.

Výrobní podnik


Jak v globálním výrobním podniku automatizovat reporting?

Naším klientem byla mezinárodní společnost, která vyrábí a prodává svůj produkt po celém světě a musí na měsíční bázi předepsaným způsobem reportovat. Zákazník získal díky námi dodanému systému ucelený přehled a dohledatelnost všech klíčových ukazatelů a navíc v rámci uzávěrky vytváří forecast do konce fiskálního roku. Kromě toho má pokryty i funcionality budgetingu a reportingu, takže může operativně porovnávat jednotlivá období a řídit nalezené odchylky.

Jaký problém jsme řešili

Vzhledem k rozpětí aktivit zákazníka (technický vývoj, výroba v různých zemích, subdodávky do koncernových továren, globální distribuce) představovala měsíční uzávěrka složitý a neprůhledný proces.

Progresivní vedení controllingu se proto rozhodlo, že je nutné nahradit stávající ruční proces uzávěrek (kdy se data rozesílala v excelech po celém světě, ty někdo upravil a pak je zase ručně konsolidoval z různých verzí zpátky) systematičtějším řešením.

V následném výběrovém řízení zvítězil přístup a technologie prezentované konzultanty Adastry.

Projekt byl svojí komplexitou jedinečný. Firma, která plánuje a vyhodnocuje informace z tolika různých oblastí businessu, je na českém trhu výjimkou.

Projektový manažer, Adastra

Jaké jsme dodali řešení

Plánovací proces zákazníka se výrazně zpřesnil a standardizoval díky převedení do technologií IBM Cognos Planning, IBM Cognos TM1, Oracle DB a SAP Business Objects. V těchto technologiích se plánovací proces vyhodnocuje již od roku 2009 (projekt byl zahájen v roce 2008). Adastra zajišťovala implementaci celého řešení i následnou podporu a rozvoj, které probíhají v týmu pěti konzultantů dodnes. Do projektu se průběžně zapojilo přes 100 zaměstnanců na straně zákazníka a více než 15 konzultantů z Adastry.

Plánování je založeno na platformě IBM Cognos Planning a IBM Cognos TM1 a zahrnuje jak strategické plánování, tak budgeting a forecasting. Plánování probíhá na měsíční bázi. Hodnoty plánu se ukládají a archivují v databázi Oracle a jsou zpřístupněny prostřednictvím reportů v SAP Business Objects. 

160 tisíc

V rámci projektu vzniklo přes 30 plánovacích modelů pro různé oblasti businessu, které jsou doplněné o více než 200 reportů. Logika výpočtů v databázi má zhruba 160 000 řádků kódu, což podtrhuje rozsah a složitost řešené problematiky.

Jak projekt dopadl

S dodávkou našeho systému došlo k automatizaci mnoha dříve ručně realizovaných úloh, předávání dat mezi odděleními, zvýšení průhlednosti a dohledatelnosti dat a zákazníkovi se otevřely rozsáhlé analytické možnosti napříč informacemi v celém uzávěrkovém procesu.

Po dobrých zkušenostech se systém rozšířil o tvorbu budgetu, čímž se ještě více rozšířily možnosti odchylkových analýz.

Zákazník dnes používá moderní plánovací a reportingové technologie, aby zjednodušil a zpřehlednil své vnitřní procesy. Jsme rádi, že i díky našemu příspěvku zákazník rok od roku roste a je úspěšnou společností i v globálním měřítku.

Kdo se na projektu podílel

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty:

Zdeněk Hruška

Senior Consultant

Filip Rufer

Senior Consultant

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.