.

Data Governance

Nebudete-li řídit svá data, budou data řídit vás

Nevěříte číslům ve vašem reportingu, protože nevíte, odkud a jaká data do něj vstupují? Chápe produkt jinak obchodní, marketingové i finanční oddělení? Nedokážete jednoznačně identifikovat/ztotožnit vašeho zákazníka? Nemáte sjednocené číselníky a nevíte, kdo je za jejich nastavení a aktuálnost odpovědný? Máte tolik dat, na tolika různých místech, že ani nevíte, kde co máte? Tušíte potenciál vašich dat, ale připadá vám, že jej ve firmě neumíte využít?

Nastává čas na zavedení Data Governance

Data Goveranance je soubor zásad, politik a procesů zavedených organizací, které zajišťují dostupnost, kvalitu a bezpečnost dat pro své konzumenty v dané organizaci. To, že sbíráte data, ještě neznamená, že jsou tato data použitelná a dostupná. Navíc datová prostředí jsou v organizacích velmi často složitá, takže bez správně nastavených procesů, automatických kontrolních mechanismů a specializovaných nástrojů bývá složité a časově náročné porozumět stavu dat a efektivně s nimi dále pracovat.

Začněte řídit svá data, aby data neřídila vás

Pokud to neuděláte, můžete se dostat do situace, kdy vy nebudete řídit svá data, ale data budou řídit vás a vaši firmu. A pokud jsou data nekvalitní, firma bude snadno podléhat rizikovým faktorům.

44 %

společností nemá žádné formální zásady pro řízení dat

1/2

polovina z nich neuvažuje o tom, že by se v příštích letech oblastí data governance zabývala

Máme za sebou úspěšné Data Governance projekty

Pomůžeme s přípravou metodiky, nastavením procesů, správou rizik, vlastním návrhem a zavedením Data Governance nástrojů. Vše s vysokou mírou automatizace. Soustředíme se na datovou kvalitu – číselníky, pravidla pro automatizované čištění dat, master a referenční data, datové katalogy, metadata a mnohem více.

Datová kvalita

 • Data profiling
 • Čištění dat a jejich transformace
 • Automatizovaná pravidla datové kvality
 • Měření a monitoring datové kvality

Master Data Management (MDM)

 • Zlatý nebo Master záznam
 • Referenční data
 • Číselníky
 • Datové katalogy

Metadata

 • Definice byznysových pojmů a vztahů mezi nimi
 • Vlastníci dat a data stewardi
 • Datové politiky

Provedeme Vás celým procesem, navrhneme nejvhodnější postupy a pomůžeme vám promítnout nový přístup do stávajících procesů organizace. Řešení navrhujeme a dodáváme na osvědčených technologiích české společnosti Ataccama, která si již několik let udržuje vysoké hodnocení v Magických kvadrantech sestavovaných společností Gartner (v MDM i datové kvalitě).

Není-li jasné, kdo data ve firmě konzumuje a kdo zodpovídá za jejich kvalitu a správu, budou ležet ladem

None

 • Společně nastavíme odpovědnosti pro jejich správu, zodpovědnosti napříč organizací, přístupy pro oprávněné konzumenty dat a v neposlední míře i auditovatelnost celého procesu správy dat.

 • A hlavně získáme přesný pohled na to, kdo kvalitní data skutečně potřebuje a má tedy největší zájem na zlepšení jejich kvality.

 • V průběhu procesu analýzy vzniknou i nové role, například data steward, který bude prosazovat zásady a procesy Data Governance.

 • Posledním klíčovým faktorem pro úspěšné a dlouhodobě fungující nastavení procesu je podpora managementu. Samotní uživatelé a pracovníci IT oddělení spolu s platformou pro tuto roli nestačí.

Data Quality Fabric od Ataccamy

Při zavádění Data Governance se snažíme eliminovat zbytečnou byrokracii a místo toho naopak umožnit, aby definovaná a shromažďovaná metadata byla zároveň prakticky použitelná. Využíváme při tom osvědčené nástroje platformy Ataccama ONE, jejíž celostní přístup k této problematice je mimo jiné pravidelně oceňován i společností Gartner v rámci jimi sestavovaných Magických kvadrantů v oblastech Datové kvality a Master Data Managementu.

Komplexní otevřený přístup k datům používaný v rámci platformy Ataccama ONE jde ruku v ruce s nově pojmenovanými trendy. Platformu tak lze považovat za reprezentanta inovativního přístupu k datovému managementu - tzv. Data Quality Fabric.

Podle nejnovějšího průzkumu "Gartner Top 10 Data and Analytics Trends for 2021" Data Quality Fabric

o 30 %

zkracuje dobu potřebnou pro integraci dat

o 30 %

zkracuje dobu nasazení

o 70 %

zkracuje údržbu

Technologické návrhy Data Quality Fabric totiž používají či znovu používají již existující integrace dat a kombinují různé styly integrace dat. Navíc umí využívat schopností, dovedností a technologií současných datových center, Data Lakes a datových skladů a zároveň zavádět nové přístupy a nástroje.

Zajistíme komplexní pohled a péči

None

spojujeme oblasti Data Governance a datové kvality do jednoho celku

None

umožňujeme rychlou implementaci osvědčených postupů, konceptů a podpůrných nástrojů

None

pravidelně revidujeme vaši stávající Data Governance s cílem najít kroky ke zlepšení

Nemělo by vám uniknout

Blog

Máte zájem o konzultaci nebo více informací? Kontaktujte nás ještě dnes.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Růžena Barešová

Business Development Manager

Martin Bém

Consultant & DW Architect

Michal Bodnar

Engagement Manager