.

Inovace v podnikání

Transformace průmyslových odvětví pomocí nových technologií

Adastra s využitím nových technologií pomáhá firmám inovovat obchodní modely. A to tak, aby obcodpovídaly měnícímu se chování a očekávání zákazníků.

Pomáháme organizacím posoudit různé inovační přístupy a strategie, sladit klíčové zainteresované strany, vytvořit plán inovací a řídit komplexní realizaci inovací včetně technické dodávky a změn v organizační struktuře a firemní kultuře, které jsou nezbytné pro udržitelný rozvoj podnikání.

Inovujeme v postupných krocích, s přesně definovanými prioritami

Na začátku posoudíme váš současný obchodní model, dostupné zdroje, inovační nápady a plán rozvoje. Poté se zaměříme na formulaci dosažitelných inovačních ambicí a cílů rozdělených do menších prioritních iniciativ a programů, které postupně přinášejí obchodní hodnotu. J

akmile jsou programy sladěny, pomáháme organizaci připravit se na změny související s lidskými zdroji, na změny kultury nebo úpravy provozního modelu.

Naše divize IT poradenství pokrývá také technologické požadavky.

Definice nápadů

Pomáháme pochopit, v čem je firma výjimečná.

Příprava plánu

Dodáváme business hodnotu postupně v menších iniciativách

Budování organizace

Pomáháme s realizací organizačních, kulturních a provozních úprav tak, aby odpovídaly novým obchodním modelům.

Dodávka technologií

Komplexní dodávka technologických úprav

Nemělo by vám uniknout

Inspirujte se na našem blogu

Kontaktujte nás

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Miroslav Kolar

CEO Adastra Business Consulting