.

Big Data

Big Data

Vaše budoucí zisky stojí na datech. Vezměte si je.

Generování dat nikdy neprobíhalo v takovém měřítku jako dosud. Je jich obrovské množství a jejich objem neustále roste. Generují je lidé používáním různých zařízení i stroje svým fungováním. V Adastře víme nejen to, jak data sbírat a ukládat, ale především jak je propojit a analyzovat, aby z nich byly užitečné informace. Umíme zpracovat různé zdroje dat v dávkách i real-time režimu, on-premise nebo na cloudu. Umíme se o data kvalitně postarat a pustit s nimi do úloh, o kterých se vám dosud jen snilo.

Big Data pro velké i střední firmy

Big Data dnes zajímají každou středně velkou i větší firmu, ať už se pohybuje v oblasti financí, telekomunikací, retailu, e-commerce nebo samotné výrobě. Jejich systémy, výrobní linky i klienti už Big Data produkují. Stačí je zachytit. Mohou mít podobu různých logů, transakcí, signálních dat, senzorických dat, textů, obrázků, hlasů či videí. Už jste se zamýšleli, která data byste mohli skutečně využít? Ať už pro optimalizaci výroby a procesů, inovace obchodních postupů či komunikaci s klienty? Datově řízená společnost je za dveřmi.   

Big Data řešení, která Adastra navrhuje a implementuje, mj. zahrnují:

 • budování Big Data platforem,
 • ukládání a zpracování dat do užitečné podoby,
 • integraci datových zdrojů na jedno místo,
 • tvorbu hybridního Data Lake (onpremise i v cloudu),
 • přesuny dat z datových skladů a na datové sklady, onpremise platformy i cloudy,
 • zprovoznění linek na zpracování tokových dat (streaming),
 • tvorbu datových katalogů,
 • architektonické koncepty začlenění Big Dat do IT architektury,
 • základní i pokročilou analytiku (Data Science),
 • šíření osvěty o Big Data (školení a workshopy na míru).
163 ZB

Výzkumná společnost IDC ve svých prognózách předpokládá, že do roku 2025 bude v digitálním světě ohromných 163 zettabytů, tedy 163 bilionů gigabytů dat. Jak je jeden zettabyte velký? Pro představu se do něj v digitální podobě vejde muzika, kterou byste mohli v kuse poslouchat dvě miliardy let.

Tím, že se data dají relativně jednoduše zpracovávat téměř v reálném čase, a tím, že máme mnohem bohatší databáze, dnes můžeme Big Data považovat za zlatý důl. Sběr a analýza velkých dat vám totiž pomůže lépe pochopit nejen firemní procesy na každé úrovni řízení, ale také chování a přání zákazníků.

Některé firmy ale neumí z tohoto zlatého dolu vytěžit nic a v záplavě dat se spíše topí. Řešením je užší spolupráce IT oddělení s byznysem, která je pro efektivní využití technologií Big Dat nevyhnutelná. Je potřeba si vyjasnit, co všechno bohatší datové zdroje mohou do firmy přinést, kde všude se mohou uplatnit.

Benefity velkých dat:

 • umožňují sledovat různé situace okamžitě i za dlouhou historii,
 • šetří náklady,
 • umožňují nahlížet na různé události z různých pohledů (např. přes různá oddělení) a získávat komplexní pohled pomáhají pochopit situaci na trhu,
 • přispívají k vývoji tržně úspěšného produktu.
12x

Konverzní míra při segmentaci s využitím big dat při textové analýze bankovních popisků se u jednoho z našich klientů zlepšila 12krát.

Příklad z banky – Big Data zvyšují konverze

Adastra realizovala několik projektů pro tuzemské bankovní domy. Těm se díky nalezení dosud nových a nevytěžených informacích o klientech zvýšila konverze z 0,5 % na 6-7 %, tedy o dvanáctinásobek, porovnáme-li výsledek s konverzemi dosaženými kombinací direct mailu a volání z call centra.

Analýza dat o klientech ze sociálních sítí pak podle našich odhadů přispívá až k desetinovému růstu objemu poskytnutých půjček za stávající úrovně rizika.

Rádi byste získali řešení přímo na míru vašim potřebám? Kontaktujte nás ještě dnes.

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Dagmar Bínová

Big Data Science Lead

Jakub Augustín

Big Data Competency Lead