.

Případová studie - Česká televize


Jak na “živá” data v České televizi? Jak Česká televize zefektivnila svůj reporting díky řešení společností Adastra

Činnost České televize (ČT) jako veřejnoprávního média musí být v souladu se Zákonem o České televizi č. 483/1991 Sb a s Kodexem České televize, které definují celou řadu požadavků na televizní vysílání veřejné služby. Míra jejich naplňování se pravidelně sleduje. Výstupy z měření a hodnocení veřejné služby slouží Radě ČT pro dohled nad plněním úkolů veřejné služby. Data z měření veřejné služby se využívají i pro interní účely – poskytují zpětnou vazbu pro sestavování programu, lepší a efektivnější řízení či kvalitnější kontrolu procesů v ČT. Modernizace datového skladu, která proběhla v roce 2019, umožnila analytikům ČT flexibilně připravovat požadované reporty – snadno, rychle a konzistentně.

Česká televize (ČT) provozuje celkem šest kanálů (plnoformátové ČT1, ČT2 a zpravodajský ČT24, sportovní ČT Sport, dětské ČT :D a kulturní ČT Art) a tři vysílací televizní studia, zajišťuje denní 24hodinové vysílání (pozemní, družicové, internetové i pro mobilní telefony) celostátní i regionální. Navíc poskytuje doprovodné služby jako HbbTV (hybridní vysílání, které kombinuje televizní vysílání s širokopásmovým internetem), Teletext ČT, Teletext Expres, EPG (programový průvodce), skryté titulky, SSU.

Dynamický datový sklad a moderní reporting pro Českou televizi

Hodnocení veřejné služby je realizováno pomocí tří metodických přístupů, vzájemně odlišných typem zjišťovaných indikátorů plnění veřejné služby, které vycházejí z:

 1. měřitelného chování a postojů veřejnosti
 2. expertního posouzení plnění zásad definovaných Kodexem ČT
 3. „tvrdých dat“, například z databáze odvysílaných pořadů

Původní systém, který naplňoval třetí indikátor vycházející z „tvrdých dat“, bylo nutné inovovat z důvodu vyšších požadavků na reporting. ČT si uvědomovala, že ukládat data o odvysílaných pořadech ze všech kanálů, konsolidovat je a připravovat pro pravidelný reporting je náročnou disciplínou, a přišla s požadavkem nahradit původní systém otevřeným, dynamickým a zároveň moderním řešením.

ČT

poptávala dynamické řešení datového skladu s prvky moderního reportingu.

Česká televize: Minimalizace času na přípravu reportů a správa dat o objemu 35 GB

Ve spolupráci s Adastrou vybudovala Česká televize nové řešení datového skladu a reportingu. Je postaveno na technologii Microsoft. Obsahuje data o objemu zhruba 35 GB. Řešení měsíčně poskytuje sadu předdefinovaných reportů a zároveň umožňuje uživatelům vytvářet vlastní ad hoc reporty. Reporting zpracovává „živá“ data – dojde-li ke změně dat na vstupu, systém je automaticky promítne do nového datového skladu i do všech reportů, které z nich vycházejí. Výrazně se díky tomu snižuje čas na přípravu reportů.

Datový sklad navíc také na denní bázi automaticky upozorňuje uživatele na chyby v datech na základě předdefinovaných kontrol. Objeví-li se chyba, přijde analytikům notifikace. Přímo v primárních systémech tak ČT zlepšuje kvalitu dat, se kterými pracuje ve všech reportech a analýzách.

Při budování nového DWH a z něj vycházejícího reportingu bylo poměrně náročné připravit sadu klíčových slov, na jejichž základě se vyhodnocuje i mediální gramotnost na všech kanálech.

Kromě současných dat jsou v datovém skladu i data historická, od začátku pravidelného vysílání ČT v roce 1954. S nimi analytici pracují při speciálních událostech jako jsou výročí, státní svátky nebo potřebují-li zodpovědět statisticko-analytické dotazy jiných médií – například pokolikáté se o Vánocích bude vysílat nějaký pořad nebo jak často byl za určité období reprízován.

65+

V novém datovém skladu ČT lze nalézt data o odvysílaných pořadech za více než 65 let.

Nový datový sklad od Adastry: Automatizované aktualizace a 20 pravidelných reportů měsíčně

Do nového datového skladu se kromě původních dat ukládají i další data potřebná pro jiné útvary ČT, která se využívají pro další agendy.

Datový sklad využívá automatizované aktualizace a umožňuje snadné generování požadovaných reportů. Měsíčně se jedná o 20 pravidelných reportů. Další reporty, vycházející i z historických dat o vysílaných pořadech, se vytvářejí na základě příchozích požadavků. Výrazně se přitom snížila doba, kterou na přípravu dat i na samotný reporting potřebovali.

Mezi klíčové reporty, které nový datový sklad ČT automaticky generuje, patří:

 • zaměření pořadů na různé cílové skupiny (seniory, hendikepované, náboženské skupiny apod.)
 • výčet projektů a pořadů ČT týkající se hlavních národnostních menšin žijících v ČR
 • žánrová struktura vysílání (podíl vzdělávacích, dokumentárních, náboženských atd. pořadů)
 • podíl domácích, evropských a mimoevropských pořadů na všech pořadech podle jednotlivých žánrů
 • země původu dokumentárních pořadů
 • podíl pořadů s titulky pro neslyšící
 • procentuální zastoupení vlastní tvorby, české a zahraniční produkce (detailně např. až na procento současné evropské produkce)
 • podíl jednotlivých uměleckých směrů na všech vysílaných uměleckých pořadech
 • podíl jednotlivých sportů na celkovém sportovním vysílání ČT
 • procentuální zastoupení jednotlivých studií ČT (Praha, Brno, Ostrava) na vysílání ČT jako celku, na ČT1 a ČT2

Sada předdefinovaných pravidel kontroluje vstupní data a identifikuje-li systém chybu, automaticky o ní uživatele notifikuje. Přímo v primárním systému tak nyní ČT efektivně zvyšuje kvalitu dat.

Významným benefitem nového řešení je i nezávislost na IT oddělení a na Adastře jako dodavateli. Analytici ČT si požadovanou „kostku“ i report umí připravit, aktualizovat nebo upravit samostatně, kdykoliv je zapotřebí změna z hlediska reportování dat. Snadno si nadefinují jinou strukturu dat a díky vysoké variabilitě řešení získají požadované výsledky.

20+

Z datového skladu se měsíčně generuje přes 20 pravidelných reportů plus další vycházející z historických dat o vysílaných pořadech.

S daty z našeho nového datového skladu jsme schopni rychle a jednoduše připravit reporty o odvysílaných pořadech. Pracujeme nyní v prostředí, které si umíme upravit. S řešením pracujeme sami, bez nutných zásahů IT oddělení.

Renata Týmová, vedoucí útvaru Výzkumu a analýz, Česká televize

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.