.

Data Governance

Nepřidělit odpovědnosti za data znamená, že data nejsou řízena.

Pokud není jasné, kdo data ve firmě potřebuje a kdo je za ně zodpovědný, budou ležet ladem. Jak udržovat a zlepšovat jejich kvalitu?V Adastře vám s tím pomůžeme. Využijte potenciál systematické správy dat a získejte konkurenční výhodu nad těmi, kteří tak nečiní.

Buďme upřímní: máte ve firmě tak kvalitní data, aby z nich vaši zaměstnanci získali správné, přesné a úplné informace v okamžiku, kdy je potřebují? Víte, která data a jak spravovat? Díky spolupráci s Adastrou je budete moci snáze rozpoznat a určit, kdo je za ně zodpovědný, vědět, kdo je využívá, kdo k nim má přístup. Zjistíte, kdo kvalitní data skutečně potřebuje a má tedy největší zájem na financování zlepšení jejich kvality. Definujme společně zásady a pravidla pro správu dat.

Pokud to neuděláte, můžete se dostat do situace, kdy vy nebudete spravovat svá data, ale data budou řídit vás a vaši firmu. A pokud jsou data nekvalitní, firma bude snadno podléhat rizikovým faktorům.

Máte pocit, že by to mohl být případ vaší společnosti? Pak se na nás s důvěrou obraťte. Nabízíme řadu funkčních konceptů, tematických konzultací a hotových řešení v oblastech správy, řízení a kvality dat.

44 %

44 % společností nemá žádné formální zásady pro řízení dat. Polovina z nich neuvažuje o tom, že by se v příštích letech oblastí data governance zabývala.

Data governance a data quality

Pracujeme s osvědčeným souborem principů, postupů, návrhů funkcí a technologických řešení pro vytvoření organizačního rámce v oblasti data governance a zavedení systémové podpory pro oblast data governance a data quality v celé její šíři.

Náš přístup spojuje oblasti data governance a data quality do jednoho celku. Umožňuje rychlou implementaci osvědčených postupů, konceptů a podpůrných nástrojů. Nedílnou součástí jsou pravidelné revize stávajícího systému data governance s cílem najít kroky k jeho zlepšení.

Propojení s komplexní podnikovou architekturou

Chcete-li v data governance uspět, zaměřte svou pozornost na správné prvky, jejich charakteristiky a zásady řízení jednotlivých typů prvků. Neodhalené rozdíly mezi „objekty v podnikání“, „informacemi v podnikání“, „logickými datovými entitami“ a „databázovými prvky“ vedou až příliš často k nedorozuměním mezi IT týmem a dalšími částmi firmy. "

Řešením této situace je Adastra Enterprise Architecture Framework - Governance Generation, který obsahuje osvědčené typové rozdělení řízených prvků. Při implementaci v nástroji CASE tento framework mimo jiné pomáhá v rámci governance evidovat přiřazenou odpovědnost za mapované prvky.

Komplexní pohled na celou oblast

Pokud začnete pracovat v oblasti governance nebo péče o kvalitu dat, bude klíčové přiřadit odpovědnosti a zaměřit správu na správnou doménovou vrstvu. Governance i kvalita se projevuje ve vrstvách

  • Data  
  • Informace
  • Znalosti.

Jak si to konkrétně představit? Na detailní úrovni přiřadíte obchodníkům prvky, které mají povahu „informace v podnikání“ (někdy označované jako „information asset“), „logické datové entity“ architektům a návrhářům IT systémů a „databázové prvky“ těm, kteří jsou odpovědní za provoz technologického řešení. Trasování mezi nimi pak umožní jasně pochopit, jak vyšší vrstva motivuje vrstvu nižší.

Poslechněte si podcast s Nikolou Pleskou (Microsoft) a Jiřím Čermákem (Blindspot Solutions): Computer vision často odhalí nedostatky, o kterých firmy nemají ani tušení

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Martin Bém

Consultant & DW Architect