.

Případová studie - MONETA Money Bank


Při akvizici Wüstenrotu svěřila MONETA Money Bank integraci dat do datového skladu Adastře

Za 6 měsíců Adastra zajistila kompletní integraci dat ze systémů Wüstenrotu do datového skladu MONETY.

Za 10 měsíců vygeneroval regulatorní reporting MONETY i díky Adastře první konsolidovaný report.

Jaký problém jsme řešili

MONETA Money Bank stála v souvislosti s akvizicí Wüstenrot stavební spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky před nelehkým úkolem: zajistit konsolidaci regulatorního reportingu vůči ČNB za banku i stavební spořitelnu ze společné koncernové platformy.

Výzvy uskutečněné akvizice

Banka ve spolupráci s Adastrou zahájila v dubnu 2020, po odsouhlasení bankovní transakce regulatorními orgány, komplexní projekt datové konsolidace s pevně stanoveným časovým rámcem, který zahrnoval:

  • Nový přístup k regulatornímu reportingu – Samotná MONETA nenabízela produkty a služby stavebního spoření. Po schválení fúze je potřebovala do svého produktového portfolia i reportingu přidat a současně zohlednit, že se s nimi z hlediska výkaznictví k ČNB pracuje jinak než s bankovními produkty.
  • Integrace IT ekosystémů obou institucí – Cílem bylo začlenit systémy používané Wüstenrotem do IT systémů a architektury MONETY, ve vybraných případech je nahradit systémy používanými MONETOU.
  • Jednotný reporting do roka – ČNB stanovila dobu pro převedení a začlenění hypoték a produktů stavebního spoření Wüstenrotu do regulatorního reportingu konsolidovaného celku na necelý rok.
1 rok

ČNB stanovila dobu pro převedení a začlenění hypoték a produktů stavebního spoření Wüstenrotu do regulatorního reportingu konsolidovaného celku na necelý rok.

Pro datové integrace zvolila Adastru

MONETA Money bank spoléhá na Adastru už více než 15 let. Adastra stála u zrodu její datové platformy, kterou ve spolupráci s bankou rozvíjí a zná ji do nejmenšího detailu. I proto se na ni MONETA obrátila, aby se ujala role datového integrátora pro konsolidaci regulatorního reportingu vůči ČNB.

15 let

MONETA Money bank spoléhá na Adastru už více než 15 let.

Adastra během prvních šesti měsíců trvání projektu začlenila zákaznická, produktová a další nezbytná data z enterprise systémů Wüstenrotu do datové platformy nového vlastníka. Nad nově vytvořenou, konsolidovanou datovou základnou začala generovat konsolidované reporty za entity MONETA Stavební spořitelna a společnost MONETA Money Bank. První konsolidovaný report pro ČNB dodal regulatorní reporting MONETY ve spolupráci s Adastrou v únoru letošního roku, tedy za 10 měsíců.

6

Adastra během prvních šesti měsíců trvání projektu začlenila zákaznická, produktová a další nezbytná data z enterprise systémů Wüstenrotu do datové platformy nového vlastníka.

Těší nás, že jsme se projektu takového rozsahu a významu mohli věnovat. I to, že MONETA věřila v naše know-how a naše konzultanty,“ říká David Kozelka, ředitel divize Finance, Adastra.

10

První konsolidovaný report pro ČNB dodal regulatorní reporting MONETY ve spolupráci s Adastrou za 10 měsíců.

Spolehlivost Adastry i nasazení jejích konzultantů jsme znali. Očekávali jsme proto, že projekt opět dokončí v požadovaném termínu a očekávané kvalitě. A to se – k naší plné spokojenosti – také naplnilo.

Jiří Mizera, CIO, MONETA Money Bank

Kdo se na projektu podílel

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty:

David Kozelka

Ředitel divize Finance

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Sdílejte dále: