.

Aplikace pro maximalizaci nakládky kontejnerů


S nejefektivnějším využitím prostoru v kontejnerech pomáhá ve ŠKODA AUTO umělá inteligence

ŠKODA AUTO neustále zlepšuje svoje produkty a služby zákazníkům. Pozadu nezůstává ani se zvyšováním efektivity a optimalizací procesů, včetně těch ve výrobních halách i mimo ně. Týdně automobilka vypraví kolem dvou tisíc palet plných dílů a materiálu. S efektivním využitím prostoru v lodním kontejneru, nakládáním a uspořádáním palet v prostoru pomáhají optimalizační algoritmy zabalené do aplikace OPTIKON, která vznikla ve spolupráci s Blindspot.AI ze skupiny Adastra.

Jaký problém jsme řešili

Z logistického centra v Mladé Boleslavi se denně odesílají kontejnery naložené paletami s díly určenými pro montáž vozů v zahraničí. Nakládku kontejnerů automobilka řešila pomocí návodek a využívala zkušenosti svých pracovníků. Ti vymýšleli ideální kombinace různých rozměrů nakládaných palet, často ale nebylo snadné ohlídat, aby:

  • se kontejnery nenakládaly primárně prostorově vhodnějšími paletami,
  • se kontejnery efektivně nakládaly i prostorově méně vhodnými paletami,
  • kontejnery naložené méně vhodnými paletami byly správně vyvážené.

Hledat nové kombinace nakládky palet však bylo čím dál tím obtížnější, zároveň tak pro výrobce bylo náročnější přiblížit se stanoveným kritériím pro nakládku.

Jaké jsme zvolili řešení

Omezujících podmínek, které je při optimalizaci nakládky třeba brát v potaz, je mnoho. Patří mezi ně i čas potřebný pro výpočet vhodné kombinace palet. V tomto případě procesy logistiky limitují čas 30 sekundami. Dosavadní průběh plánování nakládky kontejnerů ale zabíral více času a poskytoval nižší efektivitu.

Na začátku roku 2019 proto ŠKODA AUTO spojila síly s Blindspotem a společně jsme začali pracovat na prototypu a následném testování řešení, které by proces vylepšilo. V tom samém roce vstoupila do provozu technologie na bázi umělé inteligence, která dnes s celým procesem pomáhá. Vznikl systém OPTIKON, díky kterému pracovníci snadno pomocí tabletu zjistí nejlepší možné rozvržení palet do kontejneru.

30 s

Aplikace má na výpočet vhodné kombinace palet 30 sekund.

OPTIKON vypočítá optimální množství různých typů palet, kterých automobilka používá na dva tisíce. Následně navrhne nejlepší způsob, jak je umístit do kontejneru. Systém bere v potaz rozměry a hmotnost palet a materiál, který se na paletách nachází a ohlídá, že bude celková hmotnost v kontejneru správně rozložená. Aplikace je také schopná zkontrolovat, jestli se do kontejneru nakládají skutečně ty palety, které mají být v daném týdnu naložené a odvezené.


Řešení je nasazené do cloudového ekosystému Microsoft Azure a je postavené nad optimalizační platformou Optim-AI, na které jsme se ŠKODA AUTO také pracovali společně. První fáze projektu, která obsahovala PoC a testování, se realizovala během pouhých tří měsíců. Celý systém OPTIKON se do produkčního prostředí nasadil o několik měsíců později ve stejném roce.

2000

Automobilka používá na 2000 různých typů palet.

Jak projekt dopadl

Nasazením optimalizačních algoritmů zabalených do aplikace OPTIKON a digitalizací procesu plánování nakládky jsme společně s českým automobilovým výrobcem dosáhli:

  • úspory 840 000 eur během prvního roku používání,
  • snížení expedice o 300 kontejnerů během prvního roku používání,
  • úspory 162 tun emisí CO2,
  • usnadnění procesu zaškolování nových pracovníků,
  • možnosti odhalovat systémové chyby balení.

ŠKODA AUTO chce systém OPTIKON nabízet i jiným značkám v rámci skupiny, aby také mohly využít benefitů umělé inteligence.

3

Pouhé 3 měsíce trvala fáze testování a PoC.

Společně s naším strategickým partnerem, společností Blindspot ze skupiny Adastra, jsme vyvinuli systém OPTIKON, který vyřešil naše výzvy spojené s nakládkou palet do kontejnerů. Díky proaktivnímu a vysoce odbornému přístupu expertů z Blindspotu jsme algoritmy zohledňující veškeré naše potřeby i omezení spojená s nakládkou vyvinuli a nasadili během velmi krátké doby.

Petr Švarc, Vedoucí kompetenčního centra pro umělou inteligenci, ŠKODA AUTO

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Sdílejte dále: