.

Články (Articles)

Návod jak vytvořit článek - zprávu, tiskovou zprávu (news, press release)

ODKAZ NA VIDEO

Pro zobrazení musí být povolen přístup (pozor je delší doba načítání)

Přidání článku (Articles) je možné přes administraci nebo přes archiv článků.

Přidání článku (Articles) je možné přes administraci nebo přes archiv článků.

Jako článek můžeme přidat tyto typy:

 • News (zprávy)
 • Press release (tiskovou zprávu)
 • Recording (záznam)
None

1. Articles přes administraci

None

1. KROK v administraci otevřít záložku "Articles"

None

2. KROK v "Select Article to change" přidat nový článek "+Add Article"

None

3. KROK - vybrat o jaký typ článku se jedná

None

4. KROK vyplnit požadované údaje v "Change News"

POZOR

"TITLE" VYPLŇTE VŽDY PRO VŠECHNY JAZYKOVÉ MUTACE (ideálně překlad), I KDYŽ BUDETE PUBLIKOVAT POUZE NĚKTEROU (předejdete tím problémům s editací a zobrazení v seznamu Articles)

V záložce Change News je možné nastavit:

 1. tagy v oddíle "TAGS" - určí filtr, kde a jak se má určitý článek zobrazovat, tagy je možné vybrat z nabídky, nebo přidat vlastní (tlačítkem "+" vlevo nahoře) - tagy je možné přidávat i odebírat
 2. zobrazení souvisejících článků  v oddíle "RELATED NEWS" 
 • ​​​​​​​vybrané články se zobrazí v pravém bočním panelu, který je přednastavený v šabloně stránky článku
 • články do bočního panelu je možné přidávat i odebírat 
 • počet zobrazených článku v bočním panelu je nutné nastavit v pluginu Latest news with preview
None

5. KROK - nastavení tagů a výběr souvisejících článků

None

6. KROK otevření přidaného článku

None

7. KROK - odkaz do administrace přednastavené šablony stránky

None

8. KROK - přednastavená šablona stránky


Přednastavená šablona stránky editace

V administraci šablony stránky je možné:

 - v oddíle News_Content pomocí standartních pluginů doplnit obsah stránky 

- v oddíle Right side panel nastavit :

 • v pluginu Related news (2022) počet zobrazených souvisejících článků
 • v pluginu Related pages (2022) odkazy na související stránky
 • odebrat/přidat plugin Sidebar newsletter (2022) - přihlášení do newsletteru

POZOR

V pluginech Related news (2022) a Related pages (2022) je vždy nutné přepsat TITLE pro určenou jazykovou mutaci  (není vytvářen atomatický překlad)

None

9. KROK - doplnění přednastavené šablony článku


Zobrazení vybraných článků na stránce

Plugin - Latest news with preview (2022)

 • zobrazuje vždy poslední události ve stavu Active nebo Draft podle data publikace (od nejmladší po nejstarši)
 • počet zobrazených údalostí se nastavuje v pluginu - vedle sebe max. 4, potom se zalomí na další řádek
 • všechny články je možné zobrazit v archivu článků (odkaz pod pluginem - je nutné nastavit link)
None

10. Krok zobrazení článků


Plugin - News showcase

 • zobrazuje 2 vybrané události na řádek ve stavu Active nebo Draft podle data publikace (od nejmladší po nejstarši)
 • počet zobrazených údalostí max. 1, potom se zalomí na další řádek
 • všechny články je možné zobrazit v archivu článků (odkaz pod pluginem - je nutné nastavit link)
None

11. Krok zobrazení článků

2. Articles přes archiv článků

None

11: Odkaz na archiv článků

None

13. KROK - otevření editace pro vytvoření nového článku z archivu článků

Po otevření editace je stejný postup od 3. KROKU až po 6. KROK

None

14 KROK kliknutím na plochu novinky se dostanete do editace stránky News

Po otevření editace je stejný postup jako v "Přednastavená šablona stránky editace"