.

Události (Articles/events)

Návod jak vytvořit článek - školení, webinář (training, webinar)

ODKAZ NA VIDEO 

Pro zobrazení musí být povolen přístup (pozor je delší doba načítání)

Přidání událostí (Events) je možné přes administraci v Articles

Přidání nové události (Events) školení, nebo webináře je možné:

 1. přes Administraci  (v Articles), nebo 
 2. přes Připravované akce (použitím tlačítka "+") nebo
 3. přes Archiv událostí (přes link na archiv)

None

1. Administrace

None

2. Připravované akce / 3. Archiv událostí

Jako události (Events) můžeme přidat tyto typy:

 • Školení - Training
 • Webinář - Webinar

postup nastavení Eventu je u obou typů stejný, pouze se liší ve výběru typu události (Eventu)

None

Výběr typu události

1. Event přes administraci

 • Do administrace se dostanete z menu viz. obr.

None

přihášení do administrace

 • Přes odkaz Acrticles se dostanete do editace, kde je možné přidat další Article použitím tlačítka "+ Add Article"
None

1. KROK v administraci otevřít záložku "Articles"

None

2. KROK v "Select Article to change" přidat nový článek "+Add Article"

 • Zobrazí se editace, kde je nutné vybrat typ události (eventu) - Training, nebo Webinar

None

3. KROK - vybrat o jaký typ události se jedná

 • V dalším kroku je nutné vyplnit požadované údaje v "Change Training" (tučným písmem jsou zvýrazněny povinné údaje)

None

4. KROK vyplnit požadované údaje v "Change Trainings"

POZOR !!!

Pokud chceme mít aktivní registraci na školení/webinář (červené tlačítko "Register now") je nutné v záložce Change Training vždy nastavit termín ukončení události, i když nabídka platí stále (nastavíme termín ukončení za 10 let)

None

5. KROK - nastavení možnosti registrace

None

6. KROK otevření editace přidané události

None

7. KROK - odkaz do administrace šablony stránky

Přednastavená šablona stránky Training

None

8. KROK - přednastavená šablona stránky

V administraci šablony stránky je možné:

 - v oddíle Event_Content pomocí standartních pluginů doplnit obsah stránky 

- v oddíle Shared upravit patičku stránky 

vzor šablony

None

Zobrazení událostí na stránce

Plugin - Upcoming eventts (2022)

 • zobrazují se vždy poslední události podle data publikace (od nejmladší po nejstarši)
 • počet zobrazených Eventů (udalostí) pod sebou se nastavuje v pluginu
 • všechny Events (události) je možné zobrazit v Archivu událostí pomocí pluginu Newsroom
None

Připravované události

Nejsou k dispozici žádné události.

Archiv událostí

Plugin - Newsroom

 • plugin se používá pro zobrazení Archivu událostí 
 • v pluginu se nastavuje, jaký typ Eventu (události) chceme zobrazovat
 • zobrazují se vždy 2 události vedle sebe 
None
 • 1 z 33

2. Event přes připravované události

Plugin - Upcoming events (2022)

 • Do editace nastavení Events přes připravované akce je pomocí tlačítka "+" (vlevo nahoře) nad pluginem
 • Další kroky jsou stejné jako při nastavení Events přes administraci
None

3. Event přes archiv událostí

Plugin - Newsroom

 • Do editace nastavení Events přes připravované akce je pomocí tlačítka "+" (vlevo nahoře) nad pluginem
 • Další kroky jsou stejné jako při nastavení Events přes administraci
None