití pro datové sklady, Operational Data Store i specifické OLTP databáze bez nutnosti ho výrazně měnit.

1800

Adastra Banking Data Model se stal základem pro více než 1800 tabulek tvořící L1 vrstvu nového datového skladu banky.

Kdo se na projektu podílel

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

Vlastimil Bažant

Consultant

Jaromír Mataj

Solution Architect

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.