.

Případové studie Známá česká banka


Přední česká banka za přispění Adastry nahrazuje několik datových skladů

Pro nejmenovanou banku vytvořila Adastra nový datový sklad třídy Enterprise Data Warehouse s názvem Analytic Data Store (ADS), který nahradil několik již existujících datových skladů. Při implementaci se banka plně spolehla na ELT generátory i bankovní datový model od Adastry.

Jaký problém jsme řešili

Banka postupem času vybudovala několik datových skladů a nezávislých data martů pro potřeby Business Intelligence. Tento přístup ale přes své nezpochybnitelné počáteční klady vede v dalších fazích k řadě výrazných problémů: data nejsou nikdy plně integrována, čištěna a konsolidována, část dat vždy v konkrétním skladu chybí, stejné reporty z různých zdrojů se liší, změny zdrojového systému se musí opakovaně analyzovat a implementovat v různých datových skladech, reporting samotný je postavený na “excelovém pekle”, které je samo o sobě velmi pomalé, zdlouhavé a chybové.

Takový stav vyžadoval změnu, a proto nás klient požádal, abychom mu tyto zcela zásadní nedostatky na poli Data Warehousingu pomohli odstranit.

3

Banka postupně vybudovala 3 nezávislé datové sklady pro potřeby svého reportingu. Ty nahradila ADS jako jediný cílový datový sklad.

Jaké jsme dodali řešení

Řešením uvedeného problému je konsolidovaný datový sklad nesoucí název Analytic Data Store (ADS), který podporuje čištění a konsolidaci dat. Má oddělenou normalizovanou vrstvu pro uložení dat (L1) a prezentační vrstvu pro uživatelské přístupy (L2). 

ADS běží na Oracle Database. Architekturu ADS jsme vytvořili zcela na míru požadavkům zákazníka včetně integrace s Operational Data Store a Ataccama Data Quality Center, které slouží jako nástroj pro pokročilé čištění a konsolidaci dat jako je mimo jiné unifikace klientů. Pro čištění a konsolidaci dat k návrhu vrstvy L1 jsme využili náš vlastní bankovní datový model, který  se stal  klíčovým prvkem celého řešení a opět prokázal své přednosti.

K samotnému plnění datového modelu jsme využili vysoce výkonný koncept ELT. ELT byla vytvořena pomocí vlastních pokročilých generátorů společnosti Adastra, které využívají metadat modelu v CASE nástroji Sybase PowerDesigner ke generování vysoce efektivního, výkonného a standardizovaného kódu. Ten respektuje osvědčené postupy, které jsme získali při tvorbě podobných řešeních v jiných bankách.

6000

V rámci vývoje ADS jsme vytvořili více než 6000 tabulek a 8000 ELT.

Jak projekt dopadl

Analytic Data Store banka úspěšně nasadila do produkčního prostředí v roce 2007 a od té doby ji s Adastrou provozuje a rozvíjí. Z pohledu uživatelů přinesla ADS zcela nový integrovaný a konsolidovaný pohled na zákazníka, produkty, účetnictví, klasifikace, segmentace, schvalování a řadu dalších oblastí.

Zákazník považuje ADS za jediný cílový datový sklad. Díky propracované práci s metadaty jsou zde velmi dobře a detailně popsány datové toky mezi vstupy do datového skladu až po prezentační vrstvu. Metadata se používají i pro generování naprosté většiny programového kódu, což vede k obrovské akceleraci vývoje nově požadovaných změn. Kromě běžného dávkového zpracování podporuje ADS pro vybrané úlohy také near-real time zpracování. Opomenout nelze ani výkonové hledisko, kdy byl silný důraz kladen na paralelní zpracování, které umožňuje dodávat reporty uživatelům mnohem dříve, než ve starších datových skladech. Díky integrovaným čistícím a konsolidačním procesům se reporty z ADS vyznačují také výrazně vyšší kvalitou oproti původním řešením.

20

V rámci vývoje bylo vytvořeno 20 prezentačních datamartů L2 čerpajících data z vrstvy L1.

Kdo se na projektu podílel

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

David Kozelka

Ředitel divize Finance

Vlastimil Bažant

Consultant

Stanislav Kaczor

Consultant

Jaromír Mataj

Solution Architect

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.