.

Adoki

Komplexně řízené automatizované datové přenosy

Staňte se datově řízenou firmou. Pracujte se stejnými daty on-premise i na cloudu.

Nástroj pro replikaci dat

None

přesouvá data mezi různými systémy – rychle, efektivně a bezpečně

None

replikuje obrovské počty objektů v minimálním čase

None

řídí vše automatizovaně a z jediného místa

Využití Adoki

None

zajistit úplně stejná data jak na cloudových, tak na on-premise systémech

Hybridní systémy

None

zajistit stále konzistentní datové struktury a minimalizovat vliv datových přenosů do IT infrastruktury

Řízené datové přenosy

None

nelimitovat počet ani velikost přenášených tabulek, bez omezení z hlediska standardních formátů a zdrojů dat

Jakýkoli počet a objem dat

Adoki řídí a spravuje datové přenosy

Adoki umožňuje společnostem efektivně replikovat data mezi systémy. Centrálně řídí a monitoruje přenosy dat z a na jakoukoliv datovou platformu (on-premise i cloud). Datové přenosy se automaticky optimalizují, aby dosahovaly co největšího výpočetního výkonu a neomezovaly provoz platforem a primárních a cílových systémů.

10 000

Jediný člověk uřídí 10 000 datových přenosů namísto dosud potřebného týmu specialistů.

None

   

Replikační platforma pro komplexní správu dat

Adoki je nástroj na replikaci dat. Umožňuje generovat a škálovat datové přenosy. Pro propojení s jakýmkoli datovým úložištěm využívá jednotlivá nativní řešení a konektory. Automaticky kontroluje datová schémata a zajišťuje, aby byla konzistentní. Poskytuje statistiky a optimalizuje datové přenosy s cílem minimalizovat zatížení platforem. Adoki je nástroj postavený na open-source technologiích.

10+

Adoki umí denně snadno replikovat desítky terabytů dat.

Případová studie: Replikace dat ve významné české bance

Jedna z nejvýznamnějších bank v ČR potřebovala automaticky přenášet obrovské množství dat mezi datovým skladem a platformou pro Big Data. Nasadila Adoki, které zastřešilo všechny datové přenosy mezi mnoha platformami, počínaje primárními aplikacemi a konče různými databázemi (Teradata, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, Sybase). Adoki nepřetržitě udržuje v komplexních datových strukturách konzistenci a šetří čas, úsilí a zdroje bankovní instituce, která potřebuje mít data na různých místech, v různých technologických platformách. Datové přenosy se pomocí Adoki synchronizují, spouštějí a monitorují bezproblémově a automatizovaně.

Příklady použití Adoki

Více o příkladech použití ZDE

Grafické uživatelské rozhraní Adoki

None

Intuitivní grafické uživatelské rozhraní pro vývojáře a operátory

None

Rozhraní REST pro systémy a automatizované frameworky

None

Dashboard v Elastic/Kibaně, open-source nástroji pro vizualizaci zpracovávaných logů

   

Vlastnosti Adoki

None

Replikuje, synchronizuje, distribuuje, konsoliduje, migruje, snímkuje a nahrává data ze všech hlavních dodavatelských systémů.

None

Na základě zdrojových metadat automaticky generuje cílová schémata.

None

Pracuje až se stovkami zdrojů a cílů.

None

Udržuje konzistentnost a integritu složitých datových struktur.

None

Minimálně ovlivňuje, tj. nezatěžuje zdrojové ani cílové systémy.

None

Lze ho rychle a snadno nastavit pomocí intuitivního grafického rozhraní (GUI), bez jakéhokoliv ručního programování.

None

Umožňuje jednoduše konfigurovat datové transformace, a to i v průběhu přenosu.

None

Přenáší data v tradičním i hybridním prostředí v režimu real-time i dávkově.

None

Centralizuje monitoring a ssprávu datových přenosů do intuitivního grafického rozhraní.

None

Flexibilní modulární řešení, které respektuje organizační procesy společnosti.

V médiích

Přečtěte si o tom, jak pravidelně přesouvat klíčová data z tradičních datových skladů (EDW) na platformu Big Data:

None

Napište si o konzultaci zdarma

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Jakub Augustín

Big Data Competency Lead

Marcel Vrobel

Adoki Development Lead