.

Poradenství v oblasti fúzí a akvizic

Odhalíme investorům skutečnou hodnotu transakce

Pomůžeme investorům odhalit a pochopit skrytá rizika a příležitosti v obchodních operacích a v IT prostředí firem, o které se zajímají.

Pomáháme snižovat investiční rizika a odhalovat skrytou hodnotu

 • Detailní vhled do organizací
 • Prověřená metodika due diligence
 • Přístup založený na praktických zkušenostech

Důvěřují nám ti nejlepší

Profesionální služby pro všechny fáze M&A

Provedeme vás všemi fázemi fúze nebo akvizice vaší společnosti.

Máme hluboké znalosti problematiky, popřípadě zkušenosti v dílčí oblasti kritických procesů fúzí a akvizic.

PŘED FÚZÍ

ČSOB
Eurobank Direktna
KBC Bank
Slovak Telekom
T-Mobile
___________________

UŠETŘETE VÍCE NEŽ 80 % NUTNÉ ZÁTĚŽE PŘED VLASTNÍM PROCESEM DUE DILLINGENCE

None

Konsolidace & anonymizace dat

Příprava analytického souboru dat pro účely due diligence a poskytnutí potřebných informací o budoucích synergiích. 

None

Hodnocení kvality původních dat

Podrobné posouzení současné úrovně kvality dat pro budoucí podrobné plánování migrace dat včetně nápravných opatření.

None

Profilování zákazníků & překrývání portfolia

Pochopení profilu sloučených portfolií obou bank a překrývání portfolií.

None

Shlukování cílových segmentů

Segmentace zákazníků na základě konsolidovaných informací z obou sloučených subjektů (včetně konsolidované expozice zákazníků).

None

Analýza portfolia produktů pobočky

Porozumění stávající geografické struktuře obou zákaznických portfolií.

1. DEN PO FÚZI

ČSOB
Dresdner Bank
Eurobank Direktna
Intesa Saopaolo
___________________

ZAJIŠTĚNÍM SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY VČASNĚ PO PRÁVNÍ FÚZI POSKYTUJE VÍCE PROSTORU PRO VHODNÉ PLÁNOVÁNÍ INTEGRACE PO FÚZI (VČETNĚ MIGRACE DAT)

None

Zprostředkovatelské konsolidované regulační výkaznictví

Řešení souladu s regulatorním výkaznictvím i bez integrovaného IT prostředí může být všední prací. Postaráme se o to. Máme zkušenosti.

None

Přístup k migraci dat

V závislosti na celkovém přístupu k migraci je třeba vypracovat potřebnou strategii i pro migraci dat. Zkušeností a nástrojů máme dostatek.

INTEGRACE PO FÚZI

ČSOB
Erste
KBC Bank
T-Mobile
___________________

MIGRACE DAT BÝVÁ BĚŽNĚ JEDNÍM Z HLAVNÍCH BRZD PO DOKONČENÍ FÚZE. NE S NÁMI.

None

Datová migrace

Komplexní migrace dat včetně analýzy zdrojových dat, pochopení potřeb cílového systému a implementace transformačních pravidel/procedur.

None

Řešení problémů s kvalitou dat

Automatizované řešení zjištěných problémů s kvalitou dat a/nebo transparentní podávání zpráv a zadávání údajů pro manuální čištění.

None

Sladění migrace

Srovnání finančních a nefinančních údajů a rozdílů mezi starým prostředím a cílovým ekosystémem core-banking.

None

Konsolidace zákazníků

Cílová konsolidace zákaznických portfolií slučovaných institucí.

None

Zavedení Business Intelligence

Úpravy ekosystému BI a datových skladů (zejména pro účely regulatorního výkaznictví).


Naše služby v oblasti fúzí a akvizic

Rychlý a hladký průběh M&A s našimi nástroji

Data Migration Engine

Konzola pro správu pro velmi kontrolované provádění migrace dat. Rychlý a přehledný přehled o úspěšnosti migrace, chybných migračních záznamech a nápravných opatřeních.

Customer Consolidation Engine

Robustní platforma pro párování a slučování zákazníků, konsolidaci, sjednocení a mastering. Předdefinovaná pravidla pro párování a slučování. Skvělý start buď pro počáteční konsolidaci zákazníků, nebo pro cílovou konsolidaci během integrace po sloučení.

Data Quality Framework

Samoučení, detekce vzdálených hodnot, detekce duplicit, standardizační pravidla, řešení problémů, oznamování změn, detekce datových vzorů, nekonečná rozmanitost výrazů a mechanismů řešení problémů.


