.

ESG strategie založená na datech

Přístup řízený daty přináší pozitivní transformaci s dopadem na změnu klimatu

Udržitelná budoucnost je velkou výzvou. Aby bylo možné dosáhnout pozitivní transformace ovlivňující změnu klimatu, musí společnosti převzít kontrolu nad svou ekologickou stopou.

Od roku 2023 jsou všechny společnosti s více než 250 zaměstnanci povinny reportovat data týkající se ESG. To zahrnuje nejen uhlíkovou stopu, ale také spotřebu vody, využívání surovin, strukturu řízení a mnoho dalšího.

Adastra může pomoci tento náročný úkol splnit díky svým rozsáhlým zkušenostem s regulatorním reportingem pro velké banky, pojišťovny, utility, maloobchod a další instituce.

Zhlédněte videorozhovor

Panelová diskuse na téma Cirkulární ekonomika a digitalizace proběhla v sídle společnosti Adastra 21. června 2022. Následovala po promítání filmu Going Circular a vystoupili na ní Ondřej Vaněk z Blindspot Solutions a Cyril Klepek z Cyrklu, moderátorkou byla Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky, který byl zároveň organizátorem této akce.

Adastra je členem Českého cirkulárního hotspotu, který byl založen jako národní platforma pro zavádění principů cirkulární ekonomiky do českých firem.

Tři pilíře ESG

E
Environment (Životní prostředí)

Vliv společnosti na životní prostředí

Environmentální témata, včetně například toho, jaké zdroje se používají (suroviny, emise, úroveň inovací).

S
Social (Sociální)

Úroveň společenské odpovědnosti

Zahrnuje například hodnocení pracovních podmínek, přístup k dodržování lidských práv a dopad výroby podniku na společnost.

G
Governance (Správa)

Standardy řízení společnosti

Vnitřní kontroly a postupy (obvykle různé normy, například ISO), odpovědnost dodavatelů nebo vedení společnosti jako celku.


Výzvy

None

Nulové emise

Zvyšujte efektivitu vlastního provozu a spolupracujte s dodavateli a podporujte je při snižování jejich ekologické stopy.

None

Změna preferencí

Nové příležitosti pro nové produkty, jejichž hlavním principem je udržitelnost a které jsou dodávány s plnou transparentností.

None

Dlouhodobé použití

Cílem je dlouhodobé řešení bez nutnosti zavádět každý rok novou verzi.

None

Regulační tlak

Regulátoři budou i nadále rozšiřovat svůj dohled nad emisemi CO2 a zabývat se vlivy, které organizace vyvíjejí na přírodní ekosystémy.

None

Dodavatelské řetězce

Křehkost dodavatelských řetězců se projevuje v souvislosti s globálními událostmi, včetně změny klimatu. To představuje neviditelná rizika, která mohou mít na organizace ničivé dopady.

None

Komplexní řešení

Mít jen rámec nemusí být dostačující. Nezbytné je celkové řešení „vše v jednom“.


_________
Co znamená ESG rámec?

Různé organizace, včetně vlád, vytvářejí ESG rámce, které se zaměřují na snižování znečištění, otázky zdraví a bezpečnosti a firemní filantropii. To pomáhá zainteresovaným stranám pochopit, jak organizace řídí příležitosti a rizika související s otázkami udržitelnosti.

_________
Jak řídit rizika spojená s ESG frameworkem?

Jedná se o pokročilý nástroj pro řízení rizik zaměřený na identifikaci, hodnocení a řešení potenciálně škodlivých dopadů činnosti firmy na zaměstnance, místní komunity a životní prostředí. Výpočet ratingu celkového hodnocení firemních ESG rizik zahrnuje míru nezvládnutého rizika pro každé významné ESG téma.

_________
Jak vytvořit ESG strategii?

Strategie ESG v konečném důsledku pomáhá podpořit celkový růst a snížit náklady. Ujistěte se tedy, že je vaše ESG strategie přizpůsobena přesně pro vaši společnost – dodržujte předpisy, zapojte prioritní zúčastněné strany, vytvořte plán a rámec pro implementaci a vysvětlujte cíle.


Postavte se výzvám s ESG frameworkem od Adastry

Pokud máte k dispozici veškeré údaje o faktorech ESG ve vaší společnosti a dodavatelském řetězci, Adastra vám pomůže vyvinout a implementovat komplexní ESG strategii pro získávání, shromažďování, konsolidaci a analýzu těchto dat za účelem dodržování předpisů, transparentnosti a řízení rizik. Poskytneme vám podrobný pohled do ESG reportingu, protože jen ten má skutečný smysl.

