.

Případové studie Equa bank


Equa bank zavedla ODS a bankovní datový model společnosti Adastra

V rámci integrace klíčových dat operativních systémů v reálném čase vzniklo v Equa bank flexibilní datové úložiště Operational Data Store (ODS), které vycházelo z bankovního datového modelu od Adastry (Adastra Banking Data Model).

Jaký problém jsme řešili

I když Equa bank začala na „zelené louce”, nekladla zpočátku, kvůli hektickému uvedení do provozu, důraz na koncepční řešení integračních procesů v reálném čase. Zákazník se spokojil se zprovozněním nutných procesů pro počáteční provoz banky.

Postupem času se ale zjistilo, že neřízená komunikace mezi jednotlivými systémy není pro další rozvoj banky řiditelná, a proto se zákazník ve spolupráci s Adastrou rozhodl navrhnout pro nové procesy koncepční architektonické řešení. Tím se stal Enterprise Service Bus (ESB) využívající jednotnou datovou základnu Operational Data Store (ODS).

Jaké jsme dodali řešení

Enterprise Service Bus jsme postavili na technologii Oracle SOA suite, pro ODS jsme využili bankovní datový model Adastra Data Banking Model (ADBM) a to ve stejné podobě jako při budování datového skladu. 

Rozhodnutí banky vycházelo ze zkušenosti z minulých projektů, kdy řešení zahrnovalo velice snadnou a málo nákladnou dávkovou rekonciliaci on-line dat. 

Přidanou hodnotou ODS je vytvoření rozhraní pro ESB pomocí uniformních API, které se stejně jako rekonciliační ETL generují z metadat uložených v CASE nástroji Power Designer. Celé řešení se díky možnosti využití námi definovaných a udržovaných vzorů pro generování kódu ukázalo jako velmi robustní a flexibilní.

Jak projekt dopadl

Dodané řešení lze díky jeho flexibilitě snadno rozšiřovat o nové funkcionality a zjednodušovat tak IT architekturu, což vede kromě rychlejšího dodávání změn k nižším nákladům na IT.

Toto technologické řešení se pak rovněž aplikovalo i na vývoj jiných aplikací např. na systém schvalování žádostí.

Kdo se na projektu podílel

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

David Kozelka

Ředitel divize Finance

Miroslav Petr

Consultant

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.