.

Data Migration Framework

Špatně naplánovaná nebo špatně provedená migrace dat je často kamenem úrazu velkých IT projektů. Využijte proto Adastra Data Migration Framework, který výrazně zkracuje fázi migrace dat a snižuje náklady až o 30 %.

60%

Migrace dat je součástí 60 % velkých IT projektů. Pouze 60 % z nich dokončí migraci včas. Nepodceňujte složitost datové migrace ve svém projektu!

Adastra Data Migration Framework

Adastra Data Migration Framework je mnoha projekty ověřený soubor metodik, postupů a technologických řešení, které zajišťují efektivní a spolehlivou transformaci, čištění a přenos dat a zajišťují kontrolu jejich přesnosti a úplnosti.

Tento proces zahrnuje pět následujících kroků:

None

Analýza datových struktur  

Základním předpokladem úspěšné migrace je podrobná analýza datových struktur zdrojového i cílového systému a pochopení rozdílů mezi nimi a jejich vzájemného mapování.

Analýza životního cyklu dat

Data ve zdrojovém a cílovém systému se často liší nejen svou strukturou, ale také způsobem, jakým se s nimi nakládá, životním cyklem a souvisejícími procesy. Proto je nezbytné mapovat stavy jednotlivých dat navzájem a zajistit konzistenci mezi novými daty a jejich stavem. Migrace nesmí vést k tomu, že nový systém odmítne data, protože nesplňují definovaná obchodní pravidla.

Eliminace špatné kvality dat

Nový, tedy cílový systém má obvykle jiné požadavky na to, co data musejí splňovat a co musí být v datech uvedeno, aby systém správně fungoval. Tyto kontroly je třeba automatizovat a zajistit je v migračním nástroji. Čištění dat je buď automatizované v rámci migračního nástroje, nebo jsou chyby identifikovány, kategorizovány a předány k ručnímu čištění. Ani v tomto případě nesmí dojít k situaci, kdy by data nebylo možné do nového systému načíst kvůli chybám.

Proces migrace

Migrační nástroj podporuje provedení vlastní ostré migrace i opakovaných testovacích běhů pro testování a doladění celého procesu. Jednotlivé běhy zaznamenávají všechny chyby, které se vyskytly, nedostatky v kontrolních souborech nebo data, která musela být upravena, protože nesplňovala obchodní pravidla nebo požadavky na kvalitu.

Testování a odsouhlasení dat

Důležitou součástí rámce Adastra Data Migration Framework je odsouhlasení a podrobné ověření dat. Kontrola konzistence dat se provádí mezi vstupem a výstupem migrace a mezi jejími jednotlivými kroky. Nástroj umožňuje definovat složitá rekonciliační pravidla, protože data ve vstupních systémech mají obvykle jinou strukturu než v cílovém systému a jejich vzájemné porovnávání a kontrola nejsou přímočaré.

Zanechejte nám kontakt, ozveme se vám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Martin Bém

Consultant & DW Architect