Získejte informace, které vám umožní činit informovaná rozhodnutí respektující hodnoty udržitelnosti.

RECORD

Sbírejte a propojujte data a výpočet vašeho dopadu
 

None

 • Měřte a automatický sbírejte všechna dostupná data - i z fyzického světa prostřednictvím senzorů IoT.
 • Centralizujte data ze všech interních i externích zdrojů - master data, referenční data a další
 • Zbourejte datová sila a použijte datový model pro všechny výpočty
 • Kalkulujte emise napříč oblastmi působnosti (scopes)
 • Generujte přesnější výsledky

REPORT

Zobrazujte analýzu dat a poznatků, vizualizace a sdílení výsledků

None

 • Vizualizujte dopad v téměř reálném čase - analýza "co kdyby"
 • Sledujte výsledky v porovnání s cíli
 • Získejte užitečné informace pro maximalizaci pokroku
 • Sdílejte výsledky se zúčastněnými stranami a agenturami

REDUCE

Urychlete kroky na cestě k udržitelnosti

None

 • Stanovte si a sledujte cíle udržitelnosti
 • Vypracujte road mapy založené na datech
 • Využívejte analytiku ke zlepšení činností v oblasti snižování emisí
 • Připomeňte si základní principy a prosazujte trvalé změny

Adastra integruje data z více zdrojů, aby zákazníkům poskytla lepší přehled o dopadech jejich činnosti a rizicích ESG tak, aby splnili regulační požadavky a činili lepší rozhodnutí pro udržitelnou budoucnost.


Co získáte s řešením od Adastry

 • Plně integrovaná data do modelu
 • Knihovnu, model faktorového mapování, profil
 • Přizpůsobené reporty, přehledy, základ pro další optimalizaci vaší stopy

Jak probíhá kalkulace

End-to-end postup

KNIHOVNA

obsahuje emisní faktory a mapování faktorů pro určité období.

None

MAPOVÁNÍ FAKTORŮ

spojuje faktor s konkrétními referenčními údaji na základě konkrétního datového vzorce.


 

None

MODEL

obsahuje vzorce a propojuje se s konkrétním emisním faktorem na základě scénáře.


 

None

VÝSLEDEK

propojí model s daty o činnosti a vypočítá emise vzniklé v jejím důsledku.

None

Partnerství

Naše řešení


e-Fleet – nástroj pro optimalizaci složení vozového parku a splnění požadavků na emise CO2

None

e-fleet je softwarový nástroj, který optimalizuje složení vozového parku na základě parametrů ESG, finanční a technické dostupnosti nabíjení.

e-fleet vypočítá optimální složení vozového parku na základě vašich potřeb nebo potřeb vašeho klienta.

Jak e-Fleet funguje

1.

vyberte si libovolný typ vozu ze seznamu možností

2.

zobrazte počet elektromobilů, OPEX, CAPEX a uhlíkové emise

3.

změňte svůj výběr a podívejte se na výsledky OPEX, CAPEX a emisí CO2

4.

vypočítejte optimální složení vozového parku

Přínos pro váš business

Podpora businessu

 • Snadno použitelný nástroj pro každého zaměstnance nebo zákazníka
 • Zvýšení businessu pomocí nástroje pro výpočet business casů přímo na místě
 • Možnost přizpůsobení potřebám firmy

Plnění ESG cílů

 • ESG marketing a image společnosti založené na reálných aktivitách
 • Nezbytné pro zachování konkurenceschopnosti na trhu

Úspora nákladů

 • Úspora nákladů na FTE – není potřeba žádný odborník na ESG
 • Úspora času – snadno dostupná tvrdá data v reálném čase
 • Méně chyb

Usecasy

Spočítejte si ideální složení vozového parku včetně elektromobilů

Zjistěte, kolik elektromobilů a jaké modely je možné koupit a udržovat. Zadejte vaše stávající a teoretické parametry (počet vozů, požadavky na využití vozů) a parametry budovy.

Vypočítejte specifikace stavby

Ověřte si, jaké parametry elektrické energie musí mít vaše budova, abyste mohli udržovat požadované množství a typ elektromobilů.

Analýza what-if

Pomáhá analyzovat současnou situaci a scénáře budoucích kroků. Dokáže například zodpovědět následující otázky:

• Pokud chceme dosáhnout průměrné produkce CO2 na automobil a kilometr 120,4 gramu a nákladů na kilometr 1 euro, jaký je počet elektromobilů a jakých elektrických modelů?

