.

Případová studie - Česká televize


Česká televize zefektivnila svůj reporting s novým datovým skladem od Adastry

Činnost České televize (ČT) jako veřejnoprávního média musí být v souladu se Zákonem o České televizi č. 483/1991 Sb a s Kodexem České televize, které definují celou řadu požadavků na televizní vysílání veřejné služby. Míra jejich naplňování se pravidelně sleduje. Výstupy z měření a hodnocení veřejné služby slouží Radě ČT pro dohled nad plněním úkolů veřejné služby. Data z měření veřejné služby se využívají i pro interní účely – poskytují zpětnou vazbu pro sestavování programu, lepší a efektivnější řízení či kvalitnější kontrolu procesů v ČT. Modernizace datového skladu, která proběhla v roce 2019, umožnila analytikům ČT flexibilně připravovat požadované reporty – snadno, rychle a konzistentně.

Česká televize (ČT) provozuje celkem šest kanálů (plnoformátové ČT1, ČT2 a zpravodajský ČT24, sportovní ČT Sport, dětské ČT :D a kulturní ČT Art) a tři vysílací televizní studia, zajišťuje denní 24hodinové vysílání (pozemní, družicové, internetové i pro mobilní telefony) celostátní i regionální. Navíc poskytuje doprovodné služby jako HbbTV (hybridní vysílání, které kombinuje televizní vysílání s širokopásmovým internetem), Teletext ČT, Teletext Expres, EPG (programový průvodce), skryté titulky, SSU.

Jaký problém jsme řešili

Hodnocení veřejné služby je realizováno pomocí tří metodických přístupů, vzájemně odlišných typem zjišťovaných indikátorů plnění veřejné služby, které vycházejí z:

 1. měřitelného chování a postojů veřejnosti
 2. expertního posouzení plnění zásad definovaných Kodexem ČT
 3. tzv. „tvrdých dat“, např. z databáze odvysílaných pořadů

Původní systém, který naplňoval třetí indikátor vycházející z „tvrdých dat“, bylo nutné inovovat z důvodu vyšších požadavků na reporting. ČT si uvědomovala, že ukládat data o odvysílaných pořadech ze všech kanálů, konsolidovat je a připravovat pro pravidelný reporting je náročnou disciplínou, a přišla s požadavkem nahradit původní systém otevřeným, dynamickým a zároveň moderním řešením.

ČT

poptávala dynamické řešení datového skladu s prvky moderního reportingu.

Business popis řešení

Ve spolupráci s Adastrou vybudovala Česká televize nové řešení datového skladu a reportingu. Je postaveno na technologii Microsoft. Obsahuje data o objemu cca 35 GB. Řešení měsíčně poskytuje sadu předdefinovaných reportů a zároveň umožňuje uživatelům vytvářet vlastní ad-hoc reporty. Reporting zpracovává „živá“ data – dojde-li ke změně dat na vstupu, systém je automaticky promítne do nového datového skladu i do všech reportů, které z nich vycházejí. Výrazně se díky tomu snižuje čas na přípravu reportů.

Datový sklad navíc také na denní bázi automaticky upozorňuje uživatele na chyby v datech na základě předdefinovaných kontrol. Objeví-li se chyba, přijde analytikům notifikace. Přímo v primárních systémech tak ČT zlepšuje kvalitu dat, se kterými pracuje ve všech reportech a analýzách.

Při budování nového DWH a z něj vycházejícího reportingu bylo poměrně náročné připravit sadu klíčových slov, na jejichž základě se vyhodnocuje i mediální gramotnost na všech kanálech.

Kromě současných dat jsou v datovém skladu i data historická, od začátku pravidelného vysílání ČT v roce 1954. S nimi analytici pracují při speciálních událostech jako jsou výročí, státní svátky nebo potřebují-li zodpovědět statisticko-analytické dotazy jiných médií – např. po kolikáté se o Vánocích bude vysílat nějaký pořad nebo jak často byl za určité období reprízován.

65+

V novém datovém skladu ČT lze nalézt data o odvysílaných pořadech za více než 65 let.

Jak projekt dopadl

Do nového datového skladu se kromě původních dat ukládají i další data potřebná pro jiné útvary ČT, která se využívají pro další agendy.

Datový sklad využívá automatizované aktualizace a umožňuje snadné generování požadovaných reportů. Měsíčně se jedná o 20 pravidelných reportů. Další reporty, vycházející i z historických dat o vysílaných pořadech, se vytvářejí na základě příchozích požadavků. Výrazně se přitom snížila doba, kterou na přípravu dat i na samotný reporting potřebovali.

Mezi klíčové reporty, které nový datový sklad ČT automaticky generuje, patří:

 • zaměření pořadů na různé cílové skupiny (seniory, hendikepované, náboženské skupiny apod.)
 • výčet projektů a pořadů ČT týkající se hlavních národnostních menšin žijících v ČR
 • žánrová struktura vysílání (podíl vzdělávacích, dokumentárních, náboženských atd. pořadů)
 • podíl domácích, evropských a mimoevropských pořadů na všech pořadech podle jednotlivých žánrů
 • země původu dokumentárních pořadů
 • podíl pořadů s titulky pro neslyšící
 • procentuální zastoupení vlastní tvorby, české a zahraniční produkce (detailně např. až na procento současné evropské produkce)
 • podíl jednotlivých uměleckých směrů na všech vysílaných uměleckých pořadech
 • podíl jednotlivých sportů na celkovém sportovním vysílání ČT
 • procentuální zastoupení jednotlivých studií ČT (Praha, Brno, Ostrava) na vysílání ČT jako celku, na ČT1 a ČT2

Sada předdefinovaných pravidel kontroluje vstupní data a identifikuje-li systém chybu, automaticky o ní uživatele notifikuje. Přímo v primárním systému tak nyní ČT efektivně zvyšuje kvalitu dat.

Významným benefitem nového řešení je i nezávislost na IT oddělení a na Adastře jako dodavateli. Analytici ČT si požadovanou „kostku“ i report umí připravit, aktualizovat nebo upravit samostatně, kdykoliv je zapotřebí změna z hlediska reportování dat. Snadno si nadefinují jinou strukturu dat a díky vysoké variabilitě řešení získají požadované výsledky.

20+

Z datového skladu se měsíčně generuje přes 20 pravidelných reportů plus další vycházející z historických dat o vysílaných pořadech.

S daty z našeho nového datového skladu jsme schopni rychle a jednoduše připravit reporty o odvysílaných pořadech. Pracujeme nyní v prostředí, které si umíme upravit. S řešením pracujeme sami, bez nutných zásahů IT oddělení.

Renata Týmová, vedoucí útvaru Výzkumu a analýz, Česká televize

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.