.

Případové studie Raiffeisenbank


V řádu dnů jsme díky aplikačnímu monitoringu Dynatrace zrychlili odezvy v internetovém bankovnictví Raiffeisenbank

Rychlé načítání internetového bankovnictví, transakční historie klientů a efektivní řešení případných chyb – to jsou hlavní výhody, které Raiffeisenbank získala díky aplikačnímu monitoringu Application Performance Management (APM) Dynatrace. 

Raiffeisenbank s pomocí Dynatrace zlepšila zákaznickou zkušenost – přesně ví, kde je chyba

S přechodem na nové internetové bankovnictví chtěla Raiffeisenbank zkvalitnit služby směrem ke klientům a zkonsolidovat zastaralé stávající systémy elektronického bankovnictví. Zaměřila se mimo jiné i na zákaznickou zkušenost, a proto hledala vhodný systém pro její celkový monitoring. V případě, že by došlo ke zhoršení klíčových parametrů – ať už při zpomalení aplikace nebo zvýšením počtu chyb – mělo poptávané řešení umět zobrazit problémové místo, a to od uživatele až po jednotlivé technologické celky jako webové servery, aplikační servery, aplikační kód, databázi, integrační vrstvu a navazující systémy banky.

S Dynatrace APM se nám podařilo od reaktivní podpory klíčového bankovního systému přejít k proaktivní.

Tomáš Zrna, Multichannel, Raiffeisenbank

Aplikační monitoring Dynatrace umí jít do hloubky až na úroveň aplikačního kódu

Na základě zkušebního nasazení několika monitoring systémů v novém internetovém bankovnictví zvolila Raiffeisenbank řešení Dynatrace Application Performance Management, které implementovala společnost Adastra, a to primárně z těchto důvodů:

  • zachycovalo odezvu a chybovost všech kliknutí v aplikaci
  • odhalilo několik pomalých a chybujících částí aplikace už v průběhu testování
  • pro nasazení nebylo potřeba žádného zásahu do kódu aplikace
  • veškerá data jsou uložena v prostředí banky

Řešení potvrdilo schopnost sledovat výkonnost zpracování klientských požadavků na aplikaci přes všechny její vrstvy, a to až na úroveň aplikačního kódu. V rámci implementace také vznikly dashboardy pro IT i pro business vlastníky aplikace a proběhlo školení pro uživatele i správce Dynatrace.

Dnes můžeme skutečně efektivně optimalizovat tam, kde to uživatel nejvíce pozná. Nákladově efektivně.

Ondřej Rydl, Head Of Treasury Products, Raiffeisenbank

Dynatrace pomohl v Raiffeisenbank s přesnou identifikací kritických míst už během jejich testování

Řešení Dynatrace APM potvrdilo výsledky z výběrového řízení i v implementační fázi, kdy se v krátkém čase podařilo odladit několik chyb, které by způsobily zpomalení aplikace nebo chyby při plném provozu.

Po rychlém a úspěšném nasazení Dynatrace APM se banka rozhodla začít monitorovat další klíčové aplikace. V případě jedné z nich, aplikace pro podporu Treasury obchodů, byly prakticky hned po prvním použití APM odhaleny problémy, které se objevily po přechodu na novou verzi a vyskytovaly se po dobu několika měsíců. 

Tento výsledek velmi pozitivně hodnotí i business vlastník aplikace pro Treasury, zejména data o tom, jak rychle aplikace odpovídá. V minulosti se totiž potýkal s problémy s odezvou. Po zahájení měření s Dynatrace APM má Raiffeisenbank přehled, jak se aplikace opravdu chová.

V rámci implementace nového internetového bankovnictví jsme výrazným způsobem inovovali i monitoring systému a nástroje pro měření výkonnosti a odezev aplikace. Podařilo se nám tak přejít od reaktivního k proaktivnímu způsobu podpory našeho klíčového bankovního systému, jehož bezproblémový provoz zásadním způsobem přispívá ke spokojenosti klientů banky.

Tomáš Zrna, Program Manager Pro Multichannel And Digital Development, Raiffeisenbank

V aplikaci APM Dynatrace jsme dostali nástroj snadno čitelný i pro business uživatele, který nám umožní posunout uživatelskou zkušenost s naší aplikací na správu investic na novou úroveň. Uživatelská zkušenost je z podstaty velmi subjektivní a nereprodukovatelná. Nyní máme k dispozici „tvrdá data,“ jak se skutečně uživatelé v aplikaci pohybují i jak probíhá vlastní zpracování transakce na úrovni backendu. Díky tomu můžeme efektivně optimalizovat tam, kde to uživatel nejvíce pozná, a zároveň to dělat nákladově efektivně.

Ondřej Rydl, Head Of Treasury Products, Raiffeisenbank

Kdo se na projektu podílel

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

Jiří Kurejko

Konzultant

Sdílejte dále:

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.