• Pokud chceme koupit 50 vozů Nissan LEAF, kolik nástěnných boxů a s jakými parametry musíme nainstalovat? Musíme změnit příkon? Měli bychom si místo toho koupit Hyundai Ioniq? Měli bychom koupit méně vozů Enyaq?

• Pokud máme ve vozovém parku 30 vozů Honda Accord TDi, jaké vozy bychom měli koupit příště, abychom splnili naše cíle v oblasti spotřeby CO2?


Monitoring toku odpadu – komplexní řešení optimalizace materiálových toků ke splnění ESG parametrů

None

Trend analysis

Analýza vývoje v cirkularitě jednotlivých materiálů, analýza substituce recykláty a analýza posunu v cirkulární pyramidě.

Anomaly detection

Detekce anomálních hodnot v materiálových tocích, drill-down pro pochopení anomálie a její vysvětlení.

Prediction

Predikce vývoje materiálových toků a dosažení okrajových podmínek (například kapacity skladovacích prostor).

Nabízíme end-to-end řešení

None

Porozumění

aktuálnímu stavu monitoringu odpadu

None

Draft

cílového stavu a navržení metrik úspěchu

None

Návrh kroků implementace

na datové, reportingové a analytické úrovni

None

Realizace

celého řešení

Optimalizace toku odpadu

 • Optimalizace skladovacích prostor
 • Optimalizace materiálového toku vzhledem k ESG indikátorům
 • Optimalizace prodeje/nákupu na Cyrkl či jiných tržištích
 • Optimalizace svozu odpadů a what-if analýza pro jednání s odvozci odpadu

Naši partneři


Případové studie

ŠKODA AUTO: Umělá inteligence pomáhá automobilce s nejlepším využitím prostoru kontejnerů

None


30

sekund trvá aplikaci, než vypočítá vhodnou kombinaci palet

2000

různých typů používaných palet

Nasazením optimalizačních algoritmů v aplikaci OPTIKON a digitalizací procesu plánování nakládky jsme společně se ŠKODA AUTO dosáhli:

 • úspor ve výši 840 000 eur během prvního roku,
 • úspor při přepravě 300 kontejnerů během prvního roku,
 • úspor 162 tun emisí CO2 během prvního roku,
 • usnadnění procesu školení nových zaměstnanců,
 • možnosti detekce chyb v systému balení.

Continental Barum: Optimalizace vnitroskladové přepravy snížila přepravní náklady

None


20+

milionů pryžových pneumatik se ročně vyrobí v závodě Continental Barum.

1

chytrá aplikace řídí celý proces skladování nových pneumatik.

Společnost Continental Barum ročně vyrobí více než dvě desítky milionů pryžových pneumatik. Výrobce chtěl minimalizovat vnitroskladovou přepravu všech dílů určených k odeslání jednotlivých objednávek

Analyzovali jsme historická data (objednávky, expedice, trasy) a vyvinuli inteligentní algoritmus a chytrou webovou aplikaci, která navrhuje, kde skladovat vyrobené zboží, aby se minimalizovala budoucí potřeba meziskladové přepravy.

 • Více objednávek lze odeslat přímo z jednoho skladu.
 • Tranzit mezi sklady je omezen na minimum.
 • Náklady na meziskladovou přepravu se výrazně snížily.

Optimalizace výrobního procesu snížila emise CO2 a náklady na přepravu o 20 %20%

snížení nákladů na přepravu

20%

snížení emisí CO2

Velký výrobce potřeboval snížit celkové náklady spojené s dodávkou zboží od dodavatelů do výrobního závodu. Přizpůsobili jsme a integrovali naši optimalizační platformu Optimus 4.0která pomáhá společnostem:

 • optimalizovat širokou škálu složitých operací během několika minut,
 • zaručit soulad s obchodními pravidly,
 • ušetřit náklady,
 • rozšiřovat podnikání.

Platforma tak umožnila efektivní plánování přepravy od různých dodavatelů do výrobního závodu. Náklady na přepravu a emise CO2 se snížily o 20 %.


Chcete zlepšit plánování, sestavování rozpočtu a predikce?

KONTAKTUJTE NÁS

Podívejte se také na

Naši experti

Petr Sládek

Consultant

Ondřej Vaněk

CEO Blindspot Solutions

David Kaláb

Ředitel divize Government, Utility & Insurance