.

Categoo

Automatizovaná kategorizace bankovních transakcí

Aplikace pro kategorizaci bankovních transakcí automaticky přiřazuje každé karetní i nekaretní transakci popisek a zařazuje ji do předem definované kategorie. Umožňuje tak sledovat, analyzovat výdaje a příjmy u jednotlivých klientů i vybraných zákaznických segmentů.

None

Banka s ní porozumí finančnímu chování klientů
Díky lepším informacím komunikuje cíleně, relevantně, personalizovaně

None

Klient sleduje a analyzuje své příjmy a výdaje až na úroveň prodejních míst
získá přehled, kolik finančních prostředků a v jaké kategorii vynakládá

Výsledky dosažené v jedné z TOP5 českých bank

98,5 %

karetních operací aplikace automatizovaně přiřadí kategorie

2,1 milionu

transakcí za den aplikace zpracuje a přiřadí jim kategorie

zlepšení o 40 %

o 40 % aplikace v bance zvýšila přesnost kategorizace u karetních operací ve srovnání s původním řešením

Aplikace od Adastry rychle a efektivně automatizuje kategorizaci ve vašem mobilním nebo elektronickém bankovnictví

None

Vyřešíte jednotnou strukturu pro všechny typy kategorií

None

Nadefinujete detailní kategorizační strom

None

Zavedete konvence pro přidávání kategorií do stromu

None

Získáte jednotný review proces před přidáváním nových kategorií na produkci

None

Začnete používat šablony pro psaní modulů kategorizace, díky nimž nemusí interní členové týmu znát programovací jazyk aplikace

None

Zajistíte celkovou orchestraci a monitoring aplikace v dávkovém i real-time provozu

Přiřazení log bankovním transakcím

Jednoznačné kategorie, přehlednost i unikátní možnost vizualizace log obchodníků. Nejen tyto možnosti Categoo ocení banky i její klienti.   

Pro karetní operace

None

Pro nekaretní operace

None

S Categoo získají různá oddělení banky i klienti žádaná data

Retail zpřesní poradenství, marketing spustí personalizované kampaně, provoz začne automatizovaně kategorizovat 

Retail / korporátní sféra zpřesní segmentaci a finanční poradenství

None
 • získají reporty a agregované údaje za sledované zákaznické segmenty
 • zpřesní finanční poradenství – výstupy slouží jako podklad pro bankovní poradce i automatické rady klientům

Marketing cílí a komunikuje personalizovaně

None
 • vytváří specifické kampaně šité na míru konkrétnímu klientovi - na základě přesné znalosti jeho zvyklostí, zájmů, oblíbených komunikačních kanálů a dalších preferencí

Provoz efektivně kategorizuje v internetovém i mobilním bankovnictví

None
 • získá zobrazení kategorií v mobilním a internetovém bankovnictví
 • umožní vlastní kategorizace klienta
 • zobrazí výsledky v aplikaci pro bankovní poradce

Klienti bank mají okamžitě přehled

Kategorie si v mobilním a internetovém bankovnictví dotvářejí a spravují sami

None
 • získají okamžitý a přesný přehled o struktuře svých příjmů a výdajů
 • sami nebo společně s finančními poradci z banky podle něj mohou začít pracovat na úpravách svých výdajů, investičního portfolia
 • zvýší tak díky tomu svou finanční stabilitu a gramotnost
 • kategorie si mohou dotvářet a spravovat sami včetně nastavování pravidel a vlastní personalizované kategorizace

Reference

Velká česká banka automaticky kategorizuje 98,5 % karetních bankovních transakcí pomocí aplikace od Adastry

None


2x

nárůst počtu kategorií přiřazených nekaretním transakcím

o 40 %

se zvýšila přesnost kategorizace u karetních operací

Banka s miliony klientů, kteří denně uskuteční několik milionů transakcí, potřebovala automaticky přiřadit každé bankovní transakci (karetní i nekaretní) unikátní kategorii. Proto jsme vyvinuli aplikaci, která konsoliduje všechny typy kategorizací do jednotné struktury / stejného kategorizačního stromu.

 • Aplikace denně automaticky přiřadí kategorie ke 2,1 milionu bankovních transakcí.
 • Aktuálně v bance využívají 25 různě pokročilých analytických a Data Science modelů pro kategorizaci především nekaretních transakcí.

Kategorizace přispívá k lepšímu porozumění finančního chování.

 • Banka (retail, marketing, provoz)
  • získá reporty a agregované údaje za sledované zákaznické segmenty
  • lépe cílí a jedná s klienty personalizovaně 
  • využije kategorizaci jako podklad pro bankovní poradce i automatické rady
 • Klient
  • má přesný přehled o struktuře příjmů/výdajů
  • kategorie si může dotvářet a spravovat sám
  • získá přehledný a jednoznačný zdroj pro modifikace výdajů a investičního porfolia
  • vzroste jeho finanční stabilita a gramotnost

Nemělo by vám uniknout

Chcete i vy automatizovaně kategorizovat karetní i nekaretní bankovní transakce? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Dagmar Bínová

Big Data & Data Science Team Lead

Radek Nevyhoštěný

Data Scientist