.

Případové studie Generali Česká pojišťovna


Generali Česká pojišťovna spoléhá na aplikační monitoring Dynatrace APM, který jí dodala Adastra

Reputace, efektivní komunikace mezi IT a byznysem, dostupnost klíčových aplikací a komplexní přehled provozu o tom, co se děje – to byla očekávání Generali České pojišťovny od projektu aplikačního monitoringu. Pro tuto platformu si vybrala řešení Dynatrace APM, jehož výhradním dodavatelem pro Českou a Slovenskou republiku je Adastra.

Jaký problém jsme řešili

Na počátku všeho byl důraz kladený na neustále se zvyšující nároky v oblasti poskytování pojišťovacích služeb na trhu, na kterém si Generali Česká pojišťovna již několik let drží své výsadní postavení. Generali Česká pojišťovna chtěla svůj rozsáhlý prodejní kanál obsloužit z provozního hlediska tak, aby byl maximálně dostupný a zákazníci neodcházeli ke konkurenci jen proto, že nedokáže na jejich požadavky reagovat operativně. Pro zkvalitnění svých služeb se rozhodla zmapovat možnosti a vybrat řešení, které by umožňovalo sledovat každou transakci uživatelů systému – primárně v aplikaci pro sjednávání neživotních pojišťovacích smluv. Stávající řešení bylo nedostačující, protože pouze simulovalo práci uživatelů v aplikaci. Nebylo možné získat detailní data až na úroveň konkrétního uživatele.

100

Stovky uživatelů aplikace za den, všechny sleduje Dynatrace

Jaké řešení jsme zvolili

Generali Česká pojišťovna oslovila firmy, které se Application Performance Managementem (APM) zabývají, aby se seznámila s technickými parametry i možnostmi jednotlivých řešení. Přistoupila i k samotnému testování v reálném provozu. Adastra v tomto testu obstála nejlépe s řešením společnosti Dynatrace a to především z následujících důvodů:

  • Uživatelsky velmi přívětivé řešení pro analýzu dat, každodenní práci a konfiguraci
  • Možnost komplexního pokrytí včetně virtualizovaných desktopů přes Citrix (možnost sledování aktivity v aplikaci každého koncového uživatele podle jména, nejen jako anonymní součásti)
  • Stávající implementace nástroje ve skupině, do které Generali Česká pojišťovna patří, a s tím spojená i architektonická kompatibilita s koncepcí aplikačního monitoringu celé skupiny
  • Jednoduše a přehledně zpracované dashboardy, které lze použít jako reportingový výstup pro management
3

druhy implementovaných dashboardů – pro provoz, vývoj a business vlastníky

Jak projekt dopadl

Konzultanti Adastry nasadili řešení Dynatrace APM na aplikaci pro sjednávání neživotních smluv, která slouží celé prodejní síti Generali České pojišťovny. Tím se pro provoz i byznys minimalizovalo riziko nedostupnosti nebo dlouhých odezev systému.

Hlavními benefity projektu jsou:

  • Přesný přehled o počtu uživatelů v aplikaci a jejich činnosti
  • Automatické upozornění na nefunkčnost nebo zpomalení klíčových procesů v aplikaci (např. vyhledání klienta, práce se smlouvou, tisk atd.)
  • Objektivní metriky o použití aplikace pro každodenní práci a identifikace úzkých hrdel
  • Vývoj uživatelské aktivity přes den
  • Dostupné přehledné reporty pro business (počet modelací, schválení a uzavření smluv)
2

týdny – délka implementace a školení uživatelů Dynatrace v Generali České pojišťovně

S řešením aplikačního monitoringu jsme se jako IT stali skutečným partnerem pro naše obchodníky. Máme detailní přehled o chodu naší klíčové obchodní aplikace. Jsme efektivnější, víme, kdy v aplikaci nastávají problémy a kdy končí. Máme také lepší povědomí o funkčnosti klíčových business procesů

Petr Štengl, Head Of IT Operations, Generali Česká pojišťovna

Kdo se na projektu podílel

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

Jiří Kurejko

Konzultant

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.