.

Případové studie ŠKODA AUTO


ŠKODA AUTO využívá pro data-driven rozhodování analytickou platformu, na které datové přenosy komplexně řídí a monitoruje nástroj Adoki od Adastry

Adastra ve ŠKODA AUTO vybudovala v letech 2018-19 on-premise Datovou analytickou platformu (DAP) pro vizualizaci dat a realizaci sofistikovaných úloh pokročilé analytiky a umělé inteligence, která pracuje s velkými datovými objemy. 

16 serverů

využívá řešení implementované Adastrou

149 TB

činí celková kapacita datového úložiště

1,8 TB

je průměrný měsíční datový přírůstek 

404 uživatelů

využívá platformu, z toho 322 analytiků a 82 datových vědců 

Datová analytická platforma ve ŠKODA AUTO v detailu

Platforma nachází ve ŠKODA AUTO uplatnění v oblasti Výroby a logistiky, Kontroly kvality, na Marketingu, Technickém vývoji nebo v oddělení Garance, které využívá řešení chytrého skórování garančních požadavků určených k fakturaci.  

Platforma dále umožňuje například vyhodnocovat loajalitu zákazníků, predikovat jejich chování, odhadovat jejich potřeby a tomu přizpůsobovat nabídku produktů a služeb.  

Podle Jiřího Bočka, product ownera Datové analytické platformy, se potenciál skrývá především v kombinování dat z různých oddělení a hledání vazeb mezi jednotlivými ukazateli. 

Zájem o její využívání s potřebou zpracovávat data postupně roste, a to jak v rámci ŠKODA AUTO, tak i v rámci koncernu Volkswagen Group. Dnes se už jedná o platformu hybridní, využívající ŠKODA Datové centrum v Mladé Boleslavi a cloud. 

None
None

Neomezený počet datových zdrojů, které lze napojit

None

Kombinace on-prem a multicloudových řešení – bez limitů

None

Podpora batchových a streamingových zpracování dat

None

Licence není vázána na objem dat nebo uživatelů (ideální řešení pro komplexní a hybridní datová prostředí)

Adoki je procesně i nákladově efektivní, oceňujeme, že funguje zcela automatizovaně. Dá se jednoduše škálovat, proto ho postupně využíváme k řízení rostoucího počtu přenosů i objemů dat. Z jediného místa nám umožňuje replikovat data z různých systémů, z datového skladu, primárních aplikací a dalších. Na jeho obsluhu stačí jeden datový specialista, kterého nástroj upozorní na jakékoli změny v datech ve zdrojových systémech a předchází tak datové nekvalitě.

Jiří Boček, product owner Datové analytické platformy, ŠKODA AUTO

None

3 měsíce

zabrala úvodní fáze projektu na straně Adastry, tzn. napojení nástroje Adoki na požadované datové zdroje

Adoki konsolidovalo většinu ostatních ETL nástrojů a technologií 


Platforma je součástí řešení Data Governance

Všechny přenosy kontroluje a zaznamenává do auditovatelné historie  

1 specialista

Všechny datové přenosy spravuje jediný IT specialista 

Kombinuje on-premise a cloudové prostředí  
 

Adoki naplnilo všechna naše očekávání, začali jsme ho proto používat nejen pro datové přenosy a integrace spojené s výrobními systémy, ale i pro systémy dalších oddělení.

Jiří Boček, product owner Datové analytické platformy, ŠKODA AUTO


Adoki poskytuje všem přenosům kompletní servis na úrovni metadat, u systémů zohledňuje performance a datovým specialistům ŠKODA AUTO nabízí intuitivní front-end

None

V úvodní fázi projektu jsme synchronizovali 40 datových přenosů z  8 klíčových databází automobilky. Po půl roce bylo přenosů téměř 2krát tolik, po roce už 5krát více a jejich počet stále roste.


Z hlediska objemu Adoki konzistentně přenáší stovky GB dat a zajišťuje jim úplnou data governance.Všechny datové přenosy spravuje prostřednictvím Adoki jediný IT specialista.  

Kombinujeme on-premise a cloudové prostředí

Mezi výhody on-premise části patří: 

 • velká kapacita (149 TB, což je zhruba 300 disků běžných notebooků),
 • rychlost zpracování dat,
 • rozmanitost využívaných formátů
 • bohatá sada nástrojů pro reporting, analytiku a umělou inteligenci.


Na cloudu zase uživatelé ze ŠKODA AUTO oceňují:

 • neomezenou kapacitu pro ukládaná data,
 • snadné škálování,
 • neustále aktuální nabídku analytických nástrojů,
 • dostupnost GPU strojů pro výpočetně náročné operace a další. 

