.

Školení

Data Science workshop

Termín:

12.02.2020, 9:00 (Europe/Prague)

Trvání:

2 dny

Začátek za:

days
hours
minutes
seconds

Cena:

21 900 Kč

Cena je bez DPH

Místo konání:

Praha

Vyzkoušejte si pokročilou a prediktivní analytiku v Big Data prostředí se zaměřením na Data Science

Data Science je disciplínou, která se zaměřuje na porozumění datům. Přesněji poodkrývá, co se skrývá v obrovském množství dat. Jedná se o obor kombinující statistiku, umělou inteligenci, datové inženýrství a byznys analýzu.

Datoví vědci používají při své práci statické metody pokročilé analýzy, techniky strojového učení (machine learning), hloubkové učení (deep learning)  a umělé inteligence (artificial intellegence).

V rámci dvoudenního workshopu se o Data Science dovíte vše podstatné, např. jak v prostředí Big Dat používat známé techniky jako jsou logistická regrese a rozhodovací stromy. vyzkoušíte si modelování náhodných lesů nebo shlukovou analýzu.

Pro koho je workshop určen

Pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více a proniknout do problematiky Big Data se zaměřením na Data Science.

 • Analytici
 • Byznys konzultanti
 • Data Scientisti
 • Data Stewardi

O programu

Co se naučíte

 • Co je to Spark
 • Koncept Big Data modelování
 • Nahrávat data různých formátů
 • Základní manipulace s daty
 • Zkoumat a vizualizovat data
 • Transformovat data pomocí funkcí zabudovaných ve Sparku
 • Vytvořit sestavu transformací pro úpravu dat v jednom kroku
 • Použít logistickou regresi jako příklad modelování ve Sparku
 • Prozkoumat výstupy modelu a vybrat ten nejlepší
1. den

Co se naučíte 1. den

Program 1. dne

Představení, agenda

 • Rychlé představení účastníků a seznámení s agendou workshopu
 • Ověření přístupů
 • Distribuce a instalace nástrojů a dat, které budeme v průběhu workshopu používat

Cloudera Data Science Workbench (CDSW)

 • Představení analytického nástroje CDSW
 • Principy práce v CDSW – založení projektu, správa týmu, nastavení jobů a dependencies

Průzkum a vizualizace dat

 • Načtení dat z různých datových zdrojů
 • Základní práce s daty
 • Zjištění popisných statistik jednotlivých proměnných
 • Vizualizace dat pomocí balíčků v Pythonu

Přehled nástrojů ve Sparku určených na transformaci dat

 • Demonstrace algoritmů určených na transformaci proměnných
  • Spojitých
  • Kategorických
  • Textových
 • Ukázka funkcí pro výběr proměnných do modelu a redukci dimenzionality

Tvorba jednotné pipeline pro transformaci dat

 • Skládání jednotlivých transformací do jedné funkce

Trénink modelu a zkoumání výstupů modelu

 • Nastavení parametrů modelu logistické regrese
 • Výběr vyhodnocovacího kritéria
 • Trénink modelu
 • Výběr nejlepšího modelu
 • Zkoumání vlastností modelu
 • Aplikace modelu na testovací data pro zjištění skutečné předpovídací schopnosti modelu

Samostatná práce

 • Za každou z výše zmíněných kapitol bude následovat blok věnovaný samostatné práci, kde si budete moci procvičit získané teoretické znalosti

Co se naučíte

 • Jaké algoritmy pro řešení analytických úloh ve Sparku existují
 • Jak používat jednotlivé techniky pro pokročilou analytiku a machine learning
 • Jak nasadit a aplikovat výsledný model na nově generovaná data
 • Jak vytvořit kompletní distribuovanou Data Science Pipeline
 • Osvojíte si práci s notebookovým nástrojem a jak využít jeho možností pro týmovou práci
2. den

Co se naučíte 2. den

Program 2. dne

Řešení klasifikačních úloh

 • Specifika klasifikačních úloh
 • Přehled technik, které nabízí Spark pro řešení klasifikačních úloh
 • Úlohy zaměřené na klasifikační stromy a náhodné lesy, Multilayer Perceptron
 • Demonstrace použití jednotlivých technik

Řešení regresních úloh

 • Specifika regresních úloh
 • Přehled technik, které nabízí Spark pro řešení regresních úloh
 • Úlohy zaměřené na regresní stromy a náhodné lesy
 • Úlohy zaměřené na gradient boosting a další techniky
 • Demonstrace použití jednotlivých technik

Aplikace modelu na nová data

 • Nasazení modelu na nový datový soubor
 • Posouzení kritérií a vyhodnocení testování

Řešení segmentačních úloh

 • Přehled technik, které nabízí Spark pro řešení segmentačních úloh
 • Demonstrace použití jednotlivých technik

Nasazení modelu na toková data (streaming data)

 • Specifika modelování na tokových datech
 • Jak nasadit vybraný model na nová toková produkční data a exportovat výsledky

Samostatná práce

 • Za každou z výše zmíněných kapitol bude následovat blok věnovaný samostatné práci, kde si budete moci procvičit získané teoretické znalosti

Náš přístup a organizace

PRAKTICKÉ INFORMACE

Organizační informace k workshopu

 • Základní formát je dvoudenní
 • Minimální počet zájemců pro konání workshopu je 5, maximální počet je 10 účastníků
 • Workshop se koná v prostorech spo­lečnosti Adas­tra

Předpokladem jsou znalosti v oblasti:

 • Datové analýzy
 • Programování či SQL
 • Základní zkušenost s Pythonem
 • Základy statistiky

Praktická cvičení

 • Součástí workshopu je sada praktických cvičení, při kterých si nabyté teoretické znalosti prověříte na reálných datech.
 • Budete řešit skutečné byznysové problémy.

Diskuse

 • Interaktivní forma workshopu vám umožní diskutovat o obecných i konkrétních problémech se zkušenými lektory i dalšími účastníky workshopu.
 • Počet účastníků je omezen tak, aby měl každý dostatek prostoru k diskusi a samostatné práci.

Hardware pro praktické ukázky

 • Adastra zajišťuje technické vybavení v podobě Hadoop laboratoře (vlastní cluster) včetně možnosti připojení na přístupový bod (WiFi nebo LAN)
 • Pro praktickou část workshopu je nutný vlastní notebook

Software pro procvičování

 • Adastra je stříbrným partnerem společnosti Clou­dera, světového lídra v distribuci Hadoop technologii.
 • Vyzkoušíte si práci se špičkovým analytickým nástrojem Cloudera Data Science Workbench, který poskytuje přenositelnost kódů do některého z prostředí Python, Scala nebo R.

Školitelé z týmu Data Science

 • Výukou vás budou provázet zkušení lektoři, kteří se s vámi rádi podělí o své know-how a poskytnou vám podporu při řešení samostatných úloh.
 • Kromě teoretických znalostí vás lektoři seznámí i se zkušenostmi z praxe.
 • Zaměří se především na problémy, které se mohou vyskytnout při řešení datových analýz, a vysvětlí, jak je řešit.
Sdílejte dále: