.

Aplikace pro maximalizaci nakládky kontejnerů


Jak ve ŠKODA AUTO maximalizují nakládkovou kapacitu přepravních kontejnerů a ušetřili 160 tun emisí CO2 ročně

ŠKODA AUTO neustále zlepšuje svoje produkty a služby zákazníkům. Pozadu nezůstává ani se zvyšováním efektivity a optimalizací procesů, včetně těch ve výrobních halách i mimo ně. Týdně automobilka vypraví kolem dvou tisíc palet plných dílů a materiálu. S efektivním využitím prostoru v lodním kontejneru, nakládáním a uspořádáním palet v prostoru pomáhají optimalizační algoritmy zabalené do aplikace OPTIKON, která vznikla ve spolupráci s Blindspot Solutions ze skupiny Adastra.

30 sekund

Aplikace má na výpočet vhodné kombinace palet 30 sekund.

2000

Automobilka používá na 2000 různých typů palet.

3

Pouhé 3 měsíce trvala fáze testování a PoC.

Převážet vzduch není ekonomické ani ekologické

Z logistického centra v Mladé Boleslavi se denně odesílají kontejnery naložené paletami s díly určenými pro montáž vozů v zahraničí. Nakládku kontejnerů automobilka řešila pomocí návodek a využívala zkušenosti svých pracovníků. Ti vymýšleli ideální kombinace různých rozměrů nakládaných palet, často ale nebylo snadné ohlídat, aby:

  • se kontejnery nenakládaly primárně prostorově vhodnějšími paletami,
  • se kontejnery efektivně nakládaly i prostorově méně vhodnými paletami,
  • kontejnery naložené méně vhodnými paletami byly správně vyvážené.

Lidský mozek byl schopen naplnit kontejner jen ze 71 metrů krychlových. Převážet nezaplněné kontejnery a tudíž „vzduch“ je nejen neekonomické, ale i neekologické. Hledat nové kombinace nakládky palet bylo čím dál tím obtížnější, zároveň tak pro výrobce bylo náročnější přiblížit se stanoveným kritériím pro nakládku. ŠKODA AUTO se proto rozhodla hledat řešení, které by lidský mozek “rozšířilo”. 

None

OPTIKON do 30 sekund navrhne ideální kombinaci palet pro maximální zaplnění kontejneru

None

Omezujících podmínek, které je při optimalizaci nakládky třeba brát v potaz, je mnoho. Patří mezi ně i čas potřebný pro výpočet vhodné kombinace palet. V tomto případě procesy logistiky limitují čas 30 sekundami.

Dosavadní průběh plánování nakládky kontejnerů ale zabíral více času a poskytoval nižší efektivitu.

Na začátku roku 2019 proto ŠKODA AUTO spojila síly s Blindspotem a společně jsme začali pracovat na prototypu a následném testování řešení, které by proces vylepšilo. V tom samém roce vstoupila do provozu technologie na bázi umělé inteligence, která dnes s celým procesem pomáhá. Vznikl systém OPTIKON, díky kterému pracovníci snadno pomocí tabletu zjistí nejlepší možné rozvržení palet do kontejneru.

OPTIKON vypočítá optimální množství různých typů palet, kterých automobilka používá na dva tisíce.

Následně navrhne nejlepší způsob, jak je umístit do kontejneru. Systém bere v potaz rozměry a hmotnost palet a materiál, který se na paletách nachází a ohlídá, že bude celková hmotnost v kontejneru správně rozložená. Aplikace je také schopná zkontrolovat, jestli se do kontejneru nakládají skutečně ty palety, které mají být v daném týdnu naložené a odvezené.

Řešení je nasazené do cloudového ekosystému Microsoft Azure a je postavené nad optimalizační platformou Optim-AI, na které jsme se ŠKODA AUTO také pracovali společně. 

První fáze projektu, která obsahovala PoC a testování, se realizovala během pouhých tří měsíců.

Celý systém OPTIKON se do produkčního prostředí nasadil o několik měsíců později ve stejném roce.

Úspora CO2: Díky OPTIKONu ŠKODA AUTO vypraví ročně o pět plně naložených vlakových souprav méně


ŠKODA Auto díky OPTIKONu optimalizovala logistiku automobilových dílů a zvýšila využitelnost každého přepravního kontejneru o 3 kubické metry na celkových 74 metrů krychlových.

V loňském roce tak ve výsledku vypravila o pět plně naložených vlakových souprav méně, což dělá úsporu přibližně 160 tun CO2.

ŠKODA AUTO chce systém OPTIKON nabízet i jiným značkám v rámci skupiny, aby také mohly využít benefitů umělé inteligence.

 

None
840 tisíc Eur

uspořeno během prvního roku používání

162 tun emisí CO2

bylo ušetřeno

o 300 kontejnerů

méně bylo vyexpedováno během prvního roku používání

systémové chyby

balení se daří snáze odhalovat

zaškolování

nových pracovníků je nyní snazší

Společně s naším strategickým partnerem, společností Blindspot ze skupiny Adastra, jsme vyvinuli systém OPTIKON, který vyřešil naše výzvy spojené s nakládkou palet do kontejnerů. Díky proaktivnímu a vysoce odbornému přístupu expertů z Blindspotu jsme algoritmy zohledňující veškeré naše potřeby i omezení spojená s nakládkou vyvinuli a nasadili během velmi krátké doby.

Petr Švarc, Vedoucí kompetenčního centra pro umělou inteligenci, ŠKODA AUTO

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Sdílejte dále: