.

Případová studie - Mastercard


K oslovování klientů registrovaných v programu Priceless Specials využívá Mastercard řešení společnosti Adastra

Společnost Mastercard sama realizuje a spravuje kampaně věrnostního programu Priceless Specials pomocí Campaign Managementu od Adastry. Z týdnů na hodiny tak zkrátila dobu potřebnou pro samotnou přípravu kampaní, zjednodušila procesy, zvýšila všeobecnou informovanost o kampaních a zlepšila i reporting výsledků.

Jaký problém jsme řešili

Mastercard je významným poskytovatelem služeb v oblasti univerzálních platebních řešení, podporuje své členy na celém světě širokou škálou nabízených inovativních služeb. Jednou z nich je i věrnostní program Mastercard Priceless Specials, který byl na konci května 2015 spuštěn v České republice a na Slovensku jako úplně první svého druhu na světě. Zaplatí-li držitel karty Mastercard u obchodníků zapojených v programu svou kartou Mastercard, získá za každou platbu automaticky peníze zpět na svoji kartu. Již za prvních 12 měsíců fungování bylo součástí programu více než 900 000 držitelů karet Mastercard a Maestro, kterým bylo vráceno téměř 8 milionů Kč (Zdroj: Mastercard).

S narůstajícím počtem zapojených obchodníků i počtem zaregistrovaných osob v programu, rostla i náročnost přípravy direct mailových kampaní. Jednotlivé kampaně byly z počátku realizovány ve spolupráci s různými marketingovými a direct mailovými agenturami, které využívaly vlastní systémy. Příprava a správa kampaní i jejich vyhodnocování bylo zdlouhavé, což v oblasti retailu ani platebních služeb není žádoucí. Mastercard proto začal hledat řešení, které by pokrylo všechny potřeby, navíc zrychlilo celý proces a marketing by tak nad probíhajícími kampaněmi získal úplnou kontrolu.

10tky tisíc

Věrnostní program Mastercard Priceless Specials pracuje s desetitisíci zaregistrovaných zákazníků v ČR i na Slovensku už déle než 5 let. 

Byznys popis řešení od Adastry

Právě takovým řešením pro něj byl Campaign Management od Adastry. Během 3 měsíců jej konzultanti Adastry naimplementovali a plně integrovali se stávajícími systémy společnosti. Vybudovali také repotingovou platformu na technologii Microsoft Power BI pro přehledné vyhodnocování probíhajících kampaní. Celé řešení poskytuje Adastra společnosti Mastercard jako službu v cloudu. V rámci implementace řešení jsme se zaměřovali zejména na:

  • Optimalizaci procesů a informovanosti u jednotlivých kampaní
  • Ještě lepší cílení kampaní – nastavením výběrových kritérií pro segmentaci, příp. mikrosegmentaci, aby skutečně reflektovala preference každého účastníka programu
  • Lepší plánování komunikace směrem k účastníkům věrnostního programu pro dlouhodobé nabídky, limitované nabídky a remaindery (připomínky) jednotlivých kampaní
  • Optimalizaci správy jednotlivých kampaní – např. sladění e-mailové a SMS komunikace, prioritizace kampaní, posílá-li se více kampaní najednou
  • Důkladné a uživatelsky přívětivé vyhodnocování probíhajících kampaní – formou přehledných dashboardů se sleduje např. počet odeslaných direct mailů vs. počet otevřených a neotevřených e-mailů vs. počet uskutečněných nákupů 
7x

Mastercard Priceless Specials oslovuje své členy kampaněmi průměrně 7x za měsíc.

Jak projekt dopadl

Nasazením Campaign Managementu od Adastry získal Mastercard nástroj, s nímž dokáže efektivně spravovat přímou komunikaci se svými členy věrnostního programu. Změna přinesla:

  • zrychlila se příprava všech direct mailů – z týdnů do režimu hodin,
  • díky předdefinovaným šablonám se zkrátila doba nezbytná pro grafickou přípravu mailingů,
  • zpřesnilo se cílení kampaní,
  • systém umožňuje realizovat paralelně probíhající kampaně i celou řadu mikrokampaní, např. s limitovanými nabídkami,
  • zjednodušily se procesy pro správu a vyhodnocování kampaní.

Samozřejmostí je komplexní a systematická komunikační historie. Díky přehledné vizualizaci ve formě dashboardů mají pracovníci marketingu i manažeři jiných oddělení jasno o průběhu jednotlivých kampaní a mohou je v jejich průběhu ještě dynamicky upravovat a dále optimalizovat. Vzrostla také všeobecná informovanost týmů o probíhajících kampaních. 

Mastercard pracuje se systémem samostatně a zcela nezávisle na Adastře nebo interním IT. Vše potřebné pro správu kampaní a jejich vyhodnocování má na jednom místě a plně pod kontrolou.

10+

Mastercard může rozesílat a v reálném čase spravovat desítky paralelně běžících, úzce cílených kampaní prostřednictvím e-mailů a SMS zpráv.

Náš věrnostní program Mastercard Priceless Specials se v ČR i na Slovenku velmi rychle ujal a s jeho rozvojem jsme našim kampaním dali větší řád, dynamiku, efektivitu a také velmi pěkný přehled formou reportů. Spolupráce s Adastrou nám přinesla optimalizaci direct marketingových procesů, zrychlení přípravy kampaní a jejich ještě přesnější cílení. Významné jsou samozřejmě i finanční úspory, které jdou ruku v ruce s časovými.

Tereza Janková, Director Priceless Specials, Mastercard

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.