S rostoucím zájmem o nahrávání a ukládání dat do této platformy stála ŠKODA AUTO před otázkou, jak řídit datové přenosy z různých systémů firmy na DAP a i zpět, a dále mezi on-premise a cloudovou částí DAP. Situace před nasazením nástroje Adoki vyžadovala zapojení celého týmu specialistů a neposkytovala plný uživatelský servis.  

Nastavení přenosů se např. dalo realizovat pouze ručně, každý přenos bylo třeba nově nakonfigurovat a parametrizovat, chybělo zasílání notifikací o ukončení přenosu. Doprogramování nových funkcionalit by sice bylo možné, ale finančně nákladné. Právě proto ŠKODA AUTO přistoupila k implementaci nástroje Adoki, který centrálně řídí a monitoruje přenosy dat. Adoki bude cílově využíváno i pro přenosy mezi on-prem a cloud částí DAP.

None

5krát více databází

V rámci jedné úlohy Adoki v pilotní fázi přenášelo a integrovalo data z 8 klíčových výrobních databází. Dnes přenáší data ze 40 různých databází. 

Ad-hoc

K datovým přenosům nejprve docházelo 3krát za den, po ukončení jednotlivých výrobních směn. Nyní probíhá v pravidelných intervalech i ad-hoc, dle požadavků byznysu. 

Datové přenosy probíhají několikrát denně

None

První velkou úlohou Adoki byla integrace dat z 8 výrobních databází automobilky do DAP. Dnes na ni integruje data z mnoha dalších relačních systémů jako MS-SQL, Oracle, PostgreSQL, SAP HANA, ale i nerelačních systémů jako Jira.

 • V  průměru se replikují stovky GB dat za měsíc.
 • Jednotlivý přenos se uskuteční do 3 minut.  


K  datovým přenosům zpočátku docházelo 3krát za den, po ukončení výrobních směn, nyní probíhají několikrát denně, ad-hoc, podle potřeb a požadavků byznysu.

 • Transfery probíhají dávkově: menší tabulky se nahrávají celé, velké transakční tabulky pak inkrementálně. 
 • DAP a Adoki slouží v případě výrobních dat i k  archivačním účelům.


V rámci iniciačního plnění, kdy se na DAP nahrávala historická data (u některých tabulek už z roku 2016), se Adoki muselo vypořádat s násobně vyššími datovými objemy. Jednotlivé přenosy přesto netrvaly déle než 5  minut. Po přenosu dat z primárních systémů a kontrole, že celý proces kompletně proběhl, mohou datoví specialisté data ze zdrojových systémů bez obav smazat a uvolnit jejich kapacitu.

 

Zavedení Adoki bylo nákladově efektivnější než podpora a rozvoj tehdejšího řešení

Nástroj ve ŠKODA AUTO spravuje jediný specialista a řídí datové přenosy do stovek cílových tabulek. Náklady na zavedení Adoki byly cenově efektivnější než podpora a další rozvoj aktuálně používaného řešení.  

Adoki zrychlilo, standardizovalo a zefektivnilo datové přenosy z klíčových systémů do DAP.


Funguje zcela automatizovaně a bez jakýchkoli omezení – nelimituje počet ani velikost přenášených tabulek a nenutí ŠKODA AUTO přenášet jen vybrané zdroje.

Současně také zajišťuje konzistenci dat a datových struktur ve zdrojovém i cílovém prostředí. 

None
1

Všechny datové přenosy spravuje jediný specialista

200

Adoki dnes řídí datové přenosy do více než 200 cílových tabulek

250

Aktuální počet produkčních denních přenosů je 250 a nadále roste

Auditovaný a monitorovaný přenos, na který stačí jeden specialista

None

Všechny přenosy dat jsou auditovatelné a monitorované.

Pokud v jejich průběhu dojde k chybě či přerušení, nástroj okamžitě upozorní správce přenosu, který identifikovaný přenos snadno dohledá a spustí znovu.

Všechny datové přenosy, dnes jich je 250 za den, uřídí jediný člověk, a to mj. i proto, že nástroj využívá metadata a parametrizaci.  


Adoki přenáší data rychle, bezpečně, proces přenosu pokrývá end-to-end. Zajišťuje také, že se datové přenosy automaticky optimalizují, aby dosahovaly co největšího výpočetního výkonu a neomezovaly provoz zdrojových databází.

Nástroj je díky propracovanému grafickému rozhraní uživatelsky přívětivý a intuitivní.

I proto proběhlo zaučení specialistů, kteří s nástrojem pracují, v rámci jednoho dne. Po vyškolení konfigurují datové přenosy zcela samostatně, nezávisle na administrátorovi Adoki. Jednodušší přenosy zvládnou uživatelé nastavit do jedné hodiny, ty komplexnější během jednoho dne. 

Nemělo by vám uniknout

Chcete i vy zrychlit, standardizovat a zefektivnit datové přenosy? Napište nám!

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Michal Kratochvíl

Ředitel divize Banking