.

PII Data Protector zvyšuje bezpečnost používání zákaznických dat v cloudu díky anonymizaci osobně identifikovatelných údajů.

PII Data Protector

Klíčové benefity

None

Zákaznická data nebo jiné osobní údaje jsou upravené do nečitelné podoby

None

Ověřeno na velkých objemech dat (miliony záznamů)

None

Minimální dopad na uživatele, žádný na systémy

None

V souladu s architekturou mikroslužeb


None

Ochrana osobních údajů v cloudu

Cloudy nabízejí nákladově efektivní, škálovatelný a inovativní způsob ukládání dat. Mnoho společností stále váhá, pokud jde o odesílání citlivých údajů zákazníků do cloudu, kvůli obavám o ochranu osobních údajů. Ztrátě kontroly nad osobně identifikovatelnými údaji (PII) lze zabránit. PII Data Protector můžete integrovat s platformou Bloomreach (dříve Exponea) Customer Data & Experience, nebo s jakýmkoli veřejným cloudem (AWS, Azure, GCP...). Platforma nabízí centralizovanou službu pro anonymizaci a deanonymizaci různých typů osobních údajů. K dispozici jsou dvě metody: tokenizace nebo šifrování. Obě metody zajišťují, že osobní údaje jsou v cloudu anonymizovány, zatímco systémy a komunikační kanály společnosti pracují se surovými daty bez nutnosti úprav. Doplněk prohlížeče poskytuje oprávněným interním uživatelům společnosti automatický překlad zašifrovaných dat do čitelné podoby.


Tokenizace nebo šifrování

Tokenizace dat je proces nahrazení citlivého datového prvku jeho ekvivalentem (tokenem), který nemá žádný vnější nebo zneužitelný význam nebo hodnotu. Token je odkaz (identifikátor), který se prostřednictvím tokenizačního systému mapuje zpět na citlivá data. Šifrování dat převádí data do jiné formy nebo kódu tak, aby je mohly číst pouze osoby s přístupem k tajnému klíči (dešifrovací klíč) nebo heslu.

None

None

Výhody nástroje PII Data Protector

V případě narušení bezpečnosti zvenčí nelze z původní hodnoty získat bez přístupu k tabulkám tokenů nebo šifrovacímu klíči. Ověřeno při vysokých objemech v řádu milionů záznamů, řešení podporuje dávkový i transakční tok dat. Má minimální dopad na uživatele – k dispozici je doplněk webového prohlížeče, který na straně klienta automaticky převádí šifrovaná data do čitelné podoby. Nemá žádný dopad na interní systémy a komunikační kanály společnosti. Je v souladu s architekturou mikroslužeb. PII Data Protector má grafické uživatelské rozhraní pro manuální šifrování a dešifrování dat.


Kontaktujte nás

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Martin Obetko

Managing Consultant