.

Big Data

Vaše budoucí zisky stojí na datech. Vezměte si je.

V Adastře víme, jak data sbírat a ukládat, jak je propojit a analyzovat. Víme, jak z nich dostat užitečné informace. Umíme zpracovat různé zdroje dat v dávkách i real-time režimu, on-premise nebo na cloudu. Umíme se o data kvalitně postarat a pustit s nimi do úloh, o kterých se vám dosud jen snilo.

Firemní systémy, výrobní linky i klienti produkují ohromné množství dat. Stačí je zachytit. Mohou mít podobu různých logů, transakcí, signálních dat, senzorických dat, textů, obrázků, hlasů či videí. Už jste se zamýšleli, která data byste mohli skutečně využít? Ať už pro optimalizaci výroby a procesů, inovace obchodních postupů či komunikaci s klienty? Datově řízená společnost je za dveřmi.   

Všechna tato data umíme zpracovávat a byznysově využívat. Například

 • optimalizujeme výrobu
 • optimalizujeme procesy
 • inovujeme obchodní postupy
 • inovujeme komunikaci s klienty

Naši klienti se stávají datově řízenými fimami.

Adastra navrhuje a implementuje řešení, která mj. zahrnují:

 • budování Big Data platforem,
 • ukládání a zpracování dat do užitečné podoby,
 • integraci datových zdrojů na jedno místo,
 • tvorbu hybridního Data Lake (onpremise i v cloudu),
 • přesuny dat z datových skladů a na datové sklady, onpremise platformy i cloudy,
 • zprovoznění linek na zpracování tokových dat (streaming),
 • tvorbu datových katalogů,
 • architektonické koncepty začlenění Big Dat do IT architektury,
 • základní i pokročilou analytiku (Data Science),
 • šíření osvěty o Big Data (školení a workshopy na míru).

Příklad z banky – Big Data zvyšují konverze

Big Data zvyšují konverze v bance

Adastra realizovala několik projektů pro tuzemské bankovní domy. Těm se díky nalezení dosud nových a nevytěžených informacích o klientech zvýšila konverze z 0,5 % na 6-7 %, tedy o dvanáctinásobek, porovnáme-li výsledek s konverzemi dosaženými kombinací direct mailu a volání z call centra. 

12x

Konverzní míra při segmentaci s využitím big dat při textové analýze bankovních popisků se u jednoho z našich klientů zlepšila 12krát. 

Analýza dat o klientech ze sociálních sítí pak podle našich odhadů přispívá až k desetinovému růstu objemu poskytnutých půjček za stávající úrovně rizika. 

10x

větší objem poskytnutých hypoték

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Dagmar Bínová

Big Data Science Lead

Jakub Augustín

Big Data Competency Lead