.

Případová studie - České dráhy


České dráhy cíleně komunikují se 600 000 zákazníky pomocí Adastra Campaign Managementu

Jedním z dlouhodobých cílů Českých drah (ČD) je neustále zlepšovat úroveň poskytovaných služeb. Prostředkem k jeho naplnění v oblastech marketingu a prodeje je cílená komunikace na zákazníky věrnostního programu ČD Bod i držitele In Karet, kterou realizují s Adastra Campaign Managementem. Díky němu mají kampaně plně pod kontrolou a mohou je pravidelně a vizuálně velmi přehledně vyhodnocovat.

Udržet výsadní postavení v železniční dopravě

České dráhy jako největší český železniční dopravce s více než 175letou tradicí přepravily v loňském roce 182 milionů cestujících. Počet vlaků vypravených v roce 2018 činil 204 824 v dálkové osobní dopravě a 2 370 610 v regionální osobní dopravě, tedy celkem 2 575 434. Denně tedy přes 7 000 spojů obsloužilo většinu sídel v zemi a spojilo ČR se všemi okolními státy, Maďarskem a Švýcarskem.

Aby si České dráhy udržely své výsadní postavení v železniční dopravě, cíleně zlepšují úroveň služeb, kterou určuje nejen konkurence, ale především cestující svým očekáváním. Proto se České dráhy rozhodly ustoupit od plošného rozesílání necílených kampaní na velké množství zákazníků a zvolily cestu cíleného přístupu s využitím segmentace zákazníků. Všechny zaregistrované cestující oslovují nabídkami směřujícími na konkrétního zákazníka tak, aby co nejvíce zajistily jejich relevantnost a zajímavost. A hledaly řešení, s jehož pomocí by snadno a efektivně komunikovaly jak obecné kampaně (na všechny zaregistrované cestující), tak nově i personalizované nabídky (pro cestující registrované do věrnostního programu). České dráhy požadovaly komplexní řešení, které:

  • dokáže segmentovat podle různých kritérií, zejména zájmu lidí o cílovou obec/stanici,
  • lze s ním snadno spouštět a spravovat nabídky a kampaně,
  • přehledně vyhodnocuje jednotlivé kampaně,
  • a zároveň je v souladu s nařízením GDPR.
STOP

plošným, necíleným kampaním

Novinky v přepravě i zajímavosti pro cestující. České dráhy úspěšně segmentují své zákazníky pomocí Adastra Campaign Managementu

To všechno našly ČD v řešení Adastra Campaign Management (ACM), které k plné spokojenosti využívá řada velkých firem působících v ČR. České dráhy s jeho pomocí realizují především 2 druhy kampaní:

  1. novinky v přepravě – informují cestující např. o aktuálních cenách a slevách jízdného, místenek, ČD parkování, o novém menu v jídelních vozech apod.
  2. zajímavé události u nás i v zahraničí – přinášejí tipy na různé sportovní, kulturní a jiné společenské akce a nabízejí dopravu do místa konání společně s cenově zvýhodněným vstupným na akci. V zimě jsou u zákazníků ČD už několik let velmi oblíbeny nabídky dopravy do prestižních lyžařských středisek společně s cenově zvýhodněným skipasem ve vybraném rezortu.

České dráhy plošně propagovaly například výhody využití In Karty a věrnostního programu. Mezi cílené kampaně již patřila například propagace Západního expresu spojujícího Prahu se západem České republiky a cestování na trase Praha – Brno.

Prostřednictvím kampaní tedy ČD zvyšují úroveň služeb i komfort svých cestujících, kteří jistě ocení atraktivní sezónní nabídky kombinované se zajímavými událostmi, které stojí za to navštívit.

2

Dva typy kampaní plošných i cílených realizují ČD s Adastra Campaign Managementem.

České dráhy oslovují pomocí Campaign Managementu až 600 000 zákazníků dvakrát do měsíce

Adastra Campaign Management využívají hlavně dvě oddělení Českých drah – marketing a obchod. Tato oddělení s ním nyní v průměru:

  • 2x do měsíce oslovují majitele In Karet, tj. cca 600 000 klientů – plošně i cíleně, např. na základě nejčastěji uskutečňovaných jízd
  • 2x za měsíc cílí na 80 000 – 150 000 klientů věrnostního programu ČD Body s konkrétními nabídkami či s informacemi o nových partnerech a výhodách programu
600k

ČD mohou svou kampaní oslovit až šest set tisíc cestujících, svých zákazníků.

Pomocí ACM mohou ČD proaktivně a cíleně komunikovat se svými zákazníky a přehledně a rychle vyhodnocovat segmentování témat jednotlivých nabídek a úspěšnost kampaní. Vědí mimo jiné, o kolik se v závislosti na probíhající kampani zvýšily prodeje jízdenek a proklikovost, umí sledovat nabízený/komunikovaný produkt a kdo si ho, příp. co dalšího, koupil. Oddělení získala nad probíhajícími kampaněmi plnou kontrolu, jejich pracovníci mohou sami spravovat, řídit a exekuovat co, kdy a komu pošlou.

Při implementaci Campaign Managementu v Českých drahách Adastra úzce spolupracovala s ČD-IS, vlastní nasazení řešení do provozu proběhlo rychle a hladce. Spolupráce na projektu byla pro všechny zúčastněné příjemná a velice profesionální.

3 x

Zákazníky oslovují cílenými nabídkami v průměru 3x za měsíc.

S Adastra Campaign Managementem pracujeme proto, že jde o komplexní, hotové řešení, které využívá mnoho dalších organizací s podobnými potřebami jako ČD. Přesně podle našich potřeb s ním spravujeme, řídíme, realizujeme a vyhodnocujeme všechny naše kampaně.

Zuzana Čechová, Ředitelka odboru cenotvorby a produktové komunikace, České dráhy

Sdílejte dále: