.

Případové studie Nová česká banka


Nové české bance Adastra pomohla zjednodušit a zefektivnit provoz

Nová česká banka díky konzultacím s Adastrou úspěšně zmigrovala a zkonsolidovala své Oracle databáze na platformu Oracle Exadata Database Machine. Tímto krokem výrazně zjednodušila, zefektivinila i zrychlila svoji IT infrastrukturu na poli databází a snížila náklady na IT infrastrukturu.

Jaký problém jsme řešili

Rychle rostoucí nová banka potřebovala zefektivnit, zjednodušit a hlavně zlevnit IT infrastrukturu určenou pro Oracle Database. Velké množství databázových instancí v kombinaci s expanzí banky ne vždy nabízelo odpovídající provozní parametry, které banka potřebovala pro správné a rychlé fungování svých procesů, mimo jiné i procesů obsluhujících přímo zákazníky. 

Protože byla situace v bance dlouhodobě neudržitelná, začali s naší pomocí hledat nová řešení, která zohledňují moderní trendy v oblasti relačních databází a která její problémy odstraní.

Banka chtěla novým řešením snížit náklady na IT v oblastech hardware, software i lidských zdrojů a navíc zrychlit stávající řešení postavená na Oracle Database. Zrychlení stávajích řešení napomohlo bance zvýšit její konkurenceschopnost na bankovním trhu v České republice.

90 %

Nejpomalejší částí každé aplikace je databázové úložiště. Podle dlouhodobých zkušeností Adastry tvoří až 90 % doby odezvy podnikových aplikací režie spojená se čtením a zapisováním dat.

Jaké jsme dodali řešení

Tento typ problému fakticky nemá příliš mnoho smysluplných řešení. V současnosti je nejefektivnějším scénářem konsolidace Oracle databází na jednu konsolidační databázovou platformu, která zajistí efektivnější využití všech dostupných zdrojů. 

Oracle Database lze konsolidovat na platformách různých dodavatelů, ale na základě praktických zkušeností Adastry si banka vybrala řešení založené na Oracle Exadata Database Machine X4. Jedná se o nejpokročilejší řešení pro Oracle Database, které nabízí vynikající poměr cena/výkon při zachování již realizovaných investic do vývoje stávajících řešení. V rámci Exadaty lze snadno a dynamicky přerozdělovat výkon mezi jednotlivé aplikace podle aktuálních potřeb business procesů.

Výkon všech aplikací běžících na Oracle Database vzrostl díky velké škále zabudovaných rozšíření, které nemůže v uvedené kombinaci nabídnout žádný z dodavatelů s výjimkou právě Oraclu a jeho Exadaty. 

10x

Exadata dokáže až 10krát urychlit většinu úloh oproti konvenčním řešením pro Oracle Database, a to vše při nižších celkových nákladech na vlastnictví.

Jak projekt dopadl

Pořízením Oracle Exadata Database Machine získala banka téměř okamžitě špičkové řešení pro konsolidaci databází, OLTP i Data Warehousingu, které dlouhodobě vyhoví všem požadavkům na datová úložiště. V budoucnu pak bance umožní snadné rozšíření v případě vyšších požadavků na výkon nebo růst objemu dat.

Přínosy v podobě rychlejších odezev systémů a aplikací používajících Exadatu pozitivně pociťují nejen zaměstnanci, ale i zákazníci banky při každodenní práci. Významné jsou také úspory realizované na straně nákupu hardware, software, energií i lidských zdrojů, které umožní bance směrovat více prostředků do klíčových částí svého byznysu místo nakupování dalších serverů a licencí pro Oracle Database. Z pohledu TCO (celkových nákladů na vlastnictví) se podařilo najít optimální řešení databázové platformy. 

15

Oracle Exadata Database Machine dorazila do serverovny už po 15 dnech po objednání.

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.