Naši partneři

None
None
None
None
None
None
None
None

Případové studie

Sloučení dat ČSOB banky a Istrobanky trvalo pouhý rok

None


900

zmapovaných cílových atributů

12

měsíců trvalo sloučení dat Istrobanky

Banka ČSOB musela sloučit data z Instrobanky do svých systémů. Z více důvodů musela být realizace dokončena během 12 měsíců. 

 • 35 různých typů rozhraní
 • 900 zmapovaných cílových atributů
 • 70 reportů bylo vytvořeno
 • 100 lidí z ICT (většina z nich na částečný úvazek) se zapojilo


První fáze projektu měla ambiciózní časový plán - 2,5 měsíce pro sladění DWH/MIS, právní sloučení, propojení platebních systémů, rebranding a sjednocení cen. Kromě toho byla nutná migrace klientských dat a běžných účtů v eurech.

Šest měsíců po zahájení projektu Adastra realizovala aktualizaci klientských dat a migraci držitelů karet, vkladových a úvěrových produktů, platebních produktů a zajištění. Rovněž dokončila výpisy výsledků migrace pro migraci debetních karet, elektronického bankovnictví, plných práv/podpisových vzorů a dopisů klientů. V poslední fázi Adastra také dokončila migraci kreditních karet a hypotečních úvěrů, výpis pro migraci kreditních karet a fázi umožňující přípravu vypnutí systémů.

Adastra připravila konsolidovaný regulatorní reporting pro společnost Direktna i bez integrované IT infrastruktury

None


5+

FTE

8

měsíců pro sloučení dat z OTP

Fúze Eurobank Serbia se společností Direktna si vyžádala rychlou přípravu konsolidovaného regulatorního výkaznictví, které kombinuje výkazy obou bank. 

 • Konsolidované regulatorní výkaznictví se připravuje i bez integrace IT infrastruktur.
 • Velmi složitý ekosystém zúčastněných stran výkaznictví (skládající se z místního a celokoncernového regulatorního výkaznictví).
 • Extrémně krátký termín pro dodání.

ČSOB Banka sloučila data z OTP v rámci integrace po fúzi

None


1000+

zmapovaných cílových atributů

8

měsíců pro sloučení dat z OTP

V rámci integrace po fúzi musela banka ČSOB sloučit data z OTP do svých systémů (Temenos T24).

 • 16 různých oblastí
 • 1000+ cílových atributů zmapováno
 • Migrace do systému, který v té době nebyl zcela stabilní (pohyblivý cíl pro mapování)


Adastra nasadila Migration Engine Framework. Zajistili jsme také adaptaci pomocí nové datové vrstvy pro struktury T24 API a ME Admin Console. Konsolidace zákaznických dat zahrnovala standardizaci a vyčištění osobních údajů a adres zákazníků. Adastra také označila ke konsolidaci OTP zákazníky existující v ČSOB SK. Dále Adastra navrhla konsolidační pravidla a poskytla konzultační podporu ČSOB při řešení problémů s překrýváním zákazníků.

Fáze přípravy, migrace a testování dat zahrnovala: datový model zdrojových systémů, importy dat, mapování zdrojů na cílové systémy (near-SQL), transformační skripty a vyhledávání v kódové knize mezi zdroji a T24.

Adastra migrovala několik milionů aktivních uživatelů do nového CRM systému ve společnosti Slovak Telekom

None


24

Projekt implementace systému CRM trval 24 měsíců

Miliony

aktivních uživatelů/předplatitelů prošlo migrací

Společnost Slovak Telekom zaváděla nový CRM (Siebel), který je nejzásadnějším systémem v segmentu telco (spravuje veškerá data o klientech a informace o vlastnictví produktů).

 • Několik tisíc různých produktů v portfoliu společnosti Slovak Telekom (jak v maloobchodní, tak v podnikové obchodní linii).
 • 3 systémy CRM musely být po omezenou dobu synchronizovány paralelně (2 verze systému Siebel + 1 starší systém CRM pro retailovou obchodní linii).
 • Více než 100 spolupracujících konzultantů v rámci celého programu.


Adastra musela také koordinovat různé dodavatele v procesu migrace (příprava jediného zdroje pro migraci, přizpůsobení novému zdrojovému systému (Siebel CRM) a systémového integrátora.

Nemělo by vám uniknout

Blog

Kontaktujte nás

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Miroslav Kolář

CEO Adastra Business Consulting