.

Datové platformy

Stavíme hybridní, cloudové i on-premise platformy pro Big Data.

Zpracováváme různé zdroje dat v dávkách i real-time režimu. Stavíme hybridní, cloudové i on-premise platformy.

None

Hybridní

None

Cloudové

None

On-premise

Naše datové a analytické platformy umožňují

None

získávat a ukládat data z různých interních
nebo externích zdrojů

None

zpracovávat rychle generovaná data

None

udržovat dlouhodobou historii
používaných dat

None

sjednotit datová úložiště do jednoho světa
(data lake)

None

snížit zátěž na datové sklady

None

zrychlit prototypování a nasazení nových obchodních řešení

Benefity datových platforem

Už jste se zamýšleli, která data byste mohli skutečně využít? Datově řízená společnost je za dveřmi.

Firemní systémy, výrobní linky i klienti produkují ohromné množství dat. Stačí je zachytit. Mohou mít podobu různých logů, transakcí, signálních dat, senzorických dat, textů, obrázků, hlasů či videí. Všechna tato data umíme zpracovávat, přiblížit je koncovým uživatelům ve formě vizualizačních vrstev a díky tomu je efektivně byznysově využívat. Například:
 

10+

on-premise platforem Big Data postavených v ČR

None

optimalizujeme výrobu a logistiku 

None

inovujeme obchodní postupy

None

inovujeme komunikaci s klienty

Případové studie

None

Manufacturing - hybridní datová platforma pro datově náročné úlohy

V jedné z největších českých výrobních společností jsme vybudovali hybridní datovou platformu. Společnost ji využívá pro úlohy, které pracují s velkými objemy dat jako vizualizace dat, pokročilá analytika a umělá inteligence.

Rychlé zpracování dat na on-premise části

V on-premise části výrobce benefituje z její velké kapacity (v řádech stovek TB dat), rychlosti zpracování dat, rozmanitosti využívaných formátů a bohaté sady nástrojů pro reporting, analytiku a umělou inteligenci.

Snadné škálování a výpočetní výkon na cloudu

Na cloudu postaveném v Microsoft Azure uživatelé oceňují neomezenou kapacitu pro ukládaná data, snadné škálování, neustále aktuální nabídku analytických nástrojů, dostupnost GPU strojů pro výpočetně náročné operace a další. Velmi často na cloudu využívají zónu určenou pro spolupráci s externími subjekty, která jim vyřeší všechny otázky týkající se bezpečnosti dat.

Poskytovatel internetu – platforma pro Big Data s počáteční kapacitou 3 petabyty postavena za 3 měsíce 

Významnému českému poskytovateli internetu jsme postavili Big Data platformu na ukládání provozních síťových dat. Cílem bylo dodat řešení, které není vázáno na konkrétního výrobce hardwaru či typ serveru a zároveň bylo vynikajícím základem pro návazné aktivity a rozvoj. Tzn. nad uloženými daty lze efektivně vybudovat kompletní reportingovou vrstvu a informace zpřístupnit a vizualizovat koncovým uživatelům. 

Počáteční kapacita platformy 3 PB, 300 výpočetních vláken, 2,5 TB operační paměti

Za 3 měsíce jsme postavili a předali do provozu Big Data řešení, které umožňuje škálování výpočetního výkonu a snadné rozšiřování diskové kapacity dle budoucích potřeb zákazníka. Počáteční úložná kapacita platformy se blíží 1 PB, zpracovává 300 výpočetních vláken a disponuje 2,5 TB operační paměti. Reálné průtoky dat se pohybují v desítkách miliard denně. 

Více čtěte zde

None
None

Bankovnictví – data na jediném místě, přenášíme 4 TB dat denně

V bance jsme vytvořili Big Data platformu, která byznys uživatelům poskytuje streamovaná a batchová data z různých bankovních aplikací. Aby byla dávková data na platformě aktuální, vyvinuli jsme offloadovací nástroj, tzv. Adoki, který zabezpečuje replikaci dat z datového skladu a dalších bankovních databází a systémů. 

Přenášíme v režimu 24/7, v obou směrech, optimalizujeme zátěž bankovních systémů

Adoki zajišťuje přenosy dat pod neustálou kontrolou monitorovacího systému. Transfery optimalizujeme tak, aby co nejméně zatěžovaly zdrojové systémy a neovlivňovaly uživatelský komfort. Běží v nastavení 24/7. 

Denně Adoki přenese v obou směrech (na/z Big Data platformy) kolem 4 TB dat. 

Máte zájem o řešení přímo na míru vašim potřebám? Kontaktujte nás ještě dnes.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Dagmar Bínová

Big Data & Data Science Team Lead

Tomáš Plánička

Big Data Solution Architect