.

Případová studie - Mastercard


Z týdnů na hodiny. Mastercard zkrátil přípravu kampaní v programu Priceless Specials na minimum

Společnost Mastercard sama realizuje a spravuje kampaně věrnostního programu Priceless Specials pomocí Campaign Managementu od Adastry. Z týdnů na hodiny tak zkrátila dobu potřebnou pro samotnou přípravu kampaní, zjednodušila procesy, zvýšila všeobecnou informovanost o kampaních a zlepšila i reporting výsledků.

Jak v Mastercard zkrátili přípravu kampaní a získali úplnou kontrolu nad celým procesem

Mastercard je významným poskytovatelem služeb v oblasti univerzálních platebních řešení, podporuje své členy na celém světě širokou škálou nabízených inovativních služeb. Jednou z nich je i věrnostní program Mastercard Priceless Specials, který byl na konci května 2015 spuštěn v České republice a na Slovensku jako úplně první svého druhu na světě. Zaplatí-li držitel karty Mastercard u obchodníků zapojených v programu svou kartou Mastercard, získá za každou platbu automaticky peníze zpět na svoji kartu. Již za prvních 12 měsíců fungování bylo součástí programu více než 900 000 držitelů karet Mastercard a Maestro, kterým bylo vráceno téměř 8 milionů Kč (Zdroj: Mastercard).

S narůstajícím počtem zapojených obchodníků i počtem zaregistrovaných osob v programu, rostla i náročnost přípravy direct mailových kampaní. Jednotlivé kampaně byly z počátku realizovány ve spolupráci s různými marketingovými a direct mailovými agenturami, které využívaly vlastní systémy. Příprava a správa kampaní i jejich vyhodnocování bylo zdlouhavé, což v oblasti retailu ani platebních služeb není žádoucí. Mastercard proto začal hledat řešení, které by pokrylo všechny potřeby, navíc zrychlilo celý proces a marketing by tak nad probíhajícími kampaněmi získal úplnou kontrolu.

10tky tisíc

Věrnostní program Mastercard Priceless Specials pracuje s desetitisíci zaregistrovaných zákazníků v ČR i na Slovensku už déle než 5 let. 

Campaign Management od Adastry = Přehledné vyhodnocování kampaní pro zákazníky

Právě takovým řešením pro něj byl Campaign Management od Adastry. Během 3 měsíců jej konzultanti Adastry naimplementovali a plně integrovali se stávajícími systémy společnosti. Vybudovali také repotingovou platformu na technologii Microsoft Power BI pro přehledné vyhodnocování probíhajících kampaní. Celé řešení poskytuje Adastra společnosti Mastercard jako službu v cloudu. V rámci implementace řešení jsme se zaměřovali zejména na:

  • Optimalizaci procesů a informovanosti u jednotlivých kampaní
  • Ještě lepší cílení kampaní – nastavením výběrových kritérií pro segmentaci, příp. mikrosegmentaci, aby skutečně reflektovala preference každého účastníka programu
  • Lepší plánování komunikace směrem k účastníkům věrnostního programu pro dlouhodobé nabídky, limitované nabídky a remaindery (připomínky) jednotlivých kampaní
  • Optimalizaci správy jednotlivých kampaní – např. sladění e-mailové a SMS komunikace, prioritizace kampaní, posílá-li se více kampaní najednou
  • Důkladné a uživatelsky přívětivé vyhodnocování probíhajících kampaní – formou přehledných dashboardů se sleduje např. počet odeslaných direct mailů vs. počet otevřených a neotevřených e-mailů vs. počet uskutečněných nákupů 
7x

Mastercard Priceless Specials oslovuje své členy kampaněmi průměrně 7x za měsíc.

Efektivní správa přímé komunikace se zákazníky

Nasazením Campaign Managementu od Adastry získal Mastercard nástroj, s nímž dokáže efektivně spravovat přímou komunikaci se svými členy věrnostního programu. Změna přinesla:

  • zrychlila se příprava všech direct mailů – z týdnů do režimu hodin,
  • díky předdefinovaným šablonám se zkrátila doba nezbytná pro grafickou přípravu mailingů,
  • zpřesnilo se cílení kampaní,
  • systém umožňuje realizovat paralelně probíhající kampaně i celou řadu mikrokampaní, např. s limitovanými nabídkami,
  • zjednodušily se procesy pro správu a vyhodnocování kampaní.

Samozřejmostí je komplexní a systematická komunikační historie. Díky přehledné vizualizaci ve formě dashboardů mají pracovníci marketingu i manažeři jiných oddělení jasno o průběhu jednotlivých kampaní a mohou je v jejich průběhu ještě dynamicky upravovat a dále optimalizovat. Vzrostla také všeobecná informovanost týmů o probíhajících kampaních. 

Mastercard pracuje se systémem samostatně a zcela nezávisle na Adastře nebo interním IT. Vše potřebné pro správu kampaní a jejich vyhodnocování má na jednom místě a plně pod kontrolou.

10+

Mastercard může rozesílat a v reálném čase spravovat desítky paralelně běžících, úzce cílených kampaní prostřednictvím e-mailů a SMS zpráv.

Náš věrnostní program Mastercard Priceless Specials se v ČR i na Slovenku velmi rychle ujal a s jeho rozvojem jsme našim kampaním dali větší řád, dynamiku, efektivitu a také velmi pěkný přehled formou reportů. Spolupráce s Adastrou nám přinesla optimalizaci direct marketingových procesů, zrychlení přípravy kampaní a jejich ještě přesnější cílení. Významné jsou samozřejmě i finanční úspory, které jdou ruku v ruce s časovými.

Tereza Janková, Director Priceless Specials, Mastercard

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.