.

Případové studie Generali Česká pojišťovna


Generali Česká pojišťovna díky aplikačnímu monitoringu Dynatrace výrazně zlepšila funkčnost svých klíčových aplikací v terénu

Jak uživatelům fungují klíčové aplikace? Kdy se zpomalují a proč? Běží aplikace, kterou využívají obchodní zástupci pro sjednávání pojištění, bez problémů? Díky aplikačnímu monitoringu APM (Application Performance Management) Dynatrace získala Generali Česká pojišťovna komplexní přehled o fungování sytému až na úroveň jednotlivých uživatelů. Úvodní implementace zabrala jen několik týdnů.  

V Generali České pojišťovně získali díky monitoringu Dynatrace detailní data až na úroveň konkrétních uživatelů

Generali Česká pojišťovna chtěla svůj rozsáhlý prodejní kanál obsloužit z provozního hlediska tak, aby byl maximálně dostupný a zákazníci neodcházeli ke konkurenci jen proto, že nedokáže na jejich požadavky reagovat operativně.  

Pro zkvalitnění svých služeb se rozhodla zmapovat možnosti a vybrat řešení, které by umožňovalo sledovat, jak aplikace reaguje na úrovni každého uživatele – primárně v aplikaci pro sjednávání neživotních pojišťovacích smluv. Stávající monitoring byl nedostačující, protože pouze simuloval práci uživatelů v aplikaci. Nebylo možné získat detailní data až na úroveň konkrétního uživatele. 

100

Stovky uživatelů aplikace za den, všechny sleduje Dynatrace

Výhody aplikačního monitoringu Dynatrace v praxi: Jednoduchá a rychlá implementace do prostředí pojišťovny a přehledný reporting

  • Uživatelsky velmi přívětivé řešení pro analýzu dat, každodenní práci a konfiguraci 

  • Možnost komplexního pokrytí včetně virtualizovaných desktopů (možnost sledování aktivity v aplikaci každého koncového uživatele podle jména, nejen jako anonymní součásti) 

  • Stávající implementace nástroje ve skupině, do které Generali Česká pojišťovna patří, a s tím spojená i architektonická kompatibilita s koncepcí aplikačního monitoringu celé skupiny 

  • Jednoduše a přehledně zpracované dashboardy, které lze použít jako reportingový výstup pro management 

2

druhy implementovaných dashboardů – pro provoz, vývoj a business vlastníky

Dlouhé odezvy systému díky monitoringu Dynatrace odpadly. Minimalizovalo se i riziko nedostupnosti aplikací

  • Přesný přehled o počtu uživatelů v aplikaci a jejich činnosti 

  • Automatické upozornění na nefunkčnost nebo zpomalení klíčových procesů v aplikaci (např. vyhledání klienta, práce se smlouvou, tisk atd.) 

  • Objektivní metriky o použití aplikace pro každodenní práci a identifikace úzkých hrdel 

  • Vývoj uživatelské aktivity přes den 

  • Dostupné přehledné reporty i z byznys pohledu (proces sjednání) 

2

týdny – délka implementace a školení uživatelů Dynatrace v Generali České pojišťovně

S řešením aplikačního monitoringu jsme se jako IT stali skutečným partnerem pro naše obchodníky. Máme detailní přehled o chodu naší klíčové obchodní aplikace. Jsme efektivnější, víme, kdy v aplikaci nastávají problémy a kdy končí. Máme také lepší povědomí o funkčnosti klíčových business procesů.

Pavel Beránek, Senior Manager (IT Operations), Generali Česká pojišťovna

Kdo se na projektu podílel

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

Jiří Kurejko

Konzultant

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.