.

Případová studie T-Mobile


T-Mobile zvyšuje nákupní zážitek zákazníků s digitálními scénáři od Adastry

Moderní obchody se bez moderních technologií neobejdou. Běžní zákazníci a hlavně mladší generace dnes očekávají inovativní řešení, personalizovanou nabídku a luxus vysokého zákaznického komfortu, které je zaujmou a přesvědčí k nákupu. Management obchodů proto potřebuje „tvrdá“ zákaznická data, na jejichž základě připraví pro zákazníky pravý nákupní zážitek. Podívejme se na přístup společnosti T-Mobile.

Jaký problém jsme řešili

T-Mobile nejenže poskytuje mobilní služby, ale má i přes 47 značkových prodejen T-Mobile po celé ČR. Pro efektivní řízení své prodejní sítě potřebuje spolehlivá data, na jejichž základě rozhoduje management společnosti o dalším provozování, směrování i růstu efektivity jednotlivých prodejen i celé prodejní sítě. Na pilotních prodejnách pomocí technologií Internetu věcí (IoT) získává pravdivé (ne odhadované nebo pocitové) informace o návštěvnosti prodejny, demografické skladbě zákazníků, zájmu o nabízené zboží v průběhu dne i v závislosti na běžících marketingových kampaních.

3

3 prodejny ze 47 pracují díky people countingu/face recognition s tvrdými daty o návštěvnících

Jaké řešení jsme zvolili

Adastra na třech prodejnách T-Mobilu instalovala vybrané digitální scénáře využívající technologie IoT (internetu věcí), které nejvíce vyhovovaly a odpovídaly potřebám zadavatele. Zpočátku se jednalo o jejich pilotní nasazení, které se využívá dodnes.

People Counting – čidlo umístěné nad vchodem počítá

 • průchody vstupními dveřmi
 • odčítá „děti“

Face Detection

 • senzor sleduje demografické paramentry návštěvníků (pohlaví, věk a náladu) při vstupu do prodejny
 • monitoruje také zájem zákazníků o vystavené předměty – příslušenství k mobilním telefonům či zájem o zobrazanované kampaně na LCD

Interaktivní displej

 • na základě Face Recognition (tj. rozpoznání pohlaví a odhadovaného věku zákazníka) se mění obsah promítaný na interaktivním displeji před zákazníkem s nabídkou zboží adekvátního pro danou cílovou skupinu

Zájem o zboží

 • na základě monitorování pohybu mobilního telefonu na poličce se zjišťuje zájem zákazníků o vybrané vystavené telefony (počet zvednutí i doba, po kterou byl mobilní telefon v rukách potenciálního zákazníka)
48

Pro určení osoby (tj. věku a pohlaví) postačuje obrázek obličeje o velikosti 48×48 bodů.

Jak projekt dopadl

Díky IoT scénářům společnosti Adastra pro retail nyní T-Mobile ve vybraných lokacích pracuje se skutečně pravdivými daty o návštěvnosti prodejny a demografické skladbě zákazníků. Prodejny může mezi sebou porovnávat a analyzovat také zájem zákazníků o jednotlivé produkty a skutečné prodeje v návaznosti na běžící marketingové kampaně.

T-Mobile může dále:

 • Zvýšit zákaznickou zkušenost a zákaznický zážitek stávajících i potenciálních klientů
 • Komunikovat se zákazníky cíleně, personalizovaně a atraktivně
 • Vtáhnout zákazníka do „komunikace“ s reklamou (interaktivním displejem)
 • Zefektivňovat provoz na prodejně i v celé prodejní síti
 • Vyhodnocovat efektivitu kampaní (zda se zvýšila návštěvnost prodejny, zda přišla správná cílová skupina, zda vzrostly prodeje promovaného zboží)
 • Porovnávat prodejny (liší se zájem o promované zboží na prodejně ve velkém/malém městě, na samostatné prodejně nebo na prodejně umístěné v nákupním centru)
 • Přizpůsobit design prodejen, vystavené zboží či složení konzultantů prodeje a služeb (např. na pobočkách, kam chodí starší lidé, mít „seriózně“ vyhlížející konzultanty prodeje a služeb než tam, kam častěji chodí mladá generace. Zde naopak umístit více poliček s produkty či příslušenstvím na „otestování.“)
100%

Přesnost, s jakou T-Mobile ví, kolik lidí se právě nachází v prodejně, je 100 %.

Technologie rozpoznávání obličejů nabízí mnoho možností. Jde na ni navázat i marketingový obsah, zákazníkovi se tak zobrazují pouze ta reklamní sdělení, která jsou pro něj skutečně relevantní. Je to technologie s velkým potenciálem, z jejích výhod bude těžit zákazník: obsluha v prodejně bude maximálně efektivní a strávený čas bude co nejpříjemnější.

Radek Janíček, manažer podpory prodejen, T-Mobile Czech Republic

Sdílejte dále:

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.